Galvanizované rúry


Pozinkované (galvanizované) rúry sú určené pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody (tzv. HPL rúry), výrobu automobilových komponentov, úžitkových vozidiel ako aj výrobu strojárskych výrobkov ako sú armatúry a spojky.

Vstupom sú presné rúry ťahané za studena, ktoré sú vyrábané z valcovaných bezšvíkových rúr. Presné rúry typu HPL sú vyrábané z uhlíkových a legovaných ocelí.

galvanizovane rury


Rozmery galvanicky pozinkovaných rúr

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)4,0 – 42,0 mm
HRÚBKA STENY (t)1,0 – 4,0 mm
EURÓPSKE NORMYEN 10305-4,
DIN 2391-1,
STN/ČSN 42 6711,
STN/ČSN 42 6712
Rozmerová norma Rozmery (D x t) Rozmerová tabuľka
EN10305-44.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
DIN2391-14.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
DIN2445-24.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ČSN42 67114.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ČSN42 67124.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
NF A49-3304.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
BS74164.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
PN – H742454.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
UNI79454.0 x 0.5 – 80.0 x 12.5 mm
ASTMA8226.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
JISJOHS-10210.5 x 1.7 – 114.3 x 9.5 mm

Ocele pre pozinkované rúry

EN 10305-4E235+N, E355+N
DIN 2391-2CSt 35
DIN 1630St 37.4, St 44.4, St 52.4
JIS JOHS 102OST1, OST2, STPG370, STS370
ASTM A 822A 822

Norma TDP Akosť ocele (otvor kartu výrobku)
BS7416
PN – H74 245
NF A49-330
UNI7945
DIN1630 / 2445-2
UNI7945
ČSN42 0260
BS7416
ČSN42 0260
PN – H74 245
NF A49-330
UNI7945
BS7416
DIN1630 / 2445-2
NF A49-330
EN10305-4
PN – H74 245
DIN2391-2C / 2445-2
STN42 0260
ČSN42 0260
DIN1630 / 2445-2
EN10305-4
STN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
UNI7945
UNI7945
STN42 0260
EN10305-4
ASTMA822/A450
JISJOHS-102
JISJOHS-102
JISJOHS-102
JISJOHS-102

Dĺžky galvanizovaných rúr


dĺžkypre priemer D
6000 mm + 100 mm4 – 16 mm
6000 mm + 50 mm18 – 42 mm

Skúšanie pozinkovaných rúr

Vždy bude prevedená elektromagnetická nedeštruktívna skúška nepriepustnosti, podľa EN ISO 10893-1 alebo iných odpovedajúcich noriem.

Výber skúšok je definovaný v EN 10305-4.
Navyše je možná NDT skúška a skúška stlačením alebo rozširovaním.

Skúšanie odolnosti ochrany povrchu galvanizovaných rúr

Konce pozinkovaných rúr

Konce - kotlové rúry - odhranené
Rúry s odhranenými koncami alebo koncami upravenými pre zvar.
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov.

Konce rúr sú hladké a sú uzatvorené plastovými zátkami.

Tolerancie pozinkovaných rúr

Tolerancie vonkajšieho priemeru:

priemer medzi 4 – 30 mm±0,08 mm
priemer medzi 35 – 38 mm±0,15 mm
priemer do 42 mm±0,20 mm

Tolerancie vnútorného priemeru sú podľa EN 10305-4.
Tolerancia hrúbky steny ± 10%.

Balenie pozinkovaných rúr

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg.
Rúry sú zviazané oceľovou páskou.

Po dohode je možná ochrana povrchu rúr podložením papiera alebo ochrana koncov balíka PVC fóliou.

Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD + (PLUS) - balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie STANDARD + (PLUS) – balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie PREMIUM A - balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM A – balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM B - balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM B – balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM C - balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM C – balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM D - balenie do fólie+vysatie vzduchu
Balenie PREMIUM D – balenie do fólie+vysatie vzduchu

Značenie pozinkovaných rúr

Označenie kovových zinkových povlakov s dodatočnou úpravou bez Cr(VI) popisuje EN ISO 2081.
Pretože sa pri pasiváciách bez obsahu Cr(VI) jedná o nové systémy, bola zvolená aj nová nomenklatúra.

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú:
(a) tenkovrstvová pasivácia (transparentná) je bezfarebná prípadne slabo dúhová. Označuje sa A.
(b) silnovrstvová pasivácia (dúhová – irisovaná) má dúhový nádych. Označuje sa C.
(c) povrch bez pečatenia nemá kód, pečatený povrch má kód T2.

Príklad označenia povrchu Fe / Zn8 / A / T2 (znamená – zakladný materiál oceľ / vrstva zinku minimálne 8 micrometrov / transparentná pasivácia / pečatenie).

Označenie štítkom
Značenie razením
Značenie striekaním

Podľa noriem
EN 10 204 alebo DIN 50049:

nešpecifikované skúšanie – 2.2
špecifikované skúšanie – 3.1.B alebo 3.1
na základe dohody – 3.1.C alebo 3.2


3 mm / m (dohodou 1 : 1 000), celková priamosť je maximálne 0,0015 % celkovej dĺžky rúry.

Prípustné tlaky pre pozinkované rúry

Najvyššie prípustné tlaky v závislosti od ocele a skúšania rúr sú uvádzané v tabuľkách.
Výpočet bol prevedený podľa DIN 2413.

Stav povrchu pozinkovaných rúr

Prvá vrstva – elektrolyticky vylúčený zinok (Zn) – pôsobí ako anóda a v koróznom prostredí, prednostne koroduje a základný kov je katodicky chránený pred koróziou.
Hrúbka zinkovej vrstvy môže byť v rozsahu 5 – 30 micrometrov (µm).

Stav povrchu pozinkovaných rúr

Druhá vrstva – chráni pred napadnutím prvú vrstvu.
Druhá vrstva sa nazýva podľa valencie použitého chrómu buď: pasivácia, chromátovanie alebo chromitovanie.
Na chromátovanie sa v minulosti používali soli Cr(VI) [Cr6+].

Ich použitie je na základe rozhodnutí EU zakázané, jedná sa o smernicu spoločenstva č. 2000/53/EC (tzv. ELV Directive – End of Life Vehicles – Likvidácia ojazdených vozidiel) a smernicu č. 2002/95/EC (tzv. RoHS konformita).
V súčasnosti sa už nehovorí už o chromátovaní, ale o pasivácii, alebo podľa chromitov (soli Cr(III) [Cr3+]) o chromitovaní.

Pre celkové zvýšenie odolnosti povlaku sa ako posledná vrstva používa vrstva z organických látok na báze Si, ktorá stabilizuje chrómovú vrstvu.
Tento proces sa nazýva impregnácia alebo pečatenie (utesňovanie).Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa