Oceľové navarovacie tvarovky


Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
DIN2609 (D)StE 290.7 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
DIN2609 (E)StE 360.7 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
EN10253-2L415NE [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
ASMEA420/A 960WPL 6 [karta výrobku]ASME B16.9 33.4 x 3.38 – 114.3 x 6.02 mm [1.315 x 0.133 – 4.5 x 0.237 in] [1 – 4 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
EN10253-2P215 [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
EN10253-2P265NL [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
PN ŽPŽP-05-0411419 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
PN ŽPŽP-05-0411503 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
PN ŽPŽP-05-0411369 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
DIN2609 (C)St 52.0 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
DIN2609 (B)St 44.0 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
DIN2609 (A)St 37.0 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
EN10253-2P235TR2 [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
EN10253-2P265TR2 [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
NF A49-281AE 250 [karta výrobku]49-281 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
NF A49-281AE 220 [karta výrobku]49-281 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
NF A49-281AE 275 [karta výrobku]49-281 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
NF A49-186AE 220A [karta výrobku]49-186 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
PN ŽPŽP-05-0411353 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
ASTMA234/A 960WPC [karta výrobku]ANSI B16.9 33.4 x 3.38 – 114.3 x 6.02 mm [1.315 x 0.133 – 4.5 x 0.237 in] [1 – 4 NPS]
ASTMA234/A 960WPB [karta výrobku]ANSI B16.9 33.4 x 3.38 – 114.3 x 6.02 mm [1.315 x 0.133 – 4.5 x 0.237 in] [1 – 4 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
BS1965-1360 [karta výrobku]1965-1 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
DIN2609 (H)15Mo3 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
DIN2609 (F,G)St 35.8 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
EN10253-2P265G [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
EN10253-2P235 [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
EN10253-216Mo3 [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
PN ŽPŽP-05-0512022 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
PN ŽPŽP-05-0515020 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
PN ŽPŽP-05-0512021 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
DIN2609 (A)St 37.0 [karta výrobku]2605-1 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
PN ŽPŽP-05-0411353 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
DIN2609 (C)St 52.0 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
DIN2609 (B)St 44.0 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
DIN2609 (A)St 37.0 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
EN10253-1S265 [karta výrobku]10253-1 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
EN10253-1S235 [karta výrobku]10253-1 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
PN ŽPŽP-05-0411353 [karta výrobku]ŽP 42 5760 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
DIN2609(S)TStE 355 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
DIN2609(T)TStE 285 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
DIN2609(R)WStE 355 [karta výrobku]2605-1, 2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
EN10253-2P355NL1 [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
EN10253-2P355NH [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]
EN10253-2P355N [karta výrobku]10253-2 21.3 x 2.0 – 168.3 x 4.50 mm [15 – 150 DN] [1/2 – 6 NPS]

Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
ČSN13 237011 353 [karta výrobku]13 2200 26.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
ČSN13 237012 021 [karta výrobku]13 2385 26.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
DIN2609 (F,G)St 35.8 [karta výrobku]2616-2 26.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
DIN2609 (A)St 37.0 [karta výrobku]2616-2 26.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
EN10256-1S235 [karta výrobku]10253-1 26.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
Norma TDP Akosť ocele otvor kartu výrobku Rozmerová norma Rozmery (D x t) / rozmerová tabuľka
STN13 237011 353 [karta výrobku]13 2200 26.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]
STN13 237012 021 [karta výrobku]13 2385 26.9 x 2.3 – 114.3 x 3.60 mm [20 – 100 DN] [3/4 – 4 NPS]


Výber z fotogalérie katalógu výrobkov

Oceľové navarovacie tvarovky z produkcie Železiarní Podbrezová a.s.

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa