Presné zvárané oceľové rúry štandardné

Štandardné presné zvárané rúry majú široké použitie v strojárskom priemysle pri výrobe súčastí strojov a zariadení.

Požiadavka na presnosť rúr určuje aj spôsob výroby. Rúry sú dodávané ako ťahané za studena.

Zvárané rúry ťahané za studena sú určené pre strojársky priemysel, energetiku a hlavne pre výrobu automobilových komponentov:

• Rozvody a motor
• Podvozok
• Riadenie
• Karoséria

Presné zvárané oceľové rúry štandardné

Rozmery rúr pre presné zvárané oceľové rúry štandardné

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)12,0 – 60,0 mm
HRÚBKA STENY (t)1,0 – 3,0 mm
EURÓPSKE NORMYEN 10305-2
AMERICKÉ NORMYASTM A513

Ocele pre presné zvárané oceľové rúry štandardné

EN 10305-2E155, E195, E235, E275, E355
ASTM A513MT1010, MT1015, MT1020, MTX1015, MTX1020, 1008, 1010, 1012, 1015, 1020, 1524
Značenie ocelí podľa noriem EN:
E – ocele pre strojné súčasti
235 – minimálna medza klzu v N/mm2
+N – normalizačne žíhané alebo normalizačne valcované (prídavný symbol pre stav výrobku z danej ocele)


Dĺžky zváraných rúr


Typy dodávaných dĺžok rúr:
(a) výrobné 4-7 m,
(b) približné 4-7m s toleranciou dĺžky ± 500 mm,
(c) presné s toleranciami:

• 4-5 m – 0 + 5 mm
• 5-7 m – 0 + 10 mm
• nad 7 m – podľa dohody

Skúšanie zváraných rúr

Rúry sa obvykle skúšajú nešpecifikovaným skúšaním.
Pri tomto skúšaní sú záväzné skúšky:
a, chemická analýza,
b, skúška ťahom,
c, kontrola rozmerov,
d, vizuálna kontrola.


Na základe dohody je možné špecifikované skúšanie s výberom doplnkových skúšok (hlavne NDT zvaru alebo celého obvodu rúry na pozdĺžne vady alebo ako dôkaz tesnosti).
Tieto skúšky sa robia podľa :
a, skúška vírivými prúdmi na nepriepustnosť podľa SEP 1925 alebo podľa EN 10 246-1
b, skúška vírivými prúdmi na pozdĺžne vady (švík zvaru alebo celý obvod rúry) podľa SEP 1917 alebo podľa EN 10 246-3, trieda E3. Iné skúšky len na základe dohody.

Ochrana povrchu zváraných rúr

Rúry sú dodávané s antikoróznou ochranou – konzervačný olej. Špecifický spôsob ochrany alebo dodávka rúr bez konzervácie na základe dohody.

Tolerancie hrúbky steny

  • t ≤ 1,5 mm = ± 0,15 mm
  • t > 1,5 mm = 0,1 x t alebo ± 0,35 mm, platí vždy menšia hodnota

Konce zváraných rúr

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov.

Zvláštna úprava koncov rúr len po dohode.

Stav povrchu rúr

Povrch rúr zodpovedá príslušným normám a závisí od stavu východzej pásky, spôsobu výroby rúr a od konečného tepelného spracovania rúr.
Možné stavy kvality povrchu v závislosti od spôsobu výroby rúr a ich značenie podľa noriem EN a ASTM A:

EN:

S1 (čierny)
S2 (morený)
S3 (valcovaný za studena)
S4 (s povlakom dohodnutej kvality)

Vonkajšie prevýšenie švíka zvaru je odstránené.

Hodnota drsnosti povrchu:
podľa DIN – Ra ≤ 6,3 mm
podľa EN – Ra ≤ 4 mm
Hodnoty neplatia pre oblasť švíka zvaru.

ASTM A:

Typ 1 A.W.H.R. – „zvarené“ z ocele valcovanej za tepla
Typ 2 A.W.C.R. – „zvarené“ z ocele valcovanej za studena

Balenie zváraných rúr


(a) rúry zviazané oceľovou páskou,

Balenie po dohode:
(b) zväzky rúr balené do fólie alebo juty,
(c) zväzky rúr balené do drevených bední.

Balíky s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou 300 – 3 500 kg.

Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD + (PLUS) - balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie STANDARD + (PLUS) – balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie PREMIUM A - balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM A – balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM B - balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM B – balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM C - balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM C – balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM D - balenie do fólie+vysatie vzduchu
Balenie PREMIUM D – balenie do fólie+vysatie vzduchu

Značenie rúr a balíkov rúr

Vlastné rúry obvykle nie sú značené.
Potrebné a požadované údaje sú uvedené na štítku upevnenom na balíku rúr:
a, meno alebo logo výrobcu,
b, rozmer,
c, číslo EN,
d, značka ocele,
e, značka stavu dodávky,
f, avízo na atest,
g, množstevné údaje.

Označenie štítkom
Značenie razením
Značenie striekaním

DIN 50 049,
ASTM A 513

EN 10 204
a, nešpecifikované skúšanie – 2.2
b, špecifikované skúšanie – 3.1.B alebo iný druh atestu po dohode


Odchýlka priamosti pre rúry s priemerom D väčším ako 15 mm nesmie pre celú dĺžku rúry L prekročiť hodnotu 0,002 L.
V prepočte na 1 m dĺžky nesmie prekročiť hodnotu 3 mm.

Zvárané rúry sa dodávajú v nasledovných stavoch dodávky (v prvom stĺpci je označenie stavu podľa EN, v druhom stĺpci je pôvodné označenie podľa DIN).


Norma EN rozlišuje oproti norme DIN dva stavy pri tepelne nespracovaných rúrach, ktoré vyplývajú z rozdielnych stavov východzieho materiálu (pásky).

Za studena ťahané rúry:

+C BK Lesklé ťahané – tvrdé.
Po tvárnení tepelne nespracované

+LC BKW Lesklé ťahané – mäkké.
Po tepelnom spracovaní nasleduje ťah s malým úberom.Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.

Stiahnuť príručku používateľa

+421 48 6451111

Pošlite dopyt