Presné rúry pre výrobu ložísk

Rozmery ložiskových rúr

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)22,0 - 70,0 mm
HRÚBKA STENY (t)3,0 - 8,0 mmOcele pre ložiskové rúry

DIN 17 230100Cr6
STN14 109

Chemické zloženie ocelí a ich mechanické vlastnosti uvádzame v osobitnom prehľade.
Iné druhy ocelí je možné dodávať po dohode.Dĺžky ložiskových rúr

dĺžky 3 000 mm s toleranciou +/- 500 mmTolerancie rúr pre výrobu ložísk

vonkajší priemerD < 50 mm0 až +0.15 mm
vonkajší priemerD > 50 mm0 až +0.25 mm
hrúbka steny -/+ 7,5 % (po dohode 5 -/+ %) z hrúbky steny
 
 


Konce ložiskových rúr

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej
osi rúry a bez otrepov.
konce oceľových rúr

Rúry s odhranenými koncami
alebo koncami upravenými pre zvar.
konce bezšvíkových rúr

Rúry majú hladké, kolmo zrezané konce, jeden koniec odhranený 0,5 – 4 mm x 45°.Značenie ložiskových rúr

Balíky rúr sú značené štítkom.Balenie ložiskových rúr

Rúry sú balené do kruhových balíkov s hmotnosťou 1 000 – 3 000 kg.
Skúšky ložiskových rúr

Skúšky sú prevádzané podľa DIN 17 230.Atesty pre ložiskové rúry

Podľa noriem:
DIN 50049, EN 102043.1.BRovinnosť presných rúr pre výrobu ložísk

1 mm / m (1 : 1 000) merané na vonkajšom povrchu, maximálne 2,5 mm / 3 000 mm.Stav povrchu ložiskových rúr

Rúry sú dodávané s povrchom po žíhaní na mäkko.
Maximálna hĺbka vád je 0,25 mm a zahrňuje i oduhličenie.Ochrana povrchu ložiskových rúr

Povrch rúr je olejovaný.Tvrdosť ocele ložiskových rúr

Po žíhaní na mäkko je tvrdosť 174 – 220 HB.
Rozptyl hodnôt tvrdosti po dĺžke rúry je maximálne 15 HB.
Minimálna tvrdosť podľa skúšky tvrdosti je 61 HRc.Mikroštruktúra ložiskových rúr

Skúšobné postupy podľa SEP 1520:
veľkosť karbidov 2.1 – 2.3,
podiel perlitu 3.0,
karbidická sieť 5.2,
karbidická riadkovitosť (max 6.3 – uzavretá, max 7.3 – otvorená)Nekovové inklúzie

Skúšobné postupy podľa DIN 50602.
Celková hodnota oxidických a sulfidických inklúzií (vtrúsenín) K3 <= 10.Demagnetizácia

Zostatkový magnetizmus maximálne 10 Oe.Poznámky

Rúry je možné dodávať aj ako valcované za tepla.
Možné sú aj dodávky ložiskových rúr podľa STN EN ISO 683-17.
Jedná sa o legovanú a automatovú oceľ, ktorá je určená na tepelné spracovanie, časť 17: oceľ pre valivé ložiská.

Presné rúry pre výrobu ložískPresné oceľové rúry pre výrobu ložískLožiskové bezšvíkové rúry