Rozmery rúr

Rozmery bezšvíkových rúr podľa EN, DIN, BS, UNI, NFA, STN, ČSN, PN-H

Rozmery bezšvíkových rúr podľa GOST

Rozmery bezšvíkových rúr podľa ASME B36.10M

Rozmery bezšvíkových rúr podľa ASTM A450/A450

Rozmery bezšvíkových rúr podľa JIS (tubes)

Rozmery bezšvíkových rúr podľa JIS (pipes)

Za studena ťahané výmeníkové rúry s minimálnou hrúbkou steny (veľkosti v palcoch)

Za studena ťahané výmeníkové rúry s minimálnou hrúbkou steny (v milimetroch)

Za studena ťahané výmeníkové rúry s vnútorným rebrovaním

Rozmery bezšvíkových rúr pre závitovanie

Rozmery potrubných rúr

Rozmery olejárenských rúr

Rozmery ťahaných rúr podľa STN, ČSN, EN, DIN, BS, UNI, NFA, GOST

Rozmery a tolerancie presných rúr podľa noriem európskych krajín

Rozmery presných ťahaných rúr so zúženými toleranciami

Rozmery a tolerancie presných rúr podľa noriem ASTM A450/A450M

Rozmery a hmotnosti za studena tvárnených rúr podľa ASTM A/SA-999 – priemerné hrúbky stien

Rozmery a hmotnosti za studena tvárnených rúr podľa ASTM A/SA-999 – minimálne hrúbky stien

Rozmery, plocha priečneho rezu a hmotnosť HPL rúr

Rozmery pozinkovaných rúr

Rozmery a hmotnosti HPZ rúr pre mechanické obrábanie

Rozmery, plocha priečneho rezu a hmotnosť HP rúr

Rozmery presných rúr pre výrobu ložísk

Rozmery navarovacích oblúkov podľa európskych noriem

Rozmery navarovacích oblúkov podľa ASME B16.9

Rozmery navarovacích redukcií – Typ K

Povolené tolerancie rozmerov a tvaru navarovacích tvaroviek

Rozmery sú základnou charakteristikou rúr. Pre potreby priemyslu a všeobecné použitie sa vyrábajú rúry s priemermi od desatín milimetra po rúry s priemerom niekoľkých metrov.

Pri rúrach s kruhovým priečnym prierezom sú okrem dĺžky (L) tri hlavné rozmery: vonkajší priemer (D), vnútorný priemer (d) a hrúbka steny (t). Podľa druhu rúr k rozmerom patria aj príslušné tolerancie rozmerov.

Rozmerové rady oceľových rúr

Rozmery jednotlivých rúr nie sú vytvorené náhodne, ale sú usporiadané do rozmerových rád podľa určitého systému. Rozmery rúr sa udávajú v mm. V USA a niektorých ďalších krajinách sa udávajú v palcoch (anglicky „inches“, nemecky „zoll“). V tomto prípade sa aj rúry delia na dve skupiny tzv. TUBE sú rúry pre mechanické použitie a pre energetické zariadenia a v palcoch je udávaná veľkosť vonkajšieho priemeru. PIPE sú rúry pre potrubia pre rôzne druhy médií.

Veľkosti pre PIPE sa udávajú ako nominálna veľkosť rúry. Pre priemer do 12 palcov sa udáva približná veľkosť (svetlosť) vnútorného priemeru rúry. Z rozmerov pre PIPE po ich prepočítaní na milimetre, je vytvorená prvá (uprednostňovaná) rada vonkajších priemerov oceľových rúr (1. séria v EN 10220, DIN 2448 a pod.). Neznamená to ale, že rúry rozmerov v 2.a 3. sérii sa v praxi nevyužívajú. Rozmery v sériách 2 a 3 (pre použitie v Európe doplnené o zaokrúhlené rozmery v mm) sú normy pre TUBE, používané v konštrukcii energetických zariadení a pre rúry pre mechanické použitie.

Rady hrúbok stien oceľových rúr

Rady hrúbok stien oceľových rúr

Rada hrúbok stien má tiež pôvod v palcovom systéme, ktorý na vyjadrenie veľkosti používa zlomky. Hrúbky stien u PIPE tvorí rada “Schedule” (40, 60, 80, 120 ….), prepojená u niektorých rozmerov na hmotnostnú triedu (STD, XS, XXS). Tieto hodnoty prepočítané na milimetre tvoria časť rady hrúbok stien.

(Poznámka: Veľkosť – hodnota Schedule napr. 40 nie je konštantná, ale závisí od vonkajšieho priemeru rúr).

Pre TUBE sú hodnoty hrúbok stien odvodené od “mierok” BWG, SWG príp. ďalších. Po prepočte na mm sú tieto hodnoty ďalšou súčasťou rady hrúbok stien pre oceľové rúry. Pre presné oceľové rúry používané v Európe a v krajinách používajúcich systém SI je vytvorená rozmerová rada so zaokrúhlenými rozmermi vonkajších priemerov a hrúbok stien.

Tolerancie (medzné úchylky) pre vonkajší priemer, vnútorný priemer a hrúbku steny platia vždy len pre dve objednané hodnoty. Medzné hodnoty tretieho rozmeru je možné dohodnúť len u presných rúr.

Ovalita oceľových rúr

Ovalita (nekruhovitosť), je definovaná ako rozdiel medzi najväčšou a najmenšou hodnotou vonkajšieho priemeru v danom priečnom priereze rúry. Ovalita je povolená v rámci tolerancií vonkajšieho priemeru.

O = Dmax–Dmin (absolútna hodnota v mm)
O = 100.(Dmax–Dmin)/D (v %)

Excentricita oceľových rúr

Excentricita (nesústrednosť), je miera (veľkosť) rozdielu medzi stredmi vonkajšieho a vnútorného priemeru. Excentricita je povolená v rámci tolerancií hrúbky steny a počíta sa z hrúbok stien v jednom priečnom priereze:

E = (tmax–tmin)/2 (absolútna hodnota v mm)
E = (tmax–tmin)/(tmax+tmin).100 (v %)

Odchýlka priamosti rúry (e)

udáva maximálnu odchýlku rúry od priamky spájajúcej jej dva konce, kde L je dĺžka rúry. Udáva sa v percentách na jednotku dĺžky. Obyčajne požadovaná priamosť je 3 mm na 1 meter.

e/L x 100 %

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa