Oceľové rúry pre stavebníctvo

Potom ako bola 20 rokov v platnosti smernica Rady 89/106/EHS, došlo k jej prepracovaniu a pretransformovaniu na nový predpis a to s ohľadom na skúsenosti (a ťažkosti) členských štátov, príslušných európskych normalizačný orgánov a samotnej Európskej komisie. V porovnaní s pôvodnou smernicou, je obsah nového nariadenia rozšírený a definovaný presnejšie.

4. apríla 2011, bolo prijaté "Nariadenie (ES) č. 305/2011, ktoré stanovuje jednotné podmienky obchodovania so stavebnými výrobkami, Toto Nariadenie o stavebných výrobkoch (skratka CPR) - bolo vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Oceľové rúry vyrobené podľa noriem EN 10 210, EN 10 219, EN 10 224, EN 10 255 sú považované za stavebné výrobky (konštrukčné výrobky) a preto podliehajú tomuto nariadeniu. U týchto výrobkov Železiarne Podbrezová a.s. vydávajú Prehlásenie o vlastnostiach.

TÜV NORD - CE EN 10210
EN 10210-1:2006
Directive 305/2011/EEC
číslo: 0045 CPR 0915
Vydaný: 03/18/2020
Platný do: 02/28/2025
zobraziť certifikát

TÜV NORD - CE EN 10255
EN 10255:2004
Directive 89/106/EEC
číslo:1326WL33102-1
Vydaný: 12/02/2016
Platný do: 12/02/2021
zobraziť certifikát

Vyhlasenie o parametroch podľa EN 10 255
Nariadenie EU o výrobkoch pre stavebníctvo (305/2011)
Vydaný: 05/27/2015
Platný do:
zobraziť certifikát

Vyhlásenie o parametroch podľa EN 10 210
Nariadenie EU o výrobkoch pre stavebníctvo (305/2011)
Vydaný: 04/30/2020
Platný do:
zobraziť certifikát

Vyhlásenie o parametroch podľa EN 10 224
Nariadenie EU o výrobkoch pre stavebníctvo (305/2011)
Vydaný: 05/27/2015
Platný do:
zobraziť certifikát