Železiarne Podbrezová - VÝROBNÝ PROCES - [videá]

- 1 - Železiarne Podbrezová - Výrobný proces - zostrih

- 2 - Železiarne Podbrezová - Príprava oceľového šrotu
 
- 3 - Železiarne Podbrezová - Elektro oceliareň

- 4 - Železiarne Podbrezová - Valcovňa rúr
 
- 5 - Železiarne Podbrezová - Ťaháreň rúr
- 6 - Železiarne Podbrezová - Výroba galvanizovaných rúr

 
- 7 - Železiarne Podbrezová - Výroba tvaroviek, delených rúr