Technicko – dodacie podmienky (TDP) pre rúry

Všetky požiadavky na rúry sú sústredené v normách TDP. Všeobecné TDP pre oceľ a výrobky z ocele sú v EN 10021. Symboly a definície pojmov sú v EN 10266. Všeobecné TDP sú aj ISO 404. Tu uvádzame zoznam technicko – dodacích podmienok podľa, ktorých sú vyrábané a dodávané rúry v Železiarňach Podbrezová a.s.

European Standards (EN)

EN 10084
Cementačné ocele. TDP.
EN 10224
Oceľové rúry a fitingy pre dopravu tekutín obsahujúcich vodu, vrátane pitnej vody.
EN 10255
Nelegované oceľové rúry pre závitovanie.
EN 10083-2
Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 – Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.
EN 10208-1
Oceľové rúry na potrubia pre horľavé tekutiny. Diel 1 – Rúry podľa požiadaviek triedy A.
EN 10208-2
Oceľové rúry pre rozvody horľavých kvapalín. Diel 2 – Rúry triedy B.
EN 10210-1
Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.
EN 10216-1
Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia
EN 10216-2
Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 – Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách
EN 10216-3
Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 – Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN 10216-4
Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 4 – Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.
EN 10217-1
Zvárané oceľové rúry pre tlakové potrubia. Diel 1 – Rúry z nelegovaných ocelí so zaručenými vlastnosťami pri teplote okolia.
EN 10217-3
Zvárané oceľové rúry pre tlakové potrubia. Diel 3 – Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.
EN 10217-5
Zvárané oceľové rúry pre tlakové potrubia.
EN 10217-6
Zvárané oceľové rúry pre tlakové potrubia. Diel 6 – Pod tavidlom zvárané rúry z nelegovaných ocelí so zaručenými vlastnosťami pri nízkych teplotách.
EN 10219-1
Za studena tvárnené zvárané duté profily z nelegovaných a jemnozrnných koštrukčných ocelí. Diel 1 – Technické dodacie podmienky.
EN 10253-1
Tvarovky pre naváranie. Diel 1 – Nelegované ocele pre všeobecné použitie a bez zvláštnych skúšobných požiadaviek.
EN 10253-2
Tvarovky pre naváranie. Diel 2 – Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.
EN 10256-1
Tvarovky pre naváranie. 1 – Nelegované ocele pre všeobecné použitie a bez zvláštnych skúšobných požiadaviek.
EN 10294-1
Oceľové rúry pre trieskové obrábanie. Diel 1 – Nelegované a legované ocele.
EN 10296-1
Zvárané oceľové rúry pre mechanické a všeobecné strojárske účely. Diel 1 – Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí.
EN 10297-1
Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 – Nelegované a legované oceľové rúry.
EN 10305-1
Presné oceľové rúry. Diel 1 – Bezšvíkové za studena ťahané rúry.
EN 10305-4
Presné oceľoé rúry. Diel 4 – Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové vedenia.

Slovenský Ústav Technickej Normalizácie – Technické normy (STN)

STN 132 370
Rúrové prechody. TDP.
STN 420 165
Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
STN 420 250
Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
STN 420 251
Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
STN 420 260
Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.

American Petroleum Institute (API)

API 5CT
Špecifikácia pre casing a tubing.
API 5L
Špecifikácia pre potrubné rúry.

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME A420/A 960
Rúrové tvarovky z tvárnej uhlíkovej a legovanej ocele pre nízke teploty.
ASME SA333/SA999
Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).
ASME SA334/SA1016
Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. /Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASME SA53/SA530
Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM A106/A530
Bezšvíkové oceľové rúry z uhlíkových ocelí pre vysoké teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASTM A161/A450
Bezšvíkové rúry z nízkouhlíkovej a uhlík-molybdénovej ocele pre rafinérie. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTM A179/A450
Bezšvíkové za studena ťahané rúry z nízkouhlíkových ocelí pre tepelné výmenníky a kondenzátory.
ASTM A192/A450
Bezšvíkové kotlové rúry z uhlíkových ocelí pre vysokotlakové rozvody.
ASTM A199/A450
Bezšvíkové za studena ťahané rúry zo stredne uhlíkových ocelí pre výmenníky tepla a kondenzátory. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTM A209/A1016
Bezšvíkové rúry z uhlík-molybdénových a legovaných ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTM A210/A450
Bezšvíkové rúry zo stredne-uhlíkových ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTM A213/A1016
Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmenníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTM A234/A 960
Rúrové tvarovky z tvárnenej uhlíkovej a legovanej ocele pre stredné a vyššie teploty.
ASTM A333/A999
Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).
ASTM A334/A1016
Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.
ASTM A335/A530
Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre použitie pro vysokých teplotách. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).
ASTM A335/A999
Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.
ASTM A519
Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,
ASTM A524/A530
Bezšvíkové rúry z uhlíkových oclí pre teplotu okolia a nižšie teploty (Pipe). / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASTM A53/A530
Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.
ASTM A556/A450
Bezšvíkové rúry z uhlíkových ocelí pre napájacie okruhy. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.
ASTM A671/A530
Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry.
ASTM A672/A530
Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry.
ASTM A795
Čierne a žiarovo pozinkované (galvanizované) zvárané a bezšvíkové rúry pre protipožiarne použitie.
ASTM A822/A450
Bezšvíkové rúry žíhané za studena z uhlíkových ocelí pre hydraulické systémy.

Gosudarstvennyi Standard (GOST)

GOST 1060 / 1050
Polotovary z uhlíkových ocelí so špeciálnou povrchovou úpravou. / Bezšvíkové oceľové rúry ťahané za studena pre stavbu lodí.
GOST 12132 / 1050
Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.
GOST 12132 / 19281
Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.
GOST 20295 / 1050
Zvárané oceľové rúry pre rozvody plynu a ropy.
GOST 21729 / 1050
Konštrukčné oceľové rúry tvárnené za studena a za tepla z uhlíkových a legovaných ocelí.
GOST 21729 / 4543
Konštrukčné oceľové rúry tvárnené za studena a za tepla z uhlíkových a legovaných ocelí.
GOST 3262 / 1050
Oceľové rúry pre vodovody a plynovody.
GOST 550 / 1050
Oceľové bezšvíkové rúry pre naftový a petrochemický priemysel.
GOST 550 / 4543
Oceľové bezšvíkové rúry pre naftový a petrochemický priemysel. / Legované konštrukčné ocele.
GOST 8731 / 1050
Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
GOST 8731 / 19281
Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za tepla.
GOST 8733 / 1050
Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena.
GOST 8733 / 19281
Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla. Technické dodacie podmienky.
GOST 8733 / 4543
Oceľové rúry tvárnené za studena a za tepla. TDP.
GOST TU 14-3-190 / 1050
Bezšvíkové za studena ťahané oceľové rúry.
GOST TU 14-3-460 / 20072
Oceľové bezšvíkové rúry pre parné kotly a rúrové vedenia.
GOST TU 14-3-460 / 4543
Oceľové bezšvíkové rúry pre parné kotly a rúrové vedenia.

Japanese Industrial Standards (JIS)

JIS G3445
Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.
JIS G3454
Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pre tlakové rozvody.
JIS G3455
Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých tlakoch.
JIS G3456
Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých teplotách.
JIS G3458
Rúry z legovaných ocelí.
JIS G3461
Rúry z uhlíkových ocelí pre kotly a tepelné výmenníky.
JIS G3462
Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmenníky.
JIS JOHS-102
Presné rúry z uhlíkových ocelí pre hydraulické rozvody.

British Standards (BS)

BS 1387
Závitové a nátrubkové oceľové rúry a rúrové príslušenstvo a oceľové rúry s hladkými koncami pre zváranie alebo závitovanie podľa BS 21.
BS 3601
Tlakové rúry z nelegovanej ocele so zaručenými vlastnosťami pri teplote okolia.
BS 3603
Rúry pre tlakové účely uhlíkových a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.
BS 3606
Oceľové rúry pre tepelné výmenníky.
BS 7416
Presné oceľové za studena ťahané nízkouhlíkové rúry pre použitie v hydraulických tlakových systémoch.
BS 1965-1
Navarovacie rúrové tvarovky pre tlakové účely. Uhlíkové ocele
BS 3059-1
Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové oceľové rúry nižších pevností s nezaručenými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.
BS 3059-2
Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové, legované a austenitické ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.
BS 3602-1
Rúry pre tlakové účely: C a C-Mn ocele so špecifickými vlastnosťami pri vyšších teplotách.
BS 3602-2
Špecifikácia pre oceľové rúry pre tlakové účely: uhlíkové a uhlíko-mangánové ocele so špeciálnymi vlastnosťami pri zvýšených teplotách. Diel 2: Oblúkovo zvárané rúry.
BS 3604-1
Rúry pre tlakové účely z feritických ocelí so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách. 1 – Špecifikácia pre bezšvíkové a elektricky odporové zvárané rúry.
BS 6323-1,3,4,7
Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.

České technické normy (ČSN)

ČSN 132 370
Rúrové prechody. TDP.
ČSN 420 165
Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.
ČSN 420 250
Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.
ČSN 420 251
Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.
ČSN 420 260
Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.

Deutsches Institut für Normung (DIN)

DIN 1615
Zvárané kruhové rúry z nelegovaných ocelí bez zvláštnych požiadaviek.
DIN 1626
Zvárané kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN 1628
Zvárané kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.
DIN 1629
Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN 1630
Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.
DIN 2391
Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN 2440
Oceľové závitové rúry, stredne ťažká rada.
DIN 2441
Oceľové závitové rúry, ťažká rada.
DIN 2470
Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom do 16 bar.
DIN 2609
Rúrové oblúky. 1 – Znížený stupeň využitia. 2 – Plný stupeň využitia.
DIN 2609
Tvarovky pre naváranie.
DIN 17100
Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.
DIN 17120
Zvárané kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí.
DIN 17121
Bezšvíkové kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN 17124
Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.
DIN 17155
Oceľové plechy a páska z ocelí so špeciálnymi vlastnosťami pri zvýšených teplotách.
DIN 17172
Oceľové rúry pre dopravu horľavých kvapalín a plynov.
DIN 17173
Bezšvíkové oceľové rúry kruhového prierezu pre nízke teploty.
DIN 17174
Zvárané kruhové rúry z hlbokoťažných ocelí.
DIN 17175
Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.
DIN 17178
Zvárané kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN 17179
Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.
DIN 17200
Ocele pre zušľachtenie.
DIN 17204
Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.
DIN 17210
Cementačné ocele.
DIN 17230
Ocele pre guľôčkové a valčekové ložiská. Technické dodacie podmienky.
DIN 1630 / 2445-2
Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.
DIN 2391-2C / 2445-2
Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.
DIN 2609 (F,G)
Rúrové navarovacie oblúky. TDP.

Association francaise de normalisation (NF A)

NF A 49-112
Oceľové bezšvíkové za tepla valcované rúry s hladkými koncami so zaručenými vlastnosťami pri teplote okolia.
NF A 49-115
Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla závitové.
NF A 49-186
Rúrové príslušenstvo. Oceľové rúrové tvarovky pre naváranie, vyrobené z bezšvíkových rúr pre všeobecné použitie. Rozmery. TDP.
NF A 49-210
Oceľové bezšvíkové za studena ťahané rúry pre dopravu kvapalín.
NF A 49-211
Oceľové nelegované bezšvíkové rúry s hladkými koncami pre dopravu kvapalín pri zvýšených teplotách.
NF A 49-213
Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.
NF A 49-215
Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.
NF A 49-281
Rúrové príslušenstvo. Oceľové rúrové tvarovky pre naváranie, vyrobené z bezšvíkových rúr so špecifikáciou kvality. Rozmery. TDP.
NF A 49-310
Presné bezšvíkové rúry pre mechanické použitie.
NF A 49-311
Oceľové bezšvíkové rúry na mechanické použitie.
NF A 49-312
Oceľové bezšvíkové rúry so zlepšenou opracovateľnosťou pre mechanicky opracované konštrukčné súčasti.
NF A 49-330
Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody.
NF A 49-501
Oceľové bezšvíkové alebo zvarované kruhové profily tvárnené za tepla pre konštrukčné účely.

Polski Komitet Normalizacyjny – Polska Norma (PN)

PN – H 74 219 / 84018
Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. Nízkolegované ocele.
PN – H 74 219 / 84019
Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. Konštrukčná oceľ vyššej kvality.
PN – H 74 219 / 84023
Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.
PN – H 74 220 / 84023
Bezšvíkové rúry ťahané za studena všeobecného určenia.
PN – H 74 240 / 84018
Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné. Nízkolegované ocele.
PN – H 74 240 / 84019
Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné. Konštrukčná oceľ vyššej kvality.
PN – H 74 240 / 84023
Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné. Nízkouhlíkové ocele.
PN – H 74 252 / 84024
Oceľové bezšvíkové rúry kotlové.
PN – H 74 245
Oceľové bezšvíkové rúry valcované alebo ťahané za studena pre špecifické použitie.

Podnikové normy Železiarni Podbrezová (PN ŽP)

PN ŽP-42 0154
Pozdĺžne zvárané oceľové rúry. TDP.
PN ŽP-05-04
Rúrové oblúky. Technické dodacie predpisy.
PN ŽP-05-05
Rúrové oblúky so zaručenými vlastnosťami za zvýšených teplôt.

Ente Nazionale Italiano de Unificazione (UNI)

UNI 663
Nelegované oceľové bezšvíkové rúry – rúry s hladnými koncami pre všeobecné použitie.
UNI 5462
Rúry pre kotly, aparatúry a tepelné rozvody za vysokých teplôt a tlakov.
UNI 5949
Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.
UNI 6363
Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry pre vodovodné potrubia.
UNI 7088
Nelegované oceľové bezšvíkové rúry – hladké plynové rúry pre vysoké tlaky.
UNI 7287
Bezšvíkové rúry s hladkými koncami z nelegovaných ocelí.
UNI 7729
Nelegované oceľové bezšvíkové rúry – s hladkými koncami pre mechanické účely. Kvalita, požiadavky, skúšanie.
UNI 7945
Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.
UNI 8863
Nelegované oceľové bezšvíkové rúry vhodné na závitovanie v súlade s UNI ISO 7/1.

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa