Odpady

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov prevádzkované spoločnosťou Železiarne Podbrezová

Zverejnenie platných rozhodnutí a podmienok preberania odpadov v zmysle § 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Platné rozhodnutia:

• zariadenie na zhodnocovanie odpadov Prevádzkareň oceliareň

• zariadenie na zhodnocovanie odpadov Šrotové pole Piesok

súhlas na prevádzkovanie zariadenia a vydanie prevádzkového poriadku je súčasťou integrovaného povolenia –  www.sizp.sk (vľavo položka IPKZ – Integrované povolenia – Vydané integrované povolenia)

• zariadenie na zneškodňovanie odpadov Izolovaná kazeta

súhlas na prevádzkovanie zariadenia a vydanie prevádzkového poriadku – izolovaná kazeta

Poznámka: V zariadení na zneškodňovanie odpadov Izolovaná kazeta, t.j. na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, sú zneškodňované iba odpady z produkcie Železiarní Podbrezová a.s.

  1. Podmienky preberania odpadov do zariadení:

Všeobecné podmienky preberania odpadov do zariadení sú uvedené v právnych predpisoch pre oblasť odpadového hospodárstva, špecifické podmienky preberania odpadov do zariadení sú uvedené v platných rozhodnutiach.

Distribútor pneumatík

Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečujú bezplatný spätný zber odpadových pneumatík.

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa