Bezšvíkové oceľové rúry pre oceľové konštrukcie GOST 8732 10

Základné parametre

Druh | Použitie výrobku |
Norma
Rozmerová norma
  • | Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za tepla.
TDP
  • | Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena a za tepla.
Akosť ocele
Povrchová úprava
Rozmery
Rozmerová tabuľka
Legenda:
* - rozmery z TU 14-3R-55-2001
rúry vyrobené valcovaním za tepla
rúry vyrobené ťahaním za studena
Vonkajší
Hrúbka steny [mm]
priemer
2,5
2,6
2,8
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5*
7,0
7,5*
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
11,0
12,0
13,0*
14,0
15,0*
16,0
mm
[mm]
20,0
1,08
1,12
1,19
1,26
1,33
1,42
1,58
20,0
21,3
1,16
1,20
1,28
1,35
1,43
1,54
1,71
21,3
22,0
1,20
1,24
1,33
1,41
1,48
1,60
1,78
22,0
25,0
1,39
1,44
1,53
1,63
1,72
1,86
2,07
25,0
26,9
1,50
1,56
1,66
1,77
1,87
2,02
2,26
2,49
2,70
26,9
28,0
1,57
1,63
1,74
1,85
1,96
2,12
2,37
2,61
2,84
28,0
30,0
1,70
1,76
1,88
2,00
2,12
2,29
2,57
2,83
3,08
3,32
3,55
30,0
31,8
1,80
1,87
2,00
2,13
2,26
2,44
2,74
3,03
3,31
3,57
3,81
4,06
4,28
31,8
32,0
1,82
1,89
2,02
2,15
2,27
2,46
2,76
3,05
3,33
3,59
3,85
4,09
4,32
32,0
33,7
1,92
1,99
2,13
2,27
2,41
2,61
2,93
3,24
3,54
3,83
4,10
4,36
4,61
33,7
35,0
2,00
2,08
2,22
2,37
2,51
2,72
3,06
3,39
3,70
4,00
4,29
4,57
4,83
35,0
38,0
2,19
2,27
2,43
2,59
2,75
2,98
3,35
3,72
4,07
4,41
4,74
5,05
5,35
5,64
5,92
38,0
40,0
2,31
2,40
2,57
2,74
2,90
3,15
3,55
3,94
4,32
4,68
5,03
5,37
5,70
6,01
6,31
40,0
42,0
2,44
2,53
2,71
2,89
3,06
3,32
3,75
4,16
4,56
4,95
5,33
5,69
6,04
6,38
6,71
42,0
42,4
2,46
2,55
2,73
2,92
3,09
3,36
3,79
4,21
4,61
5,01
5,39
5,76
6,11
6,46
6,79
7,11
42,4
44,5
2,59
2,69
2,88
3,07
3,26
3,54
4,00
4,44
4,87
5,29
5,70
6,09
6,47
6,84
7,20
7,55
7,88
8,20
8,51
44,5
45,0
2,62
2,72
2,91
3,11
3,30
3,58
4,04
4,50
4,93
5,36
5,77
6,17
6,56
6,94
7,30
7,65
7,99
8,32
8,63
45,0
48,0
2,80
2,91
3,12
3,33
3,54
3,84
4,34
4,83
5,30
5,77
6,22
6,65
7,08
7,49
7,89
8,28
8,66
9,02
9,37
48,0
48,3
2,82
2,93
3,14
3,35
3,56
3,87
4,37
4,86
5,34
5,80
6,26
6,70
7,13
7,55
7,95
8,34
8,72
9,09
9,45
48,3
50,0
3,04
3,26
3,48
3,69
4,01
4,54
5,05
5,55
6,04
6,51
6,9
7,42
7,86
8,29
8,70
9,10
9,49
9,86
50,0
51,0
3,10
3,33
3,55
3,77
4,10
4,64
5,16
5,67
6,17
6,66
7,13
7,60
8,05
8,48
8,91
9,32
9,72
10,11
51,0
54,0
3,30
3,54
3,77
4,01
4,36
4,93
5,49
6,04
6,58
7,10
7,61
8,11
8,60
9,08
9,54
9,99
10,43
10,85
54,0
55,0
3,36
3,60
3,85
4,09
4,45
5,03
5,60
6,17
6,71
7,25
7,77
8,29
8,79
9,27
9,75
10,21
10,66
11,10
55,0
57,0
3,74
4,00
4,25
4,62
5,23
5,83
6,41
6,99
7,55
8,10
8,63
9,16
9,67
10,17
10,65
11,13
11,59
12,48
13,32
57,0
60,0
3,95
4,22
4,48
4,88
5,52
6,16
6,78
7,39
7,99
8,58
9,15
9,71
10,26
10,80
11,32
11,83
12,33
13,29
14,21
60,0
60,3
3,97
4,24
4,51
4,90
5,55
6,19
6,82
7,43
8,04
8,62
9,20
9,77
10,32
10,86
11,39
11,90
12,41
13,37
14,29
60,3
63,5
4,19
4,48
4,76
5,18
5,87
6,55
7,21
7,87
8,51
9,14
9,75
10,36
10,95
11,53
12,10
12,65
13,19
14,24
15,24
63,5
68,0
4,50
4,81
5,11
5,57
6,31
7,05
7,77
8,48
9,17
9,86
10,53
11,19
11,84
12,47
13,10
13,71
14,30
15,46
16,57
68,0
70,0
4,64
4,96
5,27
5,74
6,51
7,27
8,02
8,75
9,47
10,18
10,88
10,18
12,23
12,89
13,54
14,17
14,80
16,00
17,16
18,27
19,34
70,0
73,0
4,85
5,18
5,51
6,00
6,81
7,60
8,39
9,16
9,91
10,66
11,39
10,66
12,82
13,52
14,21
14,88
15,54
16,82
18,05
19,24
20,37
73,0
76,0
5,06
5,40
5,75
6,26
7,10
7,94
8,76
9,56
10,36
11,14
11,91
11,14
13,42
14,15
14,87
15,58
16,28
17,63
18,94
20,20
21,41
22,57
23,68
76,0
82,5
6,26
6,82
7,74
8,66
9,56
10,44
11,32
12,18
13,03
13,87
14,70
15,51
16,31
17,10
17,88
19,40
20,86
22,28
23,65
24,97
26,24
82,5
83,0
6,30
6,86
7,79
8,71
9,62
10,51
11,39
12,26
13,12
13,96
14,80
15,62
16,42
17,22
18,00
19,53
21,01
22,44
83,0
89,0
6,77
7,38
8,39
9,38
10,36
11,33
12,28
13,23
14,16
15,07
15,98
16,88
17,76
18,63
19,83
21,16
22,79
24,37
25,89
27,37
28,80
89,0
95,0
7,90
8,98
10,04
11,10
12,14
13,17
14,19
15,19
16,18
17,16
18,13
19,09
20,03
20,96
22,79
24,56
26,29
95,0
102,0
8,50
9,67
10,82
11,96
13,09
14,21
15,31
16,40
17,48
18,55
19,60
20,64
21,67
22,69
24,69
26,63
28,53
30,38
32,18
33,93
102,0
104,0
8,67
9,86
11,04
12,21
13,36
14,50
15,63
16,75
17,85
18,94
20,02
21,09
22,14
23,18
25,23
27,23
29,17
104,0
108,0
9,02
10,26
11,49
12,70
13,90
15,09
16,27
17,44
18,59
19,73
20,86
16,27
23,08
24,17
26,31
28,41
30,46
32,46
34,40
36,30
108,0
114,0
9,54
10,851
12,15
13,44
14,72
15,98
17,23
18,47
19,70
20,91
22,12
17,23
24,48
25,65
27,94
30,19
32,38
34,53
36,62
38,67
114,0
121,0
10,14
11,54
12,93
14,30
15,67
17,02
18,35
19,68
20,99
22,29
23,58
24,86
26,12
27,37
29,84
32,26
34,63
36,94
39,21
41,43
121,0
127,0
10,66
12,13
13,60
15,04
16,48
17,90
19,32
20,72
22,10
23,48
24,84
26,19
27,53
28,85
31,47
34,03
36,55
39,01
41,43
43,80
127,0
133,0
11,18
12,73
14,26
15,78
17,29
18,79
20,28
21,75
23,21
24,66
26,10
27,52
28,93
30,33
33,10
35,81
38,47
41,09
43,65
46,17
133,0
140,0
21,40
22,96
24,51
26,04
27,57
29,08
30,57
32,06
35,00
37,88
40,72
43,50
46,24
48,93
140,0
2,5
2,6
2,8
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5*
7,0
7,5*
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
11,0
12,0
13,0*
14,0
15,0*
16,0
mm

Poznámky

  1. Rozmery oceľových rúr uvedené v tejto tabuľke sú vybrané z platnej európskej normy EN 10220 - Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry - Rozmery a hmotnosti na jednotku dĺžky. Táto norma nahradila predtým platné národné normy DIN, BS, NF A a ďalšie normy. Tieto rozmery predstavujú súčasný výrobný program oceľových rúr Železiarní Podbrezová (okrem presných rúr, ktorých rozmery nájdete v tabuľke rozmerov presných rúr).
  2.  V závislosti na veľkosti vonkajších priemerov, hrúbok stien a ich vzájomných kombinácií sú rúry (konečné rozmery) vyrábané tvárnením (valcovaním) za tepla alebo konečným tvárnením (ťahaním) za studena. Okrem technologických možností spôsob výroby rúr ovplyvňujú aj požiadavky odberateľa na technické parametre rúr.
  3. Informatívne – rúry tvárnené za tepla sa zo ŽP dodávajú od vonkajšieho priemeru D ≥ 26,9 mm and hrúbky steny T ≥ 2,6 mm. Tieto rúry sú v tabuľke informatívne zvýraznené farebne. Výroba hraničných rozmerov rúr (napr. hrubostenné rúry a pod.) po dohode. Ostatné rozmery a presné rúry sú vyrábané tvárnením (ťahaním) za studena.
  4. Európske normy obsahujú rúry s inými nominálnymi rozmermi než sú uvedené v tabuľke. Dodávanie týchto rúr je možné po dohode.
  5. Rozmery oceľových rúr podľa amerických štandardov (Tubes and Pipe), štandardov API, rúr pre závitovanie a rúr dodávaných podľa japonských noriem JIS sú uvedené v ďalších rozmerových tabuľkách.

Chemické zloženie

C Si Mn P S Cr Ni
min 0.07 0.17 0.35 0
max 0.14 0.37 0.65 0.15
Mo Cu Al V Ti Nb Sn
min
max

Mechanické vlastnosti

Re (MPa) Re (ksi) Rm (MPa) Rm (ksi) A (%)
min 205 330 0 31
max - - 0 - -

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa