Napriek všetkým problémom ukončíme rok s kladným hospodárskym výsledkom

Vážení spolupracovníci,
viete, že výnosy z roka 2022, ktorý bol pre nás z hľadiska tvorby zisku historicky najúspešnejší, sme veľmi starostlivo rozdelili a už vlani sme deklarovali, že i v tomto roku chceme zamestnancom vyplatiť vianočné odmeny.

Rok 2023 bol pre nás, v porovnaní s predchádzajúcim, ťažký. V prvom polroku bola zákazková náplň ešte v dostatočných objemoch, a tak aj vyzeral hospodársky výsledok. Sami však viete, ako sme fungovali v druhom polroku. Skúšali sme modely ako pracovať čo najefektívnejšie v oceliarni či valcovni bezšvíkových rúr. Bolo to spôsobené tým, že nám chýbala zákazková náplň.

Vážení spolupracovníci,
nemôžem konštatovať, že ekonomická sila Európskej únie rastie. Ekonomika v únii ide viac-menej dole vodou. Najväčšie krajiny a ťahúni ekonomiky, ako Nemecko, Francúzsko či Taliansko majú svoje problémy a musia ich riešiť. Žiaľ, Brusel venuje veľmi málo pozornosti rozvoju ekonomiky, konkurencieschopnosti a tomu, čo by dávalo garanciu, že jednotlivé krajiny budú schopné udržať si ekonomický rast.
Situácia do budúcnosti nevyzerá o nič lepšie. Rok 2023 je poznačený vojnou na Ukrajine. Ako keby toho nebolo dosť, vznikol vážny konflikt v Izraeli. Oba tieto konflikty sa Slovenska, našťastie, priamo nedotýkajú. Ale vojna prináša utrpenie pre všetkých dotknutých ľudí.

Vážení spolupracovníci,
aj napriek tomu, že tento rok bol poznačený nedostatkom zákazkovej náplne a inými problémami, napríklad okolo cien energií, skončíme ho s kladným hospodárskym výsledkom. Je to vďaka tomu, že fabrika je dobre nastavená. Naše dcérske spoločnosti pracujú veľmi dobre. Je to aj vďaka tomu, že všetci pracovníci – materskej alebo dcérskych spoločností, si svoju prácu odvádzajú starostlivo a svedomito.
Za toto je potrebné poďakovať a ja úprimne v menej svojom i v mene svojich kolegov ďakujem každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na napĺňaní úloh v roku 2023.

Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa