Naše nadácie pomáhali počas celého roka

Neoddeliteľnou súčasťou akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sú nadácie. Prostredníctvom nich putuje každoročne množstvo prostriedkov na pomoc a podporu jednotlivcom alebo rôznym zoskupeniam. Nadácie získavajú financie z dvoch percent daní, ale aj z darov od fyzických či právnických osôb.

V roku 2023 darovala Nadácia Železiarne Podbrezová pre oblasť školstva sumu viac ako 74-tisíc eur. Zdravotníctvo bolo podporené čiastkou 47-tisíc eur a do sociálnej sféry išlo viac ako 11-tisíc eur. Nezabudli sme ani na kultúrnu oblasť, ktorá bola podporená sumou 42-tisíc eur a na športové aktivity putovalo dvetisíc eur.

Pre ŽP a.s. je neodmysliteľnou súčasťou aj pomoc nemocnici v Brezne. Okrem iného sme podporili aj občianske združenie Zdravé pľúca a ich zaujímavý projekt na čiastočné pokrytie nákladov spojených so zabezpečením pomôcok pre robotický systém DaVinci na Kliniku hrudníkovej chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin.

Spomenúť možno tiež podporu činnosti občianskeho združenia Svetielko nádeje Banská Bystrica. Išlo o finančný dar určený na čiastočné pokrytie nákladov spojených s kúpou nového automobilu na prepravu chorých detí z detskej onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
Keďže je pre ŽP a.s. dôležitý región, podporili sme aj Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, ktorý v roku 2023 oslavoval už neuveriteľných 100 rokov svojej činnosti. Nezabúdame ani na seniorov, kde sme prispeli na náklady spojené so zakúpením ovocných a okrasných kríkov a stromčekov pre klientov zariadenia sociálnych služieb.

Druhou nadáciou ŽP je Nadácia Miška Sotáka, ktorá sa venuje predovšetkým mladým ľuďom. Práve im bola určená pomoc v oblasti školstva, zdravotnej starostlivosti či podpora talentov v športe.
Nemožno zabúdať ani na každoročný príspevok našim zamestnancom, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti. Na tento účel bolo vynaložených viac ako 10-tisíc eur.
Žiadostí o podporu je mnoho, ale uspokojiť môžeme len takú časť záujemcov, na ktorú máme financie v rozpočte. Ďakujeme preto darcom za ich príspevky, ktoré pomohli naplniť naše poslanie a veríme, že v roku 2024 spoločnými silami pomôžeme naplniť čo najviac cieľov.

Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa