Presné zvárané oceľové rúry ťahané za studena

Štandardné presné zvárané rúry majú široké použitie v strojárskom priemysle pri výrobe súčastí strojov a zariadení.

Požiadavka na presnosť rúr určuje aj spôsob výroby. Rúry sú dodávané ako ťahané za studena.

Zvárané rúry ťahané za studena sú určené pre strojársky priemysel, energetiku a hlavne pre výrobu automobilových komponentov:

• Rozvody a motor
• Podvozok
• Riadenie
• Karoséria

Presné zvárané oceľové rúry štandardné

Rozmery rúr pre presné zvárané oceľové rúry štandardné

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)6,0 – 20,0 mm
HRÚBKA STENY (t)1,0 – 1,5 mm
EURÓPSKE NORMYEN 10305-2

Ocele pre presné zvárané oceľové rúry štandardné

EN 10305-2E235 (E155, E195, E275, E355 – dohodou)
Značenie ocelí podľa noriem EN:
E – ocele pre strojné súčasti
235 – minimálna medza sklzu v N/mm2
+N – normalizačné žíhanie
+A – žíhané na mäkko
+LC – ťahané za studena / mäkké
+C – ťahané za studena / tvrdé


Dĺžky zváraných rúr


Typy dodávaných dĺžok rúr:
(a) výrobné 4-7 m,
(b) približné 4-7 m s toleranciou dĺžky ± 500 mm,
(c) presné s toleranciami:

• 4-5 m – 0 + 5 mm
• 5-7 m – 0 + 10 mm
• nad 7 m – podľa dohody

Skúšanie zváraných rúr

Rúry sa obvykle skúšajú špecifikovaným skúšaním.

Pri tomto skúšaní sú záväzné skúšky:
a, Chemický rozbor,
b, Skúška ťahom,
c, Kontrola rozmerov,
d, Vizuálna kontrola.

Voliteľné skúšky:
a, Skúška stláčaním alebo rozširovaním,
b, Skúška vírivými prúdmi na nepriepustnosť podľa EN ISO 10893-1,
c, Skúška vírivými prúdmi na pozdĺžne vady podľa EN ISO 10893-2, trieda E3.

Ochrana povrchu zváraných rúr

Rúry sú dodávané s antikoróznou ochranou – konzervačný olej. Špecifický spôsob ochrany alebo dodávka rúr bez konzervácie na základe dohody.

Konce zváraných rúr

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov.

Zvláštna úprava koncov rúr len po dohode.

Stav povrchu rúr

Rúry sú vyrobené ťahaním za studena z elektricky zváraných dutých profilov. Povrch rúr zodpovedá príslušným normám a závisí od spôsobu výroby rúr a od konečného tepelného spracovania rúr.

Hodnota drsnosti povrchu:
podľa EN – Ra ≤ 4 mm

Tolerancie hrúbky steny

Tolerancia hrúbky steny je +/-7,5 % najmenej však +/-0,1 mm.

Balenie zváraných rúr


(a) rúry zviazané oceľovou páskou,

Balenie po dohode:
(b) zväzky rúr balené do fólie alebo juty,
(c) zväzky rúr balené do drevených bední.

Balíky s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou 300 – 3 500 kg.

Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD + (PLUS) - balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie STANDARD + (PLUS) – balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie PREMIUM A - balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM A – balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM B - balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM B – balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM C - balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM C – balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM D - balenie do fólie+vysatie vzduchu
Balenie PREMIUM D – balenie do fólie+vysatie vzduchu

Značenie rúr a balíkov rúr

Vlastné rúry obvykle nie sú značené.
Potrebné a požadované údaje sú uvedené na štítku upevnenom na balíku rúr:
a, meno alebo logo výrobcu,
b, rozmery,
c, číslo EN,
d, značka ocele,
e, stav dodania,
f, číslo tavby,
g, identifikačné číslo (číslo objednávky, číslo položky).

Označenie štítkom
Značenie razením
Značenie striekaním


EN 10204
Inšpekčný certifikát 3.1, alebo iný druh atestu po dohode (3.2; 2.1; 2.2)


Odchýlka priamosti pre rúry s priemerom D väčším ako 15 mm pri dĺžkach väčších ako 1000 mm, nesmie pre celú dĺžku rúry L prekročiť hodnotu 0,0015 L.
V prepočte na 1 m dĺžky nesmie prekročiť hodnotu 3 mm.

Zvárané za studena ťahané rúry sa dodávajú v nasledovných stavoch:

+C ťahané za studena – tvrdé.
Po tvárnení tepelne nespracované.

+LC ťahané za studena – mäkké.
Po tepelnom spracovaní nasleduje ťah s malým úberom.

+A žíhané na mäkko.
Po tvárnení za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére.

+N normalizačne žíhané.
Po tvárnení za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére.

+SR žíhané na odstránenie vnútorného pnutie – len po dohode.
Po tvárnení za studena sú rúry žíhané na odstránenie vnútorného pnutie.Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa