Systém riadenia kvality

Riadenie kvality pozostáva z viacerých stupňov:
- certifikácia systému riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001
- certifikácia systému riadenia kvality podľa špecifických technických predpisov
- certifikácia výrobkov a aprobácia výrobkov. Táto časť pozostáva z troch oblastí:

1. Výrobková certifikácia
– potvrdenie, že výrobky zodpovedajú požiadavkám predpisov (napr. predpisy EÚ)
2. Výrobky pre stavebné účely
– preukazovanie zhody
3. Aprobácia výrobkov
– potvrdenie spoločností oprávnených robiť preberanie rúr o tom, že výrobky spĺňajú požiadavky príslušných noriem

Systém riadenia kvality je certifikovaný podľa nasledujúcich štandardov :


EN ISO 9001
SGS Yarsley International Certification Services Limited
číslo: 95/4628
Vydaný: 07/19/2017
Platný do: 07/18/2020
zobraziť certifikát

IATF 16949
SGS Slovakia
číslo: IATF0321515; SGS SK09/0682
Vydaný: 08/01/2018
Platný do: 07/31/2021
zobraziť certifikát

Certifikát zhody
PromStandart LLC
číslo: UA.TR.061.H000094-17
Vydaný: 02/08/2017
Platný do: 02/07/2020
zobraziť certifikát