Rúry pre strojárenstvo


Rúry pre strojárenstvo majú nenahraditeľné postavenie pre ich jedinečné charakteristiky, t.j. široké spektrum rozmerov, rôznorodosť dostupných oceľových akostí a zvariteľnosť. Rúry pre mechanické obrábanie a časti strojov sa používajú na výrobu rôznych druhov strojných súčastí a súčasne nachádzajú uplatnenie v mnohých ďalších priemyselných oblastiach.

Možnosti použitia oceľových rúr:

• tlakové nádoby
• časti strojárskych jednotiek
• konštrukčné prvky obrábacích strojov
• podklady a podpery strojov
• konštrukčné prvky zásobníkov a kontajnerov
• prípravky pre náradie
• časti poľnohospodárskych strojov
• dopravné pásy
• prvky lodí

Rúry pre strojárenstvo

Rozmery rúr pre mechanické obrábanie a časti strojov

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)10,2 – 139,7 mm
HRÚBKA STENY (t)0,5 – 16,0 mm
EURÓPSKE NORMYEN 10294-1, EN 10297-1,
EN 10305-1,
DIN 2448,
BS 6323/3,
NF A 49-311,
UNI 4991, UNI 7729,
STN/ČSN 42 5715,
STN/ČSN 42 5716,
a PN-H 74219.
RUSKÉ NORMYGOST 8732
AMERICKÉ NORMYASTM A 53
a ASTM A 519
JAPONSKÉ NORMYJIS G 3445
Rozmerová norma Rozmery (D x t) Rozmerová tabuľka
EN10294-110.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
EN10297-1 (10220)10.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
DIN244810.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 571510.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
STN42 571610.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-31110.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
NF A49-31210.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
BS6323-310.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
PN – H7421910.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
UNI772910.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm
GOST873220.0 x 2.5 – 140.0 x 16.0 mm
ASTMA51931.75 x 2.34 – 139.7 x 12.7 mm [1.250 x 0.088 – 5.500 x 0.500 in] [13 – 7/0 GA]
ASTMA5310.3 x 1.24 – 114.3 x 13.49 mm [0.405 x 0.049 – 4.500 x 0.531 in] [1/8 – 4 NPS]
JISG344515.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm
UNIISO 420010.2 x 0.5 – 139.7 x 16.0 mm

Ocele pre rúry pre mechanické obrábanie

EN 10297-1
EN 10083-2
E235, E275, E315, E355, E420, E460, E470, E275K2, E355K2, E460K2, E420J2, 20MnV6, 16MnCr5, 20NiCrMo2-2, 25CrMo4, 28Mn6, 30CrMo4, 34CrMo4, 38Mn6, 42CrMo4, C10E, C15E, C15R, C22E, C35E, C45E, C60E.
ASTM A 53/A530
ASTM SA53/SA 530
Grade A, Grade B.

Norma TDP Akosť ocele (otvor kartu výrobku)
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
ASTMA53/A530
ASTMA53/A530
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 1050
GOST8731 / 19281
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
STN42 0250
EN10297-1
EN10297-1
UNI7729
PN – H74219 / 84019
EN10297-1
NF A49-311
EN10297-1
UNI663
UNI663
EN10297-1
EN10297-1
BS6323-1,3
EN10083-2
EN10294-1
ČSN42 0250
EN10083-2
EN10297-1
ČSN42 0250
DIN17204
EN10084
EN10083-2
UNI663
EN10297-1
EN10297-1
EN10083-2
ČSN42 0250
ČSN42 0250
EN10294-1
ČSN42 0250
DIN1630
DIN17204
EN10294-1
DIN1629
DIN17204
ČSN42 0250
DIN1629
ČSN42 0250
PN – H74219 / 84019
ČSN42 0250
EN10297-1
EN10083-2
DIN17204
EN10083-2
EN10083-2
EN10083-2
DIN1630
DIN17204
DIN17200
ČSN42 0250
EN10297-1
EN10084
UNI663
EN10297-1
ČSN42 0250
EN10083-2
DIN17210
PN – H74219 / 84023
EN10083-2
EN10297-1
ČSN42 0250
DIN17210
EN10084
PN – H74219 / 84019
EN10083-2
EN10297-1
DIN17204
UNI663
DIN17210
EN10294-1
DIN17204
PN – H74219 / 84023
EN10297-1
EN10084
PN – H74219 / 84018
BS6323-1,3
DIN1629
ČSN42 0250
EN10083-2
ČSN42 0250
EN10083-2
EN10083-2
DIN17210
NF A49-312
EN10083-2
ČSN42 0250
ČSN42 0250
PN – H74219 / 84023
NF A49-311
PN – H74219 / 84023
EN10084
UNI7729
DIN17204
EN10297-1
DIN17210
EN10083-2
DIN17210
PN – H74219 / 84019
BS6323-1,3
UNI663
BS6323-1,3
EN10084
EN10083-2
EN10083-2
ČSN42 0250
DIN1630
EN10083-2
PN – H74219 / 84018
UNI7729
EN10084
PN – H74219 / 84019
EN10083-2
EN10083-2
EN10083-2
ČSN42 0250
ČSN42 0250
UNI663
NF A49-312
EN10083-2
NF A49-311
NF A49-311
DIN17204
EN10083-2
DIN17204
DIN17204
EN10083-2
UNI663

Dĺžky rúr pre mechanické obrábanie

Rúry sa obvykle dodávajú vo výrobných dĺžkach (5 – 6 m). Presné dĺžky je možné dodávať na základe dohody.

Skúšanie rúr

Rúry podľa EN 10294 – 1 sa skúšajú špecifikovaným skúšaním a to:

a, tavebná (chemická) analýza,
b, ťahová a vrubová húževnatosť (ak je skúška uskutočniteľná),
c, kontrola rozmerov,
d, vizuálna kontrola.

Podľa EN 10297 – 1 sa môže jednať o:

a, nešpecifikované skúšanie pre ocele skupiny 2.1.1 ak sa voľbou nedohodne špecifikované skúšanie alebo
b, sa robí špecifikované skúšanie pre ostatné druhy ocelí.

Povinné skúšky pre nešpecifikované skúšanie sú v zhode s EN 10294-1, voliteľné skúšky sú uvedené v norme.

Ochrana povrchu rúr

Spôsob dočasnej ochrany povrchu rúr pre dopravu a skladovanie je potrebné dohodnúť pri objednávaní rúr.

Rúry je možné dodávať:

  • bez dočasnej konzervácie povrchu
  • s ochranou povrchu dohodnutým konzervačným prostriedkom

Konce rúr pre mechanické obrábanie

Konce - hrubostenné rúry - odhranené
Rúry s odhranenými koncami alebo koncami upravenými pre zvar.
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov.

Odhranenie je možné aplikovať na:

hrubostenné rúry - odhranenie
  • Rúry priemeru, D: 26,7 – 114,3 mm
  • Hrúbky stien, t: 3,2 – 12,5 mm
  • Dĺžky, L: 4 – 13 m
  • Uhol fazety, alfa: 30°+5°, 37,5°±2,5°
  • Šírka fazety, c: 1,6 ± 0,8 mm

Balenie rúr pre mechanické obrábanie a častí strojov

(a) rúry zviazané oceľovou páskou,
(b) zväzky rúr balené do fólie alebo juty,
(c) zväzky rúr balené do drevených bední.

Balíky s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou 300 – 3 500 kg.

Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD + (PLUS) - balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie STANDARD + (PLUS) – balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie PREMIUM A - balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM A – balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM B - balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM B – balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM C - balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM C – balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM D - balenie do fólie+vysatie vzduchu
Balenie PREMIUM D – balenie do fólie+vysatie vzduchu

Značenie rúr pre mechanické obrábanie a balíkov rúr


(a) bez značenia,
(b) farebnými pásmi na rúrach (alebo balíkoch rúr),
(c) nástrekom bielou/čiernou farbou systémom InkJet,
(d) razením (dostupné pre D > 22 mm a t > 2,3 mm).

Označenie štítkom
Značenie razením
Značenie striekaním
Označenie laserom
Označenie laserom

Atesty sú vydávané podľa príslušných noriem TDP:
EN 10204,
pre
EN 10294-1
atest 3.1.B,
EN 10297-1a, nešpecifikované skúšanie 2.1 a 2.2
b, špecifikované skúšanie – 3.1.B alebo iné


1,5 x 1000 je povolená priamosť pre rúry do priemeru 33,7 mm, ktoré sú určené pre výrobu častí strojov.

Pri rúrach pre mechanické obrábanie je povolená priamosť 1:1000, t.j. 0,001 x L.

Rúry ťahané za studena sú po tvárnení tepelne spracované tak, aby sa splnili požiadavky príslušných noriem na stav dodávky a na mechanické hodnoty.


Za tepla valcované rúry z uhlíkových ocelí nie sú ďalej tepelne spracovávané a ich stav zodpovedá stavu normalizovane žíhané.

Vonkajší a vnútorný povrch rúr zodpovedá spôsobu výroby.Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa