Systémy riadenia

Riadenie kvality pozostáva z viacerých stupňov:

  • certifikácia systému riadenia kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001
  • certifikácia systému riadenia kvality podľa špecifických technických predpisov
  • certifikácia výrobkov a aprobácia výrobkov. Táto časť pozostáva z troch oblastí:

1. Výrobková certifikácia
– potvrdenie, že výrobky zodpovedajú požiadavkám predpisov (napr. predpisy EÚ)
2. Výrobky pre stavebné účely
– preukazovanie zhody
3. Aprobácia výrobkov
– potvrdenie spoločností oprávnených robiť preberanie rúr o tom, že výrobky spĺňajú požiadavky príslušných noriem

Systém riadenia kvality je certifikovaný podľa nasledujúcich štandardov :

ISO 9001

IATF 16949

DIEX – 12X1MF

API SPEC Q1

ISO 14001 : 2015

EN ISO 45001

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa