Systém riadenia kvality

Riadenie kvality pozostáva z viacerých stupňov:
- certifikácia systému riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001
- certifikácia systému riadenia kvality podľa špecifických technických predpisov
- certifikácia výrobkov a aprobácia výrobkov. Táto časť pozostáva z troch oblastí:

1. Výrobková certifikácia
– potvrdenie, že výrobky zodpovedajú požiadavkám predpisov (napr. predpisy EÚ)
2. Výrobky pre stavebné účely
– preukazovanie zhody
3. Aprobácia výrobkov
– potvrdenie spoločností oprávnených robiť preberanie rúr o tom, že výrobky spĺňajú požiadavky príslušných noriem

Systém riadenia kvality je certifikovaný podľa nasledujúcich štandardov :


ISO 9001
SGS Slovakia, Kysucká 14, Košice, 040 11
číslo:SK20/3261
Vydaný: 06/16/2020
Platný do: 06/15/2023
zobraziť certifikát

IATF 16949
SGS UK, Station Road, B69LN, Oldbury
číslo:IATF0321515; SGS SK09/0682
Vydaný: 08/01/2018
Platný do: 07/31/2021
zobraziť certifikát

PROMSTANDART
Ukrainian Certification body
číslo:UA.TR.061.H000801-20
Vydaný: 04/03/2020
Platný do: 04/02/2023
zobraziť certifikát