Prehľad noriem rúr pre mechanické obrábanie, časti strojov a všeobecné použitie

VYHĽADÁVANIE: vo výrobkoch | všeobecné | v atlase ocelí

| | |

Norma
Rozmerová norma
Rozmerová tabuľka
TDP
OceleShow details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>JIS  norma</b></f

JIS norma


JISG3445  G3445  STKM11A

JISG3445  G3445  STKM12A

JISG3445  G3445  STKM12B

JISG3445  G3445  STKM12C

JISG3445  G3445  STKM13A

JISG3445  G3445  STKM13B

JISG3445  G3445  STKM13C

JISG3445  G3445  STKM14A

JISG3445  G3445  STKM14B

JISG3445  G3445  STKM14C

JISG3445  G3445  STKM15A

JISG3445  G3445  STKM15C

JISG3445  G3445  STKM16A

JISG3445  G3445  STKM16C

JISG3445  G3445  STKM17A

JISG3445  G3445  STKM17C

JISG3445  G3445  STKM18A

JISG3445  G3445  STKM18B

JISG3445  G3445  STKM18C

JISG3445  G3445  STKM19A

JISG3445  G3445  STKM19C

JISG3445  G3445  STKM20A

Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma