Značenie ocelí pre rúry a potrubia

Podľa normy STN EN 10020 je oceľ definovaná ako materiál, kde hmotnostný podiel železa je vyšší než podiel ktoréhokoľvek iného prvku, a obsah uhlíka (C) je menší ako 2%, čo je obvyklá hranica medzi oceľou a liatinou.

Systém značenia ocelí pre rúry podľa EN

EN 10027 – 1 systém skráteného označovania, základné symboly.
EN ECISS IC10 prídavné symboly.
EN 10027 – 2 systém číselného označovania.

Podľa EN 10027 – 1 sa značky ocelí rozdeľujú do dvoch hlavných skupín:

Skupina 1 – ocele označené podľa použitia a mechanických vlastností

S ocele pre konštrukcie pre všeobecné použitie
P ocele pre tlakové použitie
L ocele pre potrubia
E ocele pre strojné súčasti (číslo udáva minimálnu medzu sklzu v N/mm2)

B ocele pre výstuž do betónu
Y ocele pre pnutú výstuž do betónu
R ocele pre koľajnice
H ploché výrobky valcované za studena
D ploché výrobky z mäkkých ocelí pre tvárnenie za studena
T tenké plechy a pásy
M plechy a pásy pre elektrotechniku

S – ocele pre konštrukcie pre všeobecné použitie

(napr. S235JRH, S355J2H, S420NLH)

  • 235 – minimálna medza sklzu v N/mm2

pre všeobecné ocele
J – hodnota vrubovej húževnatosti (27J)
R – teplota okolia, 0 – teplota 0°C, 2 – teplota -20°C
H – dutý profil (Hollow Section)

pre jemnozrnné ocele – základná rada
N – normalizačná štruktúra
H – dutý profil

pre jemnozrnné ocele – nízkoteplotná rada
N – normalizačná štruktúra
L – nízkoteplotná rada (Low)
H – dutý profil

E – ocele pre strojné súčasti

Ocele pre rúry pre obrábanie (napr. E355 + AR, E 355 + N)

  • 355 – minimálna medza sklzu
  • AR – nie je požadované tepelné spracovanie
  • N – normalizačne žíhané alebo normalizovateľne valcované

Oceľ značená podľa chemického zloženia, napr. 20MnV6

  • zaručený stredný obsah C 0,20%, zaručený obsah Mn a V
  • AR – nie je požadované tepelné spracovanie
  • N – normalizačne žíhané alebo normalizovateľne valcované

Ocele pre obrábanie bez následného tepelného spracovania
nelegované ocele E235, E275, E315, E355, stav +AR alebo +N

Ocele so špecifickými vrubovými vlastnosťami (jemnozrnné) E275K2, E355K2

  • K2 – zaručená hodnota vrubovej húževnatosti 40J (K) pri teplote -20°C

Ocele pre tepelné a chemicko-tepelné spracovanie dielov po obrábaní

  • ocele typu C22E (C – oceľ s obsahom uhlíka 0,22 %, E – poukazuje na maximálny kontrolovaný obsah S a P)
  • oceľ 38Mn6 (zaručený stredný obsah C a zaručený obsah Mn)

P – ocele pre tlakové účely

(napr. P235TR1, P265GH)
235 – minimálna medza sklzu v N/mm2
T – oceľ pre rúry (T – tube)
R – teplota okolia (R – room temperature)
H – vysoká teplota
L – nízke teploty
N – normalizačne žíhané alebo tvárnené
1, 2 – skupina kvality
TR1 – ocele pre rúry pre prepravu médií
TR2 – ocele pre rúry pre tlakové zariadenia a potrubia (PED, AD 2000 Merkblatt)
G – všeobecná charakteristika, avízo pre druhý znak

L – oceľ pre potrubné rúry

(napr. L210GA, L245NB)
210 – minimálna medza sklzu v N/mm2
G – generálny, všeobecná charakteristika, písmeno pre avízo nasledujúceho významu v druhom znaku
A – triedy požiadaviek na potrubné rúry
N – oceľ normalizačne žíhaná alebo normalizačne tvárnená
Q – oceľ zušľachtená
M – oceľ termomechanicky valcovaná
B – triedy požiadaviek na potrubné rúry

Skupina 2 – ocele značené podľa chemického zloženia (4 podskupiny)

Nelegované ocele

(s výnimkou automatových ocelí)
písmeno C a číslo zodpovedajúce 100-násobku strednej hodnoty rozsahu predpísaného pre obsah uhlíka (C22)

Nelegované ocele

s obsahom Mn > 1% a Legované ocele s obsahom jednotlivých legujúcich prvkov pod 5%
a) číslo zodpovedajúce 100-násobku obsahu uhlíka
b) chemické symboly legujúcich prvkov zoradených podľa klesajúceho obsahu prvkov
c) čísla, ktoré sú stanovené podľa obsahu legujúcich prvkov (25CrMo4)

Legované ocele s obsahom min. jedného prvku nad 5%

a) charakteristické písmeno X (X11CrMo9-1)
b) číslo – 100-násobok strednej hodnoty obsahu uhlíka
c) chemické symboly legujúcich prvkov
d) čísla, ktoré sú stanovené podľa obsahu legujúcich prvkov

Rýchlorezné ocele – značenie

a) charakteristické písmená HS (HS 6-5-2)
b) čísla, ktoré sú stanovené podľa obsahu legujúcich prvkov

Norma EN ECISS IC10 stanovuje prídavné symboly pre ocele (skupiny 1 a 2). Tieto symboly sa umiestňujú na koniec značky ocele (S 275 J0).
Navyše sú pridávané symboly pre výrobky z ocele. Tieto sú od predchádzajúcich symbolov oddelené znamienkom plus (S 275 J0+A).

Symboly pre oceľové rúry
G – iné charakteristiky (podľa potreby 1 alebo 2 číslice)
H – dutý profil príp. oceľ pre zvýšené teploty podľa druhu ocele (S, P)
L – oceľ pre nízke teploty
R – oceľ pre bežné teploty (teplota okolia)
M – termomechanicky valcované
N – normalizačne žíhané alebo normalizačne valcované
Q – zušľachtené
T – oceľ pre rúry

EN 10027 – 2 obsahuje systém číselného označovania.
Prvé číslo je 1 – oceľ, nasleduje dvojčíslo skupiny ocele a poradové číslo ocele.

Uhlíkový ekvivalent
Na základe dohody sa môže stanoviť maximálna hodnota uhlíkového ekvivalentu (CEV) ako miery pre zvariteľnosť ocele podľa vzorca:
Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa