Presné zvárané oceľové rúry ťahané za studena zohrávajú kľúčovú úlohu v rôznych priemyselných odvetviach

Cesta zváraných presných rúr začína zváraním oceľových pásov. V 60. rokoch sa objavilo vysokofrekvenčné zváranie ako alternatíva k procesu nízkofrekvenčného elektrického odporového zvárania. Odvtedy táto technológia zvárania výrazne prenikla na trh a ponúka celý rad výhod. Vysokofrekvenčné zváranie (často skrátene HF) je výrobný proces, pri ktorom sú dve časti zvarené dohromady pomocou elektromagnetického poľa. Pomocou vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa sa materiál zahrieva a tlak zaistí spojenie natavených koncov oceľového pásu. Počas chladenia (pod neustálym tlakom) sa materiály spoja a vytvorí sa zvar. Výsledkom je veľmi silné puto medzi oboma časťami.

Ďalším krokom je kalibrácia pre zaistenie rozmerovej presnosti. Vyrobená rúra spĺňa požiadavky normy EN 10305-3. Maďarská spoločnosť TomFerr, ktorá je súčasťou našej skupiny spracováva oceľové zvitky ich deleným na pásy, z ktorých na svojom zariadení vyrába kalibrované zvárané rúry.

V nasledujúcich riadkoch uvádzame základné faktory, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v poskytovaní nami kvalitných výrobkov:

Moderné zariadenie pre zváranie: Tom-Ferr investoval do najnovšej technológie zvárania, čo mu umožňuje dosahovať vysokú presnosť a spoľahlivosť pri výrobe kalibrovaných rúr. Zariadenie je navrhnuté tak, aby efektívne zváralo rôzne akosti ocelí a aby bola zaistená konzistentnosť kvality výrobkov.

Dlhoročné skúsenosti s automobilovými odberateľmi: Obe naše spoločnosti už roky spolupracujú s renomovanými zákazníkmi v automobilovom priemysle. Naše dlhoročné vzťahy nám poskytujú cenné poznatky o špecifických požiadavkách a štandardoch klienta, vďaka čomu sa vieme prispôsobiť ich potrebám a očakávaniam.

Vlastná výroba vstupného polotovaru pre výrobu kalibrovaných rúr: Vlastná linka na delenie plechových zvitkov nám umožňuje kontrolovať kvalitu materiálu od začiatku až do konca výrobného procesu kalibrovaných rúr.

Ťahanie za studena už realizujeme v Železiarňach Podbrezová. Pre ďalšie zvýšenie rozmerových charakteristík týchto rúr sa aplikuje ťahanie za studena na ťažných stoliciach a následné tepelné spracovanie. Morenie rúr, ktoré sa robí pred samotným ťahaním zaistí odstránenie nečistôt z povrchu rúr a pomáha dosiahnuť ich hladký povrch po spracovaní. Po ťahaní sú rúry žíhané, čo prispieva k zvýšeniu pevnosti a odolnosti.

Tieto procesy zabezpečujú zlepšené mechanické vlastnosti, rúry spĺňajú požiadavky normy EN 10305-2 a sú pripravené na nespočetné množstvo aplikácií.

Dlhoročná spolupráca medzi našimi dvoma spoločnosťami je kľúčovým prvkov, ktorý nám umožňuje dosahovať maximálnu efektivitu a kvalitu. Geografická blízkosť nám poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k zdrojom a zároveň minimalizuje čas a náklady spojené s dopravou. Optimalizácia nákladov je jedným z našich hlavných cieľov a umožňuje nám dosahovať konkurencieschopné ceny pri zachovaní vysokého štandardu kvality.

Systém riadenia kvality je aplikovaný na celý výrobný reťazec: Naše spoločnosti máju už dlhodobo implementovaný systém riadenia kvality, ktorý zahŕňa monitorovanie a hodnotenie každej fázy výrobného procesu. Tento prístup nám umožňuje identifikovať a riešiť akékoľvek problémy včas a zabezpečiť, že naše výrobky spĺňajú najvyššie štandardy kvality.

Spôsoby aplikácie zváraných presných oceľových rúr, EN 10305-2 sú dané ich špecifickými technickými charakteristikami:

• vysoká miera presnosti vnútorného a vonkajšieho priemeru
• rozmerová presnosť a tolerancie hrúbky steny
• hladký povrchy súvisiaci s výrobným procesom
• nízka excentricita

Celý výrobný proces je certifikovaný podľa manažmentu kvality IATF. Výroba prebieha s ohľadom na životné prostredie, pričom dbáme na udržateľné praktiky a minimalizáciu environmentálnych dopadov. Vďaka procesom v rámci jednej skupiny, ŽP Group, je zabezpečená optimalizácia nákladov, čo prispieva k efektívnosti a konkurencieschopnosti celého výrobného procesu.

Presné zvárané rúry, vyrobené precíznym procesom a spĺňajúce prísne normy, preukázali svoju všestrannosť v celom spektre priemyselných odvetví. Od automobilových a hydraulických systémov až po stavbu lodí, dopravu a výrobu energie, tieto rúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní spoľahlivosti a účinnosti rôznych aplikácií. Ich prínos pre rôzne priemyselné odvetvia podčiarkuje význam presného strojárstva a kvalitnej výroby v našom prepojenom svete.

Autor (zdroj):
Marcel Adamčák
Marketingový manažér

Oddelenie predaja a marketingu

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa