Prehľad technicko-dodacích podmienok

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
APIAPI 5CTŠpecifikácia pre casing a tubing.
APIAPI 5CTŠpecifikácia pre casing a tubing.
APIAPI 5CTŠpecifikácia pre casing a tubing.
APIAPI 5CTŠpecifikácia pre casing a tubing.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
APIAPI 5L - PSL1Špecifikácia pre potrubné rúry.
APIAPI 5L - PSL1Špecifikácia pre potrubné rúry.
APIAPI 5L - PSL1Špecifikácia pre potrubné rúry.
APIAPI 5L - PSL1Špecifikácia pre potrubné rúry.
APIAPI 5L - PSL1Špecifikácia pre potrubné rúry.
APIAPI 5L - PSL1Špecifikácia pre potrubné rúry.
APIAPI 5L - PSL1Špecifikácia pre potrubné rúry.
APIAPI 5L - PSL1Špecifikácia pre potrubné rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASMEA420/A 960Rúrové tvarovky z tvárnenej uhlíkovej a legovanej ocele pre nízke teploty.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASMESA333/SA999Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavkyna legované a koróziivzdorné oceľové rúry (Pipe).
ASMESA333/SA999Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavkyna legované a koróziivzdorné oceľové rúry (Pipe).
ASMESA333/SA999Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavkyna legované a koróziivzdorné oceľové rúry (Pipe).
ASMESA333/SA999Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavkyna legované a koróziivzdorné oceľové rúry (Pipe).

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASMESA334/SA1016Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASMESA334/SA1016Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASMESA334/SA1016Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASMESA334/SA1016Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASMESA53/SA530Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASMESA53/SA530Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA 213/A1016Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA106/A530Bezšvíkové oceľové rúry z uhlíkových ocelí pre vysoké teploty.
ASTMA106/A530Bezšvíkové oceľové rúry z uhlíkových ocelí pre vysoké teploty.
ASTMA106/A530Bezšvíkové oceľové rúry z uhlíkových ocelí pre vysoké teploty.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA161/A450Bezšvíkové rúry z nízkouhlíkovej a uhlík-molybdénovej ocele pre rafinérie. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTMA161/A450Bezšvíkové rúry z nízkouhlíkovej a uhlík-molybdénovej ocele pre rafinérie. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA179/A450Bezšvíkové za studena ťahané rúry z nízkouhlíkových ocelí pre tepelné výmeníky a kondenzátory.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA192/A450Bezšvíkové kotlové rúry z uhlíkových ocelí pre vysokotlakové rozvody.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA199/A450Bezšvíkové za studena ťahané rúry zo stredne uhlíkových ocelí pre výmeníky tepla a kondenzátory. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTMA199/A450Bezšvíkové za studena ťahané rúry zo stredne uhlíkových ocelí pre výmeníky tepla a kondenzátory. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA209/A1016Bezšvíkové rúry z uhlík-molybdénových a legovaných ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA209/A1016Bezšvíkové rúry z uhlík-molybdénových a legovaných ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA209/A1016Bezšvíkové rúry z uhlík-molybdénových a legovaných ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA210/A450Bezšvíkové rúry zo stredne-uhlíkových ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTMA210/A450Bezšvíkové rúry zo stredne-uhlíkových ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA213/A1016Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA213/A1016Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA213/A1016Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA213/A1016Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA213/A1016Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA213/A1016Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA213/A1016Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA234/A 960Rúrové tvarovky z tvárnenej uhlíkovej a legovanej ocele pre stredné a vyššie teploty.
ASTMA234/A 960Rúrové tvarovky z tvárnenej uhlíkovej a legovanej ocele pre stredné a vyššie teploty.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA333/A999Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).
ASTMA333/A999Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).
ASTMA333/A999Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).
ASTMA333/A999Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA334/A1016Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. /Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA334/A1016Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. /Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA334/A1016Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. /Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTMA334/A1016Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. /Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA335/A530Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre použitie pro vysokých teplotách. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA335/A999Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.
ASTMA335/A999Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.
ASTMA335/A999Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.
ASTMA335/A999Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.
ASTMA335/A999Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.
ASTMA335/A999Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.
ASTMA335/A999Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.
ASTMA335/A999Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA524/A530Bezšvíkové rúry z uhlíkových oclí pre teplotu okolia a nižšie teploty (Pipe). / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA53/A530Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASTMA53/A530Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASTMA53/A530Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASTMA53/A530Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASTMA53/A530Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASTMA53/A530Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA556/A450Bezšvíkové rúry z ulíkových ocelí pre napájacie okruhy. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTMA556/A450Bezšvíkové rúry z ulíkových ocelí pre napájacie okruhy. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTMA556/A450Bezšvíkové rúry z ulíkových ocelí pre napájacie okruhy. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA795Čierne a žiarovo pozinkované (galvanizované) zvárané a bezšvíkové rúry pre protipožiarne použitie.
ASTMA795Čierne a žiarovo pozinkované (galvanizované) zvárané a bezšvíkové rúry pre protipožiarne použitie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ASTMA822/A450Bezšvíkové rúry žahané za studena z uhlíkových ocelí pre hydraulické systémy.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS1387Závitové a nátrubkové oceľové rúry a rúrové príslušenstvo a oceľové rúry s hladkými koncami pre zváranie alebo závitovanie podľa BS 21.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS1965-1Navarovacie rúrove tvarovky pre tlakové účely. Uhlíkové ocele

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS3059-1Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové oceľové rúry nižších pevností s nezaručenými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS3059-2Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové, legované a austenitické ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.
BS3059-2Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové, legované a austenitické ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.
BS3059-2Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové, legované a austenitické ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.
BS3059-2Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové, legované a austenitické ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.
BS3059-2Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové, legované a austenitické ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.
BS3059-2Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové, legované a austenitické ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS3601Tlakové rúry z nelegovnej ocele so zaručenými vlastnosťami pri teplote okolia.
BS3601Tlakové rúry z nelegovnej ocele so zaručenými vlastnosťami pri teplote okolia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS3602-1Rúry pre tlakové účely: C a C-Mn ocele so špecifickými vlastnosťami pri vyšších teplotách.
BS3602-1Rúry pre tlakové účely: C a C-Mn ocele so špecifickými vlastnosťami pri vyšších teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS3603Rúry pre tlakové účely uhlíkových a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.
BS3603Rúry pre tlakové účely uhlíkových a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS3604-1Rúry pre tlakové účely z feritických ocelí so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách. 1 - Špecifikácia pre bezšvíkové a elektricky odporove zvárané rúry.
BS3604-1Rúry pre tlakové účely z feritických ocelí so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách. 1 - Špecifikácia pre bezšvíkové a elektricky odporove zvárané rúry.
BS3604-1Rúry pre tlakové účely z feritických ocelí so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách. 1 - Špecifikácia pre bezšvíkové a elektricky odporove zvárané rúry.
BS3604-1Rúry pre tlakové účely z feritických ocelí so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách. 1 - Špecifikácia pre bezšvíkové a elektricky odporove zvárané rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS3606Oceľové rúry pre tepelné výmeníky.
BS3606Oceľové rúry pre tepelné výmeníky.
BS3606Oceľové rúry pre tepelné výmeníky.
BS3606Oceľové rúry pre tepelné výmeníky.
BS3606Oceľové rúry pre tepelné výmeníky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS6323-1,3Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,3Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,3Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,3Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS6323-1,4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-1,4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS6323-4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.
BS6323-4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
BS7416Presné oceľové za studena ťahané nízkouhlíkové rúry pre použitie v hydraulických tlakových systémoch.
BS7416Presné oceľové za studena ťahané nízkouhlíkové rúry pre použitie v hydraulických tlakových systémoch.
BS7416Presné oceľové za studena ťahané nízkouhlíkové rúry pre použitie v hydraulických tlakových systémoch.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ČSN13 2370Rúrové prechody. TDP.
ČSN13 2370Rúrové prechody. TDP.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
ČSN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
ČSNby customers specification

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN1629Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN1630Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.
DIN1630Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.
DIN1630Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.
DIN1630Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.
DIN1630Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.
DIN1630Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN1630 / 2445-2Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.
DIN1630 / 2445-2Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.
DIN1630 / 2445-2Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17100Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN17100Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17121Bezšvíkové kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17121Bezšvíkové kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17121Bezšvíkové kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17121Bezšvíkové kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17121Bezšvíkové kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN17124Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17173Bezšvíkové oceľové rúry kruhového prirezu pre nízke teploty.
DIN17173Bezšvíkové oceľové rúry kruhového prirezu pre nízke teploty.
DIN17173Bezšvíkové oceľové rúry kruhového prirezu pre nízke teploty.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN17175Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN17179Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17200Ocele pre zušľachtenie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN17204Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17210Cementačné ocele.
DIN17210Cementačné ocele.
DIN17210Cementačné ocele.
DIN17210Cementačné ocele.
DIN17210Cementačné ocele.
DIN17210Cementačné ocele.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN17230Ocele pre gulôčkové a valčekové ložiská. Technické dodacie podmienky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2391Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN2391Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2391-2Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN2391-2Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN2391-2Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN2391-2Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN2391-2Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN2391-2Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2391-2C / 2445-2Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2440Oceľové závitové rúry, stredne ťažká rada.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2441Oceľové závitové rúry, ťažká rada.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2470-1/1629Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2470-2/17172Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.
DIN2470-2/17172Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.
DIN2470-2/17172Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.
DIN2470-2/17172Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.
DIN2470-2/17172Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.
DIN2470-2/17172Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609 (A)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.
DIN2609 (A)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.
DIN2609 (A)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.
DIN2609 (A)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609 (B)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.
DIN2609 (B)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609 (C)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.
DIN2609 (C)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609 (D)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609 (E)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609 (F,G)Rúrové navarovacie oblúky. TDP.
DIN2609 (F,G)Rúrové navarovacie oblúky. TDP.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609 (H)Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609(R)Tvarovky pre naváranie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609(S)Tvarovky pre naváranie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
DIN2609(T)Tvarovky pre naváranie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN10083-2Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10084Cementačné ocele. TDP.
EN10084Cementačné ocele. TDP.
EN10084Cementačné ocele. TDP.
EN10084Cementačné ocele. TDP.
EN10084Cementačné ocele. TDP.
EN10084Cementačné ocele. TDP.
EN10084Cementačné ocele. TDP.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN10210-1Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10216-1Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia
EN10216-1Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia
EN10216-1Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia
EN10216-1Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia
EN10216-1Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia
EN10216-1Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN10216-2Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN10216-3Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10216-4Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 4 - Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.
EN10216-4Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 4 - Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10224Oceľové rúry a fitingy pre dopravu tekutín obsahujúcich vodu, vrátane pitnej vody.
EN10224Oceľové rúry a fitingy pre dopravu tekutín obsahujúcich vodu, vrátane pitnej vody.
EN10224Oceľové rúry a fitingy pre dopravu tekutín obsahujúcich vodu, vrátane pitnej vody.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10253-1Tvarovky pre naváranie. Diel 1 - Nelegované ocele pre všeobecné použitie a bez zvláštnych skúšobných požiadaviek.
EN10253-1Tvarovky pre naváranie. Diel 1 - Nelegované ocele pre všeobecné použitie a bez zvláštnych skúšobných požiadaviek.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10255Nelegované oceľové rúry pre závitovanie.
EN10255Nelegované oceľové rúry pre závitovanie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10256-1Tvarovky pre naváranie. 1 - Nelegované ocele pre všeobecné použitie a bez zvláštnych skúšobných požiadaviek.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10294-1Oceľové rúry pre trieskové obrábanie. Diel 1 - Nelegované a legované ocele.
EN10294-1Oceľové rúry pre trieskové obrábanie. Diel 1 - Nelegované a legované ocele.
EN10294-1Oceľové rúry pre trieskové obrábanie. Diel 1 - Nelegované a legované ocele.
EN10294-1Oceľové rúry pre trieskové obrábanie. Diel 1 - Nelegované a legované ocele.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.
EN10297-1Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN10305-4Presné oceľoé rúry. Diel 4 - Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové vedenia.
EN10305-4Presné oceľoé rúry. Diel 4 - Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové vedenia.
EN10305-4Presné oceľoé rúry. Diel 4 - Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové vedenia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN ISO3183 - PSL1Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL1Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL1Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL1Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL1Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL1Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL1Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL1Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
EN ISO3183 - PSL2Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL2Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL2Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy
EN ISO3183 - PSL2Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémy

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST1060 / 1050Polotovary z uhlíkových ocelí so špeciálnou povrchovou úpravou. / Bezšvíkové oceľové rúry ťahané za studena pre stavbu lodí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST12132 / 1050Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.
GOST12132 / 1050Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.
GOST12132 / 1050Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.
GOST12132 / 1050Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST12132 / 19281Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST21729 / 1050Konštrukčné oceľové rúry tvárnené za studena a za tepla z uhlíkových a legovaných ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST21729 / 4543Konštrukčné oceľové rúry tvárnené za studena a za tepla z uhlíkových a legovaných ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST3262 / 1050Oceľové rúry pre vodovody a plynovody.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST550 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry pre naftový a petrochemický priemysel.
GOST550 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry pre naftový a petrochemický priemysel.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST550 / 4543Oceľové bezšvíkové rúry pre naftový a petrochemický priemysel. / Legované konštrukčné ocele.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST8731 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST8731 / 19281Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za tepla.
GOST8731 / 19281Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za tepla.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST8733 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena.
GOST8733 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena.
GOST8733 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena.
GOST8733 / 1050Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST8733 / 19281Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOST8733 / 4543Oceľové rúry tvárnené za studena a za tepla. TDP.
GOST8733 / 4543Oceľové rúry tvárnené za studena a za tepla. TDP.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOSTTU 14-3-190 / 1050Bezšvíkové za studena ťahané oceľové rúry.
GOSTTU 14-3-190 / 1050Bezšvíkové za studena ťahané oceľové rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOSTTU 14-3-460 / 20072Oceľové bezšvíkové rúry pre parné kotly a rúrové vedenia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
GOSTTU 14-3-460 / 4543Oceľové bezšvíkové rúry pre parné kotly a rúrové vedenia.
GOSTTU 14-3-460 / 4543Oceľové bezšvíkové rúry pre parné kotly a rúrové vedenia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
JISG3454Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pre tlakové rozvody.
JISG3454Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pre tlakové rozvody.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
JISG3455Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých tlakoch.
JISG3455Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých tlakoch.
JISG3455Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých tlakoch.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
JISG3456Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých teplotách.
JISG3456Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých teplotách.
JISG3456Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
JISG3458Rúry z legovaných ocelí.
JISG3458Rúry z legovaných ocelí.
JISG3458Rúry z legovaných ocelí.
JISG3458Rúry z legovaných ocelí.
JISG3458Rúry z legovaných ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
JISG3461Rúry z uhlíkových ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3461Rúry z uhlíkových ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3461Rúry z uhlíkových ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3461Rúry z uhlíkových ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3461Rúry z uhlíkových ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3461Rúry z uhlíkových ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
JISJOHS-102Presné rúry z uhlíkových ocelí pre hydraulické rozvody.
JISJOHS-102Presné rúry z uhlíkových ocelí pre hydraulické rozvody.
JISJOHS-102Presné rúry z uhlíkových ocelí pre hydraulické rozvody.
JISJOHS-102Presné rúry z uhlíkových ocelí pre hydraulické rozvody.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-112Oceľové bezšvíkové za tepla valcované rúry s hladkými koncami so zaručenými vlastnosťami pri teplote okolia.
NF A49-112Oceľové bezšvíkové za tepla valcované rúry s hladkými koncami so zaručenými vlastnosťami pri teplote okolia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-115Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla závitové.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-186Rúrové príslušenstvo. Oceľové rúrové tvarovky pre naváranie, vyrobené z bezšvíkových rúr pre všeobecné použitie. Rozmery. TDP.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-210Oceľové bezšvíkové za studena ťahané rúry pre dopravu kvapalín.
NF A49-210Oceľové bezšvíkové za studena ťahané rúry pre dopravu kvapalín.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-211Oceľové nelegované bezšvíkové rúry s hladkými koncami pre dopravu kvapalín pri zvýšených teplotách.
NF A49-211Oceľové nelegované bezšvíkové rúry s hladkými koncami pre dopravu kvapalín pri zvýšených teplotách.
NF A49-211Oceľové nelegované bezšvíkové rúry s hladkými koncami pre dopravu kvapalín pri zvýšených teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-281Rúrové príslušenstvo. Oceľové rúrové tvarovky pre naváranie, vyrobené z bezšvíkových rúr so špecifikáciou kvality. Rozmery. TDP.
NF A49-281Rúrové príslušenstvo. Oceľové rúrové tvarovky pre naváranie, vyrobené z bezšvíkových rúr so špecifikáciou kvality. Rozmery. TDP.
NF A49-281Rúrové príslušenstvo. Oceľové rúrové tvarovky pre naváranie, vyrobené z bezšvíkových rúr so špecifikáciou kvality. Rozmery. TDP.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-310Presné bezšvíkové rúry pre mechanické použitie.
NF A49-310Presné bezšvíkové rúry pre mechanické použitie.
NF A49-310Presné bezšvíkové rúry pre mechanické použitie.
NF A49-310Presné bezšvíkové rúry pre mechanické použitie.
NF A49-310Presné bezšvíkové rúry pre mechanické použitie.
NF A49-310Presné bezšvíkové rúry pre mechanické použitie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-311Oceľové bezšvíkové rúry na mechanické použitie.
NF A49-311Oceľové bezšvíkové rúry na mechanické použitie.
NF A49-311Oceľové bezšvíkové rúry na mechanické použitie.
NF A49-311Oceľové bezšvíkové rúry na mechanické použitie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-312Oceľové bezšvíkové rúry so zlepšenou opracovateľnosťou pre mechanicky opracované konštrukčné súčasti.
NF A49-312Oceľové bezšvíkové rúry so zlepšenou opracovateľnosťou pre mechanicky opracované konštrukčné súčasti.
NF A49-312Oceľové bezšvíkové rúry so zlepšenou opracovateľnosťou pre mechanicky opracované konštrukčné súčasti.
NF A49-312Oceľové bezšvíkové rúry so zlepšenou opracovateľnosťou pre mechanicky opracované konštrukčné súčasti.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-330Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody.
NF A49-330Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody.
NF A49-330Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
NF A49-501Oceľové bezšvíkové alebo zvarované kruhové profily tvárnené za tepla pre konštrukčné účely.
NF A49-501Oceľové bezšvíkové alebo zvarované kruhové profily tvárnené za tepla pre konštrukčné účely.
NF A49-501Oceľové bezšvíkové alebo zvarované kruhové profily tvárnené za tepla pre konštrukčné účely.
NF A49-501Oceľové bezšvíkové alebo zvarované kruhové profily tvárnené za tepla pre konštrukčné účely.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74 245Oceľové bezšvíkové rúry valcované alebo ťahané za studena pre špecifické použitie.
PN - H74 245Oceľové bezšvíkové rúry valcované alebo ťahané za studena pre špecifické použitie.
PN - H74 245Oceľové bezšvíkové rúry valcované alebo ťahané za studena pre špecifické použitie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74219 / 84018Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.
PN - H74219 / 84018Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.
PN - H74219 / 84018Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74219 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.
PN - H74219 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.
PN - H74219 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.
PN - H74219 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.
PN - H74219 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74219 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.
PN - H74219 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.
PN - H74219 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.
PN - H74219 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.
PN - H74219 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.
PN - H74219 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.
PN - H74219 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74220 / 84023Bezšvíkové rúry ťahané za studena všeobecného určenia.
PN - H74220 / 84023Bezšvíkové rúry ťahané za studena všeobecného určenia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74240 / 84018Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.
PN - H74240 / 84018Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74240 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.
PN - H74240 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.
PN - H74240 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.
PN - H74240 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.
PN - H74240 / 84019Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74240 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.
PN - H74240 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.
PN - H74240 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.
PN - H74240 / 84023Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN - H74252 / 84024Oceľové bezšvíkvé rúry kotlové.
PN - H74252 / 84024Oceľové bezšvíkvé rúry kotlové.
PN - H74252 / 84024Oceľové bezšvíkvé rúry kotlové.
PN - H74252 / 84024Oceľové bezšvíkvé rúry kotlové.
PN - H74252 / 84024Oceľové bezšvíkvé rúry kotlové.
PN - H74252 / 84024Oceľové bezšvíkvé rúry kotlové.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN ŽPŽP-05-04Rúrové oblúky. Technické dodacie predpisy.
PN ŽPŽP-05-04Rúrové oblúky. Technické dodacie predpisy.
PN ŽPŽP-05-04Rúrové oblúky. Technické dodacie predpisy.
PN ŽPŽP-05-04Rúrové oblúky. Technické dodacie predpisy.
PN ŽPŽP-05-04Rúrové oblúky. Technické dodacie predpisy.
PN ŽPŽP-05-04Rúrové oblúky. Technické dodacie predpisy.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
PN ŽPŽP-05-05Rúrové oblúky so zaručenými vlastnosťami za zvýšených teplôt.
PN ŽPŽP-05-05Rúrové oblúky so zaručenými vlastnosťami za zvýšených teplôt.
PN ŽPŽP-05-05Rúrové oblúky so zaručenými vlastnosťami za zvýšených teplôt.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
STN13 2370Rúrové prechody. TDP.
STN13 2370Rúrové prechody. TDP.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN42 0165Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0250Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN42 0251Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.
STN42 0260Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
STNby customers specification

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI5462Rúry pre kotly, aparatúry a tepelné rozvody za vysokých teplôt a tlakov.
UNI5462Rúry pre kotly, aparatúry a tepelné rozvody za vysokých teplôt a tlakov.
UNI5462Rúry pre kotly, aparatúry a tepelné rozvody za vysokých teplôt a tlakov.
UNI5462Rúry pre kotly, aparatúry a tepelné rozvody za vysokých teplôt a tlakov.
UNI5462Rúry pre kotly, aparatúry a tepelné rozvody za vysokých teplôt a tlakov.
UNI5462Rúry pre kotly, aparatúry a tepelné rozvody za vysokých teplôt a tlakov.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI5949Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.
UNI5949Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI6363Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry pre vodovodné potrubia.
UNI6363Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry pre vodovodné potrubia.
UNI6363Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry pre vodovodné potrubia.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI663Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.
UNI663Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.
UNI663Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.
UNI663Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.
UNI663Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.
UNI663Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.
UNI663Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.
UNI663Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI7088Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - hladké plynové rúry pre vysoké tlaky.
UNI7088Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - hladké plynové rúry pre vysoké tlaky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI7287Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - hladké plynové rúry pre vysoké tlaky.
UNI7287Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - hladké plynové rúry pre vysoké tlaky.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI7729Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - s hladkými koncami pre mechanické účely. Kvalita, požiadavky, skúšanie.
UNI7729Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - s hladkými koncami pre mechanické účely. Kvalita, požiadavky, skúšanie.
UNI7729Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - s hladkými koncami pre mechanické účely. Kvalita, požiadavky, skúšanie.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.

Norma TDP - popis Akosť ocele
(otvor kartu výrobku)
Rozmerová tabuľka ()
UNI8863Nelegované oceľové bezšvíkové rúry vhodné na závitovanie v súlade s UNI ISO 7/1.

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa