Definícia stavu a názvoslovie tepelného spracovania oceľových rúr

Stav a označenie tepelného spracovania rúr podľa EN 10052 a EN 10305-1

+C Ťahané za studena / tvrdé. Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované
+LC Ťahané za studena / mäkké. Po poslednom tepelnom spracovaní nasleduje ťahanie za studena s malým stupňom pretvárnenia
+SR Ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére na odstránenie pnutia
+A Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané na mäkko v ochrannej atmosfére
+N Normalizačne žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére

Stav a označenie tepelného spracovania rúr podľa DIN 2391-2

BK Ťahané za studena / tvrdé. Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované
BKWŤahané za studena / mäkké. Po poslednom tepelnom spracovaní nasleduje ťahanie za studena s malým stupňom pretvárnenia
BKS Ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére na odstránenie pnutia
GBK Žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére
NBK Normalizačne žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére

Označovanie stavu materiálu v závislosti na tepelnom spracovaní podľa ČSN a STN 42 0002 a 42 004 (prvá číslica za číslom ocele)

0tepelne nespracované
1normalizačne žíhané
2žíhané (uviesť druh)
3žíhané na mäkko
4kalené a nízko popustené
5normalizačne žíhané a popustené
6zušľachtené na dolnú pevnosť
7zušľachtené na strednú pevnosť
8zušľachtené na hornú pevnosť
9zvláštne (podľa dohody)

Označenie výroby a stavu ocele Železiarní Podbrezová podľa ASTM A519

CW Ťahané za studena
A Žíhané
N Normalizačne žíhané
SR Žíhané na odstránenie pnutia
NTNormalizácia a popúšťanie
QTKalené a popúšťané