Rúry pre výrobu ložísk


Presné rúry pre výrobu ložísk sú vyrábané ťahaním za studena. Vstupným polotovarom pre ich výrobu sú valcované bezšvíkové rúry.

Rúry pre výrobu ložísk


Rozmery rúr pre výrobu ložísk

Ocele pre rúry pre výrobu ložísk

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)22,0 – 70,0 mm
HRÚBKA STENY (t)3,0 – 8,0 mm
DIN 17 230100Cr6
STN 14 109
Rozmerová norma Rozmery (D x t) Rozmerová tabuľka
STNby customers specification22.0 x 3.0 – 70.0 x 8.0 mm
Norma TDP Akosť ocele (otvor kartu výrobku)
STNby customers specification
DIN17230
ČSNby customers specification

Dĺžky ložiskových rúr

Dĺžky 3 000 mm s toleranciou +/- 500 mm.

Skúšanie ložiskových rúr

Skúšky sú prevádzané podľa DIN 17 230.

Tolerancie rúr pre výrobu ložísk

vonkajší priemer D < 50 mm0 až +0.15 mm
vonkajší priemer D > 50 mm0 až +0.25 mm
hrúbka steny-/+ 7,5 % (po dohode -/+ 5 %)
z hrúbky steny

Konce ložiskových rúr

Konce - kotlové rúry - odhranené
Rúry s odhranenými koncami alebo koncami upravenými pre zvar.
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov.

Rúry majú hladké, kolmo zrezané konce, jeden koniec odhranený 0,5 – 4 mm x 45°.

Balenie ložiskových rúr

Rúry sú balené do kruhových balíkov s hmotnosťou 1 000–3 000 kg.

Rúry sú zviazané oceľovou páskou.

Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD + (PLUS) - balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie STANDARD + (PLUS) – balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie PREMIUM A - balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM A – balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM B - balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM B – balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM C - balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM C – balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM D - balenie do fólie+vysatie vzduchu
Balenie PREMIUM D – balenie do fólie+vysatie vzduchu

Tvrdosť ocele ložiskových rúr

Po žíhaní na mäkko je tvrdosť 174 – 220 HB.
Rozptyl hodnôt tvrdosti po dĺžke rúry je maximálne 15 HB.
Minimálna tvrdosť podľa skúšky tvrdosti je 61 HRc.

Demagnetizácia

Zostatkový magnetizmus maximálne 10 Oe.

Mikroštruktúra ložiskových rúr

Skúšobné postupy podľa SEP 1520:
• veľkosť karbidov 2.1 – 2.3,
• podiel perlitu 3.0,
• karbidická sieť 5.2,
• karbidická riadkovitosť (max 6.3 – uzavretá, max 7.3 – otvorená)

Značenie ložiskových rúr

Balíky rúr sú značené štítkom.

Väčšie rúry sú označené aspoň na jenom konci rúry potrebnými údajmi.

Označenie štítkom
Značenie razením
Značenie striekaním

Nekovové inklúzie

Skúšobné postupy podľa DIN 50602.
Celková hodnota oxidických a sulfidických inklúzií (vtrúsenín) K3 <= 10.

Ochrana povrchu ložiskových rúr

Povrch rúr je olejovaný.

Poznámky

Rúry je možné dodávať aj ako valcované za tepla.
Možné sú aj dodávky ložiskových rúr podľa STN EN ISO 683-17.


Jedná sa o legovanú a automatovú oceľ, ktorá je určená na tepelné spracovanie, časť 17: oceľ pre valivé ložiská.

Podľa noriem
DIN 50049, EN 10204: 3.1.B


1 mm / 1 m (1 : 1 000) merané na vonkajšom povrchu, maximálne 2,5 mm / 3 000 mm.

Rúry sú dodávané s povrchom po žíhaní na mäkko.

Maximálna hĺbka vád je 0,25 mm a zahrňuje i oduhličenie.Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa