Presné rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody - typ HPL

Rozmery rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)6,0 - 80,0 mm
HRÚBKA STENY (t)1,0 - 12,5 mm
.
Presné oceľové rúry sú dodávané podľa
EN 10305-4, DIN 2391-1,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712
tabuľka rozmerov podľa európskych noriem
.Ocele pre hydraulické a pneumatické okruhy

EN 10305-4
EN 10 294-2C
E215, E235, E355
St35
Pozri - systém značenia ocelí pre rúry podľa EN
STN 42 0260
DIN 1630
11 353, 11 523
St37.4, St44.4, St52.4

Prehľad ocelí podľa noriem ASTM, BS, UNI, NF A, JIS a PN-H spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v prehľadnej tabuľke.Dĺžky rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

(a), výrobné dĺžky presných rúr 6 metrov (tolerancie pri štandardnej dĺžke +50 / -0 mm a pri presnej dĺžke +10 / -0 mm)
(b), presné dĺžky v rozsahu 3 000 - 9 000 mm.Tolerancie rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

Tolerancie presných rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem.
Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú presné rúry so zúženými toleranciami, t.j. s toleranciami zníženými oproti normovaným hodnotám.
Zúžené tolerancie uvádzame v osobitnej tabuľke.
 
 


Konce HPL rúr

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej
osi rúry a bez otrepov.
konce oceľových rúr

Rúry s odhranenými koncami
alebo koncami upravenými pre zvar.
konce železných rúr

Konce rúr sú hladké a sú uzatvorené plastovými zátkami.Značenie HPL rúr

Každá rúra je značená systémom InkJet po celej dĺžke, podľa noriem alebo podľa požiadaviek zákazníka.
Zväzky rúr pre hydraulické alebo pneumatické okruhy sú označované štítkami.Balenie presných rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg.

Po dohode je možná ochrana povrchu rúr podložením papiera alebo ochrana koncov balíka PVC fóliou.Skúšanie HPL rúr

Vždy bude prevedená elekromagnetická nedeštruktívna skúška nepriepustnosti, podľa EN 10893-1 alebo iných odpovedajúcich noriem.
Výber skúšok je definovaný v EN 10305-1.
Navyše je možná NDT skúška a skúška stláčaním alebo rozširovaním.Atesty pre HPL rúry

Podľa noriem:
EN 10 204 alebo DIN 50049

nešpecifikované skúšanie - 2.2
špecifikované skúšanie - 3.1.B alebo 3.1
na základe dohody - 3.1.C alebo 3.2Priamosť rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

3 mm / m (dohodou 1 : 1 000), celková priamosť je maximálne 0,0015 % celkovej dĺžky rúry.Stav dodávky a tepelné spracovanie rúr pre hydraulické a pneumatické okruhy

Rúry sú dodávané ako ťahané za studena a normalizačne žíhané NBK podľa DIN, +SR podľa EN, .1 podľa STN a N podľa ASTM.
Prehľad iných stavov nájdete tu.
Drsnosť vonkajšieho a vnútorného povrchu (od vnútorného priemeru 15 mm) je Ra <= 4 micrometre (0,004 mm).Ochrana povrchu rúr pre hydraulické alebo pneumatické okruhy

HPL rúry sú dodávané olejované, fosfatované alebo elektroliticky galvanizované a pochrómované.Mikročistota

Podľa NFA 04 - 106 alebo ASTM E45 (hodnotenie JK) max. A4-B2-C2-D2.
Po dohode je možné stanovenie aj podľa EN 10247 alebo ISO 4967 (A - sulfidy, B - hlinitany, C - silikáty, D - oxidy).
Veľkosť zrna je v súlade s EN ISO 643 - 5 a jemnejšie.Prípustné tlaky pre hydraulické a pneumatické okruhy

Najvyššie prípustné tlaky pre hydraulické a pneumatické okruhy v závislosti od ocele a skúšania rúr sú uvádzané v tabuľkách.
Výpočet bol prevedený podľa DIN 2413.

Presné bezšvíkové rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody - typ HPLPresné bezšvíkové rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody - typ HPL - značeniePresné rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody - typ HPL