Ocele pre rúry a potrubia

Podľa normy STN EN 10020 je oceľ definovaná ako materiál, kde hmotnostný podiel železa je vyšší než podiel ktoréhokoľvek iného prvku, a obsah uhlíka (C) je menší ako 2%, čo je obvyklá hranica medzi oceľou a liatinou.

Systém značenia ocelí pre rúry podľa EN

EN 10027 – 1systém skráteného označovania, základné symboly.
EN ECISS IC10prídavné symboly.
EN 10027 – 2systém číselného označovania.

Podľa EN 10027 - 1 sa značky ocelí rozdeľujú do dvoch hlavných skupín:

Skupina 1 - ocele označené podľa použitia a mechanických vlastností

Socele pre konštrukcie pre všeobecné použitie
Pocele pre tlakové použitie
Locele pre potrubia
Eocele pre strojné súčasti (číslo udáva minimálnu medzu sklzu v N/mm2)
Bocele pre výstuž do betónu
Yocele pre pnutú výstuž ždo betónu
Rocele pre koľajnice
Hploché výrobky valcované za studena
Dploché výrobky z mäkkých ocelí pre tvárnenie za studena
Ttenké plechy a pásy
Mplechy a pásy pre elektrotechniku

S – ocele pre konštrukcie pre všeobecné použitie

(napr. S235JRH, S355J2H, S420NLH)
- 235 – minimálna medza sklzu v N/mm2

pre všeobecné ocele
J – hodnota vrubovej húževnatosti (27J)
R – teplota okolia, 0 – teplota 0°C, 2 – teplota -20°C
H – dutý profil (Hollow Section)

pre jemnozrnné ocele - základná rada
N – normalizačná štruktúra
H – dutý profil

pre jemnozrnné ocele - nízkoteplotná rada
N – normalizačná štruktúra
L – nízkoteplotná rada (Low)
H – dutý profil

E - ocele pre strojné súčasti

Ocele pre rúry pre obrábanie (napr. E355 + AR, E 355 + N)
- 355 - minimálna medza sklzu
+ AR - nie je požadované tepelné spracovanie
+ N - normalizačne žíhané alebo normalizovateľne valcované

Oceľ značená podľa chemického zloženia, napr. 20MnV6
- zaručený stredný obsah C 0,20%, zaručený obsah Mn a V
+ AR – nie je požadované tepelné spracovanie
+ N – normalizačne žíhané alebo normalizovateľne valcované

Ocele pre obrábanie bez následného tepelného spracovania
nelegované ocele E235, E275, E315, E355, stav +AR alebo +N

Ocele so špecifickými vrubovými vlastnosťami (jemnozrnné) E275K2, E355K2
- K2 – zaručená hodnota vrubovej húževnatosti 40J (K) pri teplote -20°C

Ocele pre tepelné a chemicko-tepelné spracovanie dielov po obrábaní
- ocele typu C22E (C - oceľ s obsahom uhlíka 0,22 %, E – poukazuje na maximálny kontrolovaný obsah S a P)
- oceľ 38Mn6 (zaručený stredný obsah C a zaručený obsah Mn)

P – ocele pre tlakové účely

(napr. P235TR1, P265GH)
235 – minimálna medza sklzu v N/mm2
T – oceľ pre rúry (T - tube)
R – teplota okolia (R - room temperature)
H - vysoká teplota
L - nízke teploty
N - normalizačne žíhané alebo tvárnené
1, 2 – skupina kvality
TR1 - ocele pre rúry pre prepravu médií
TR2 - ocele pre rúry pre tlakové zariadenia a potrubia (PED, AD 2000 Merkblatt)
G - všeobecná charakteristika, avízo pre druhý znak

L – oceľ pre potrubné rúry

(napr. L210GA, L245NB)
210 – minimálna medza sklzu v N/mm2
G – generálny, všeobecná charakteristika, písmeno pre avízo nasledujúceho významu v druhom znaku
A – triedy požiadaviek na potrubné rúry
N – oceľ normalizačne žíhaná alebo normalizačne tvárnená
Q – oceľ zušľachtená
M – oceľ termomechanicky valcovaná
B – triedy požiadaviek na potrubné rúry

Skupina 2 – ocele značené podľa chemického zloženia (4 podskupiny)

Nelegované ocele

(s výnimkou automatových ocelí)
písmeno C a číslo zodpovedajúce 100-násobku strednej hodnoty rozsahu predpísaného pre obsah uhlíka (C22)

Nelegované ocele

s obsahom Mn > 1% a Legované ocele s obsahom jednotlivých legujúcich prvkov pod 5%
a) číslo zodpovedajúce 100-násobku obsahu uhlíka
b) chemické symboly legujúcich prvkov zoradených podľa klesajúceho obsahu prvkov
c) čísla, ktoré sú stanovené podľa obsahu legujúcich prvkov (25CrMo4)

Legované ocele s obsahom min. jedného prvku nad 5%

a) charakteristické písmeno X (X11CrMo9-1)
b) číslo – 100-násobok strednej hodnoty obsahu uhlíka
c) chemické symboly legujúcich prvkov
d) čísla, ktoré sú stanovené podľa obsahu legujúcich prvkov

Rýchlorezné ocele – značenie

a) charakteristické písmená HS (HS 6-5-2)
b) čísla, ktoré sú stanovené podľa obsahu legujúcich prvkov

Norma EN ECISS IC10 stanovuje prídavné symboly pre ocele (skupiny 1 a 2). Tieto symboly sa umiestňujú na koniec značky ocele (S 275 J0).
Navyše sú pridávané symboly pre výrobky z ocele. Tieto sú od predchádzajúcich symbolov oddelené znamienkom plus (S 275 J0+A).

Symboly pre oceľové rúry
G - iné charakteristiky (podľa potreby 1 až 2 číslice)
H - dutý profil príp. oceľ pre zvýšené teploty podľa druhu ocele (S, P)
L - oceľ pre nízke teploty
R - oceľ pre bežné teploty (teplota okolia)
M - termomechanicky valcované
N - normalizačne žíhané alebo normalizačne valcované
Q - zušľachtené
T - oceľ pre rúry

EN 10027 - 2 obsahuje systém číselného označovania.
Prvé číslo je 1 - oceľ, nasleduje dvojčíslo skupiny ocele a poradové číslo ocele.

Uhlíkový ekvivalent
Na základe dohody sa môže stanoviť maximálna hodnota uhlíkového ekvivalentu (CEV) ako miery pre zvariteľnosť ocele podľa vzorca:
Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15