Certifikácia výrobkov pre stavebníctvo

Potom ako bola 20 rokov v platnosti smernica Rady 89/106/EHS, došlo k jej prepracovaniu a pretransformovaniu na nový predpis a to s ohľadom na skúsenosti (a ťažkosti) členských štátov, príslušných európskych normalizačný orgánov a samotnej Európskej komisie. V porovnaní s pôvodnou smernicou, je obsah nového nariadenia rozšírený a definovaný presnejšie.

4. apríla 2011, bolo prijaté „Nariadenie (ES) č. 305/2011, ktoré stanovuje jednotné podmienky obchodovania so stavebnými výrobkami. Toto Nariadenie o stavebných výrobkoch (skratka CPR) – bolo vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Oceľové rúry vyrobené podľa noriem EN 10 210, EN 10 219, EN 10 224, EN 10 255 sú považované za stavebné výrobky (konštrukčné výrobky) a preto podliehajú tomuto nariadeniu. U týchto výrobkov Železiarne Podbrezová a.s. vydávajú Prehlásenie o vlastnostiach.

TÜV NORD - CE EN 10210 - certifikát

TÜV NORD – CE EN 10210

EN 10210-1:2006
Directive 305/2011/EEC

číslo: 0045 CPR 0915

Vydaný: 03/18/2020
Platný do: 02/28/2025

Vyhlásenie o parametroch podľa EN 10 210

Vyhlásenie o parametroch podľa EN 10 210

Nariadenie EU o výrobkoch pre stavebníctvo (305/2011)


Vydaný: 02/6/2024
Platný do:

Vyhlásenie o parametroch podľa EN 10 224

Vyhlásenie o parametroch podľa EN 10 224

Nariadenie EU o výrobkoch pre stavebníctvo (305/2011)


Vydaný: 02/20/2024
Platný do:

Vyhlásenie o parametroch podľa EN 10 255

Vyhlásenie o parametroch podľa EN 10 255

Nariadenie EU o výrobkoch pre stavebníctvo (305/2011)


Vydaný: 02/20/2024
Platný do:

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa