Zdroje kovového šrotu dnes vysychajú rýchlejšie

ŽP EKO QELET

ŽP EKO QELET a.s., ako člen ŽP Group, patrí na Slovensku medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú zberom, výkupom a spracovaním oceľového šrotu a farebných kovov. Spoločnosť je kľúčovým dodávateľom oceľového šrotu pre materskú spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., ktorá vyrába oceľ recyklovaným oceľového odpadu v elektrickej oblúkovej peci. Výhodou recyklácie je vyššia energetická efektivita procesu a nižšie emisie CO2, v porovnaní s klasickou výrobou ocele z rudy vo vysokých peciach a konvertoroch.

ŽP EKO QELET a.s., musel minulý rok bojovať s náročnou situáciou na trhu. Napriek postupnej minuloročnej degresii, priniesol koniec roka pozitívne výsledky. Uplynulých dvanásť mesiacov sme hodnotili s Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

Rok 2023 sa priemysel pasoval s viacerými prekážkami. Aký bol z pohľadu spoločnosti ŽP EKO QELET a.s.?

– Stalo sa už štandardom, že bilancované obdobia dostávajú prívlastky náročné, nevyspytateľné, nepredvídateľné či turbulentné a ani minulý rok nebol výnimkou. Začali sme ho nad očakávania dobre. Prvé mesiace boli z pohľadu nákupu a predaja viac ako uspokojivé. Napriek tomu sme registrovali silnejúce signály o spomaľovaní ekonomík a z toho plynúcich následkov pre väčšinu odvetví.

Kedy nastal zlom?

– Zlom nastal v priebehu druhého štvrťroka a degresia sa naplno prejavila v letných mesiacoch. Vďaka opatreniam zacieleným na preskupenie odberateľského portfólia spoločnosti a udržaniu pozitívneho trendu obchodu s farebnými kovmi sme mohli uzatvoriť rok s pozitívnymi výsledkami. V relatívne krátkom čase bolo potrebné rýchlo reagovať na znížený dopyt po našich produktoch a s tým súvisiaci výpadok tržieb, nájsť dostatočné a spoľahlivé nové odbytiská, pozdvihnúť na vyššiu úroveň činnosti, ktoré predtým neboli nosnými a diverzifikovať tak riziko možných strát.

Bolo na trhu dostatok oceľového šrotu na spracovanie?

– Ešte donedávna platilo, že dostatok šrotu je vtedy, keď je na trhu dobre ohodnotený. Inak povedané, keď je jeho cena vysoká. Priemyselné kovové polotovary sa čím ďalej tým viac optimalizujú na menšie a tenšie rozmery, prípadne sa nahrádzajú nekovovými materiálmi a z toho vyplýva menej kovového odpadu z výroby. Významne klesá množstvo šrotu z búracích a likvidačných prác. Starých budov a technológií je neporovnateľne menej ako pred pár desiatkami rokov. Nahradili ich modernejšie a tie ešte plnia svoju funkciu. A pokiaľ sa predsa len musia likvidovať, je to pri nižších výťažkoch kovových odpadov. Dôležitý zdroj, takzvaný ľudový výkup, už svoje zlaté časy prekonal. Naše prostredie v mestách, obciach a ich extravilánoch sa od voľne pohodených odpadov, vrátane kovového, značne vyčistilo. Spôsob života na vidieku, kde sa predtým vo väčšine dvorov nachádzala početná poľnohospodárska a dopravná technika, sa výrazne zmenil. Mestské a dedinské svojpomocné dielničky plné kovového materiálu a náradia, slúžiace na opravu čohokoľvek, takmer vymizli.

Keď sa k tomu pridá ochladnutie hospodárstva s prislúchajúcimi sprievodnými javmi, je prirodzené, že zdroje kovového šrotu vysychajú rýchlejšie a o každú tonu sa zvádza medzi konkurentmi čoraz intenzívnejší boj.

Odhadovať vývoj situácie je náročné. Predsa len, očakávate lepší rok 2024 ako bol ten vlaňajší?

– Podľa dnes dostupných informácií to na zlepšenie nevyzerá. Buďme realisti a snažme sa vyťažiť z aktuálnych stavov na trhu optimálny profit. Či to bude stačiť na spokojný záver roka, nedokážem zodpovedne povedať. Určite ale nebudeme len pasívne čakať na kroky a rozhodnutia nášho okolia. Môžeme sa spoľahnúť na naše skúsenosti, šikovnosť, schopnosti a zručnosti našich zamestnancov, čo je základný a rozhodujúci predpoklad zvládnutia väčšiny problémov. Preto verím, že sa nemusíme do budúcnosti pozerať s prílišnými obavami, skôr s určitou dávkou obozretnosti, opretou o zdravý optimizmus. Bude dôležité zachovať si triezvy úsudok pri rozhodovacích procesoch a nepodliehať záplave balastných či zavádzajúcich informácií. Tiež nehľadajme za každým rohom neprajníkov a nepriateľov. Predovšetkým my sami sme strojcami našich výsledkov, či už sú negatívne alebo pozitívne.

Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa