Presné štandardné rúry


Štandardné presné rúry sú vyrábané ťahaním za studena. Presné štandardné rúry sa používajú prakticky vo všetkých oblastiach strojárskej výroby. Rúry môžu byť dodávané ako delené a rúrové ohyby. Delené rúry sú určené najmä pre výrobcov automobilových komponentov.

Presné rúry pre automobilový priemysel sa používajú pre výrobu, napríklad systémov riadenia, kardanových hriadeľov, tlmičov a vzduchových pružín, rozvodov kvapalín, vačkových hriadeľov, dielov podvozku, hnacích poloosí, konštrukčných častí podvozku a náprav, komponentov riadenia, konštrukcií sedadiel, výstuh prístrojovej dosky.

Štandardné presné rúry


Rozmery presných rúr

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)4,0 – 125,0 mm
HRÚBKA STENY (t)0,5 – 12,0 mm
EURÓPSKE NORMYEN 10305-1,
DIN 2391,
BS 6323/4,
NF A 49-310, NF A 49-312,
UNI 7945,
STN/ČSN 42 6711,
STN/ČSN 42 6712,
PN-H 74240, PN-H 74220
RUSKÉ NORMYGOST 8734, 9567, 12132
AMERICKÉ NORMYASTM A450 a A519
JAPONSKÉ NORMYJIS G3445
Rozmerová norma Rozmery (D x t) Rozmerová tabuľka
EN10305-14.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
GOST121324.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
DIN2391-14.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 67114.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
ČSN42 67124.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-3104.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
NF A49-3124.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
BS6323-44.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
PN – H742404.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
UNI79454.0 x 0.5 – 120.0 x 13.0 mm
GOST87344.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
GOST95674.0 x 0.5 – 120.0 x 10.0 mm
ASTMA5196.35 x 0.51 – 120.65 x 9.53 mm [0.250 x 0.020 – 4.750 x 0.375 in] [25 – 3/8 GA]
JISG344515.9 x 1.2 – 114.3 x 9.5 mm

Ocele pre štandardné presné rúry

EN 10305-1E215, E235, E255, E355, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4.
STN 42 026011 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060.
ASTM 519, SAE1-2
1008, 1010, 1012, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1026, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1518, 4130, 4140, 4142, 8617.
DIN 239St35, St45, St52.
Norma TDP Akosť ocele (otvor kartu výrobku)
GOST8733 / 1050
GOST12132 / 1050
GOST8733 / 19281
GOST21729 / 1050
GOST8733 / 1050
GOST8733 / 1050
GOST21729 / 4543
GOST8733 / 4543
GOST12132 / 1050
GOST12132 / 1050
GOST8733 / 4543
GOST8733 / 1050
GOST12132 / 19281
GOST12132 / 1050
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ASTMA519
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
STN42 0260
BS6323-1,4
DIN2391-2
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
EN10305-1
BS6323-1,4
NF A49-312
PN – H74240 / 84019
STN42 0260
PN – H74240 / 84019
UNI7945
NF A49-310
ČSN42 0260
BS6323-1,4
PN – H74240 / 84023
PN – H74240 / 84018
EN10305-1
STN42 0260
NF A49-310
PN – H74240 / 84019
PN – H74240 / 84023
PN – H74240 / 84023
PN – H74240 / 84019
UNI7945
BS6323-1,4
STN42 0260
BS6323-1,4
ČSN42 0260
UNI7945
STN42 0260
STN42 0260
PN – H74240 / 84019
NF A49-310
BS6323-1,4
PN – H74240 / 84023
NF A49-312
UNI7945
UNI7945
DIN2391-2
PN – H74240 / 84018
STN42 0260
ČSN42 0260
DIN2391-2
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445
JISG3445

Tolerancie štandardných presných rúr

Tolerancie presných rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem.
Obvyklá hodnota pre vonkajší priemer (OD) je menej ako 0,5% (OD) pri stave tepelne nespracovaný (+C a +LC podľa európskych noriem).
Hodnoty tolerancií pre tepelne spracované rúry, sú v závislosti od pomeru medzi hrúbkou steny a priemerom rúr (WT/OD) väčšie (a to jeden až dvojnásobne).

V tolerancii vonkajšieho priemeru (OD) je zahrnutá aj povolená odchýlka kruhovitosti.
Pri objednávke podľa hrúbky steny je tolerancia 10% z hrúbky steny.
Excentricita presnej rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú štandardné presné rúry so zúženými toleranciami, t.j. s toleranciami zníženými oproti normovaným hodnotám.
Zúžené tolerancie uvádzame v osobitnej tabuľke.

Hrúbky stien štandardných presných rúr, podľa normy ASTM A450 sú v tabuľke udávané v BWG a prepočítané na palce a mm.
Rúry sa obvykle dodávajú s toleranciou hrúbky steny – 0 +20% (vypočítanej z minimálnej hrúbky steny).
Presné rúry sa dodávajú po dohode aj s toleranciami hrúbky steny 10% (vypočítanej zo strednej hrúbky steny).

Dĺžky štandardných presných rúr

(a) výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 7 (9) m
(b) približné dĺžky s toleranciou +/- 500 mm
(c) presné dĺžky s toleranciou +x / -0 mm (x podľa dohody)
(d) maximálna dĺžka, možná po dohode – 18 m

Skúšanie štandardných presných rúr

Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom.

Povinné skúšky pre štandardné presné rúry sú:

• chemická analýza,
• ťahová skúška,
• kontrola rozmerov,
• vizuálna kontrola.

Špecifikované skúšanie – preberací skúšobný atest 3.1.B (3.1.A, 3.1.C).

Voliteľné skúšky :
(a) skúška stlačením alebo skúška rozširovaním,
(b) meranie drsnosti a NDT
(c) na dôkaz pozdĺžnych vád: vírivé prúdy (EN 10893-2, E3; STN/ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, pre D > 6 mm, WT > 0,5 mm),
(d) rozptylové toky (EN 10893-3, F3; STN/ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, pre D > 32 mm, t > 2 mm) a
(e) ultrazvuk (EN 10893-10, U3; STN/ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, pre D >10 mm, t > 2 mm),
(f) NDT na dôkaz tesnosti alebo skúška tesnosti vírivými prúdmi EN 10893-1.

Konce presných rúr

Konce - kotlové rúry - odhranené
Rúry s odhranenými koncami alebo koncami upravenými pre zvar.
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov.

Na základe dohody je možné dodávať rúry s mechanicky opracovanými koncami a tiež je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.

Odhranenie je možné aplikovať na:

kotlové rúry - odhranenie
  • Rúry priemeru, D: 19,0 – 90,0 mm
  • Hrúbky stien, t: 2,0 – 10,0 mm
  • Dĺžky, L: 3 – 7 m
  • Uhol fazety, alfa: 30°+5°, 37,5°±2,5°, 45°±2,5°
  • Šírka fazety, c: 1,6 ± 0,8 mm

Ochrana povrchu štandardných presných rúr

Rúry sú dodávané s ochranou proti korózii.

Druh ochrany je predmetom osobitného dohovoru.

Balenie štandardných presných rúr


(a) rúry zviazané oceľovou páskou,

Balenie po dohode:
(b) zväzky rúr balené do fólie alebo juty,
(c) zväzky rúr balené do drevených bední.

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg.

Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD + (PLUS) - balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie STANDARD + (PLUS) – balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie PREMIUM A - balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM A – balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM B - balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM B – balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM C - balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM C – balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM D - balenie do fólie+vysatie vzduchu
Balenie PREMIUM D – balenie do fólie+vysatie vzduchu

Značenie presných rúr a balíkov z presných rúr

Značenie štandardných presných rúr sa realizuje podľa normy alebo na základe dohody systémom InkJet a to miestne alebo po celej dĺžke rúry.

Značenie balíkov rúr je jedným alebo viacerými štítkami s požadovanými údajmi.

Označenie štítkom
Značenie razením
Značenie striekaním

Atesty sú vydávané podľa noriem, ako príklad uvádzame:
EN 10204

nešpecifikované skúšanie 2.2,
špecifikované skúšanie 3.1 alebo 3.2


Rovinnosť rúr je ovplyvnená mechanickými vlastnosťami ocele rúr.


Pre materiál s medzou sklzu ReH <= 500 MPa je rovinnosť maximálne 0,0015 x L (L – dĺžka rúry), prípustná rovinnosť jedného metra je 1,5 : 1000.

Pre materiál s medzou sklzu ReH > 500 MPa je prípustná rovinnosť na celú dĺžku rúr maximálne 0,0020 x L, prípustná rovinnosť jedného metra 2 : 1000.

Presné rúry sa dodávajú v nasledujúcich stavoch dodávky. Jedná sa o označenie tepelného spracovania podľa EN 10305-1.

+C Ťahané za studena / tvrdé.
Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované.

+LC Ťahané za studena / mäkké.
Po poslednom tepelnom spracovaní nasleduje ťahanie za studena s malým stupňom pretvárnenia.

+SR Ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia.
Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére na odstránenie pnutia.

+A Žíhané.
Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére.


+N Normalizačne žíhané.
Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére.

Označenie stavu materiálu podľa STN/ČSN 42 0002 a 42 0004, DIN 2391-2 a ASTM 519 nájdete tu.Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa