Pozinkované rúry

Rozmery pozinkovaných rúr

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)4,0 - 42,0 mm
HRÚBKA STENY (t)1,0 - 4,0 mm
.
Presné oceľové rúry sú dodávané podľa
EN 10305-4, DIN 2391-1,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712
tabuľka rozmerov podľa európskych noriem
.Ocele pre pozinkované rúry

EN 10305-4E235+N, E355+N

Pozri - systém značenia ocelí pre rúry podľa EN

HPL - pozinkované

Dĺžky galvanizovaných rúr

pri priemere 4 - 16 mm
pri priemere 18 - 42 mm
6000 + 100 mm
6000 + 50 mmTolerancie pozinkovaných rúr

Tolerancie vonkajšieho priemeru:
priemer medzi 4 - 30 mm
priemer medzi 35 - 38 mm
priemer do 42 mm

±0,08 mm
±0,15 mm
±0,20 mm

Tolerancie vnútorného priemeru sú podľa EN 10305-4
Tolerancia hrúbky steny ± 10%

 
 


Konce pozinkovaných rúr

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej
osi rúry a bez otrepov.
konce ocelovych rur

Rúry s odhranenými koncami
alebo koncami upravenými pre zvar.
konce zeleznych rur

Konce rúr sú hladké a sú uzatvorené plastovými zátkami.Značenie pozinkovaných rúr

Označenie kovových zinkových povlakov s dodatočnou úpravou bez Cr(VI) popisuje EN ISO 2081.
Pretože sa pri pasiváciách bez obsahu Cr(VI) jedná o nové systémy, bola zvolená aj nová nomenklatúra.

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú:
(a), tenkovrstvová pasivácia (transparentná) je bezfarebná prípadne slabo dúhová. Označuje sa A
(b), silnovrstvová pasivácia (dúhová - irisovaná) má dúhový nádych. Označuje sa C
(c), povrch bez pečatenia nemá kód a pečatený povrch má kód T2

Príklad označenia povrchu Fe / Zn8 / A / T2 (znamená - zakladný materiál oceľ, vrstva zinku minimálne 8 micrometrov, transparentná pasivácia, pečatenie)


pozinkovanérúry-značenie


Balenie pozinkovaných rúr

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg.

Po dohode je možná ochrana povrchu rúr podložením papiera alebo ochrana koncov balíka PVC fóliou.Skúšanie pozinkovaných rúr

Vždy bude prevedená elekromagnetická nedeštruktívna skúška nepriepustnosti, podľa EN ISO 10893-1 alebo iných odpovedajúcich noriem.
Výber skúšok je definovaný v EN 10305-4.
Navyše je možná NDT skúška a skúška stláčením alebo rozširovaním.Skúšanie odolnosti ochrany povrchu galvanizovaných rúr

Doba skúšky soľnou hmlou [hod], (ISO 9227)
Typ ochrany
Značka
Predpis EN 10239
Výsledky ŽP rúr
Biela
korózia
Červená
korózia
Biela
korózia
Červená
korózia
Transparentná
Zn8/An
16
72
24
150
Irisujúca (dúhová)
Zn8/Cn
96
120
200
350
Atesty pre pozinkované rúry

Podľa noriem:
EN 10 204 alebo DIN 50049

nešpecifikované skúšanie - 2.2
špecifikované skúšanie - 3.1.B alebo 3.1
na základe dohody - 3.1.C alebo 3.2Priamosť pozinkovaných rúr

3 mm / m (dohodou 1 : 1 000), celková priamosť je maximálne 0,0015 % celkovej dĺžky rúry.
Stav povrchu pozinkovaných rúr

Prvá vrstva - elektroliticky vylúčený zinok (Zn) - pôsobí ako anóda a v koróznom prostredí, prednostne koroduje a základný kov je katodicky chránený pred koróziou.
Hrúbka zinkovej vrstvy môže byť v rozsahu 5 - 30 micrometrov (µm).
povrch pozinkovanych rur

Druhá vrstva – chráni pred napadnutím prvú vrstvu
Druhá vrstva sa nazýva podľa valencie použitého chrómu buď: pasivácia, chromátovanie alebo chromitovanie.
Na chromátovanie sa v minulosti používali soli Cr(VI) [Cr6+].
Ich použitie je na základe rozhodnutí EU zakázané, jedná sa o smernicu spoločenstva č. 2000/53/EC (tzv. ELV Directive - End of Life Vehicles - Likvidácia ojazdených vozidiel) a smernicu č. 2002/95/EC (tzv. RoHS konformita).
V súčasnosti sa už nehovorí už o chromátovaní, ale o pasivácii, alebo podľa chromitov (soli Cr(III) [Cr3+]) o chromitovaní.

Pre celkové zvýšenie odolnosti povlaku sa ako posledná vrstva používa vrstva z organických látok na báze Si, ktorá stabilizuje chrómovú vrstvu.
Tento proces sa nazýva impregnácia alebo pečatenie (utesňovanie).Prípustné tlaky pre pozinkované rúry

Najvyššie prípustné tlaky v závislosti od ocele a skúšania rúr sú uvádzané v tabuľkách.
Výpočet bol prevedený podľa DIN 2413.

Pozinovane bezsvikove ruryGalvanicky pozinkovane bezsvikove ruryPozinkovane ocelove rury