Špecifikácie kontajnera


20’ ŠTANDARDNÝ OCEĽOVÝ KONTAJNER
VNÚTORNÉ ROZMERY
DVERE
KAPACITA
KONTAJNERA
MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ
Dĺžka
Šírka
Výška
Šírka
Výška
5.9 m
2.35 m
2.39 m
2.34 m
2.28 m
33.20 m3
27,500 kg
19 4"
7 8"
7 10"
7 8"
7 6"
1,170 Cft
60,626 Lb

40’ ŠTANDARDNÝ OCEĽOVÝ KONTAJNER
VNÚTORNÉ ROZMERY
DVERE
KAPACITA
KONTAJNERA
MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ
Dĺžka
Šírka
Výška
Šírka
Výška
12.03 m
2.35 m
2.39 m
2.34 m
2.28 m
67.7 m3
26,000 kg
39 6"
7 9"
7 10"
7 8"
7 6"
2,391 Cft
57,320 Lb

40’ "HIGH CUBE" OCEĽOVÝ KONTAJNER
VNÚTORNÉ ROZMERY
DVERE
KAPACITA
KONTAJNERA
MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ
Dĺžka
Šírka
Výška
Šírka
Výška
12.03 m
2.35 m
2.7 m
2.34 m
2.58 m
76.4 m3
26,000 kg
39 6"
7 9"
8 10"
7 8"
8 6"
2,700 Cft
57,320 Lb

45’ "HIGH CUBE" OCEĽOVÝ KONTAJNER
VNÚTORNÉ ROZMERY
DVERE
KAPACITA
KONTAJNERA
MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ
Dĺžka
Šírka
Výška
Šírka
Výška
13.56 m
2.35 m
2.7 m
2.34 m
2.59 m
85 m3
25,500 kg
44 6"
7 9"
8 10"
7 8"
8 6"
3,036 Cft
56,217 Lb

20’ "OPEN TOP" OCEĽOVÝ KONTAJNER (S OTVORENOU STRECHOU)
VNÚTORNÉ ROZMERY
STRECHA
KAPACITA
KONTAJNERA
MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ
Dĺžka
Šírka
Výška
Šírka
Výška
5.90 m
2.35 m
2.35 m
5.38 m
2.25 m
32.23 m3
27,500 kg
19 4"
7 8"
7 8"
17 7"
7 4"
1,138 Cft
60,626 Lb

40’ "OPEN TOP" OCEĽOVÝ KONTAJNER (S OTVORENOU STRECHOU)
VNÚTORNÉ ROZMERY
STRECHA
KAPACITA
KONTAJNERA
MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ
Dĺžka
Šírka
Výška
Šírka
Výška
12.03 m
2.35 m
2.35 m
11.51 m
2.23 m
66.5 m3
26,000 kg
39 6"
7 9"
7 8"
37 9"
7 4"
2,348 Cft
57,320 Lb

20’ "COLLAPSIBLE FLAT RACK" OCEĽOVÝ KONTAJNER (SKLÁPACÍ)
VNÚTORNÉ ROZMERY
MEDZI KONC.
PANELMI
MEDZI ROH.
STĹPIKMI
MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ
Dĺžka
Šírka
Výška
Dĺžka
Dĺžka
Šírka
5.96 m
2.4 m
2.29 m
5.85 m
5.42 m
2.06 m
27,500 kg
19 7"
7 10"
7 6"
19 2"
17 9"
6 9"
60,626 Lb

40’ "COLLAPSIBLE FLAT RACK" OCEĽOVÝ KONTAJNER (SKLÁPACÍ)
VNÚTORNÉ ROZMERY
MEDZI KONC.
PANELMI
MEDZI ROH.
STĹPIKMI
MAXIMÁLNA
NOSNOSŤ
Dĺžka
Šírka
Výška
Dĺžka
Dĺžka
Šírka
11.65 m
2.37 m
1.96 m
12.06 m
11.66 m
2.22 m
26,000 kg
38 3"
7 9"
6 5"
39 7"
38 3"
7 3"
57,320 Lb