Rúry pre hydraulické cylindre


Rúry pre mechanické obrábanie – typ HPZ sú presné bezšvíkové rúry pre výrobu hydraulických valcov alebo tesnení piestnic. Pracovný vnútorný povrch sa získa ich mechanickým obrábaním a to honovaním alebo lúpaním a následným valčekovaním.

Rúry určené pre priame použitie vo valcoch – typ HP sú presné bezšvíkové rúry s presne opracovaným vnútorným povrchom, ktoré sú priamo určené pre výrobu hydraulických valcov. Pracovný vnútorný povrch sa v podmienkach našej spoločnosti dosahuje lúpaním a následným valčekovaním vnútorného povrchu rúr.

Rúry určené pre piestnice a teleskopické valcetyp HPK sú bezšvíkové za studena ťahané rúry, určené pre piestnice, teleskopické valce a vložky valcov. Použitie rúrových piestnych tyčí a piestov je často výhodnejšie ako použitie plného materiálu. Použitie rúrového materiálu, ktorý vykazuje rovnakú odolnosť pri namáhaní v tlaku, ohybe a pri krútení, znamená významné zníženie hmotnosti valca.

Rúry pre hydraulické cylindre

Rozmery rúr pre hydraulické cylindre

Rúry pre mechanické obrábanie – typ HPZ

VNÚTORNÝ PRIEMER (D)40,0 – 115,0 mm
HRÚBKA STENY (t)5,0 – 10,0 mm
EURÓPSKE NORMYEN 10305-1,
DIN 2391,
STN/ČSN 42 6711,
STN/ČSN 42 6712

Rúry opracované na hotovo – typ HP

VNÚTORNÝ PRIEMER (D)40,0 – 110,0 mm
HRÚBKA STENY (t)4,0 – 10,0 mm
EURÓPSKE NORMYEN 10305-1,
DIN 2391,
STN/ČSN 42 6711,
STN/ČSN 42 6712

Rúry určené pre piestnice – typ HPK

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)40,0 – 120,0 mm
HRÚBKA STENY (t)5,0 – 10,0 mm
EURÓPSKE NORMYEN 10305-1,
EN 10294-1,
DIN 2391
Rozmerová norma Rozmery (D x t) Rozmerová tabuľka
EN10305-148.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
DIN239148.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
ČSN42 671148.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
STN42 671248.0 x 4.0 – 130.0 x 10.0 mm
Rozmerová norma Rozmery (D x t) Rozmerová tabuľka
EN10305-150.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
DIN239150.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
ČSN42 671150.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm
ČSN42 671250.0 x 5.0 – 130.0 x 7.5 mm

Ocele pre hydraulické cylindre

EN 10305-1E355
EN 10 294-120MnV6
STN 42 026011 523
DIN 2391-2St52
DIN 17100St52-3
Norma TDP Akosť ocele (otvor kartu výrobku)
DIN2391
EN10305-1
ČSN42 0260
DIN17100
STN42 0260
STN42 0260
ČSN42 0260
Norma TDP Akosť ocele (otvor kartu výrobku)
EN10305-1
ČSN42 0260
ČSN42 0260
DIN2391
STN42 0260
DIN17100
STN42 0260

Tolerancie rúr pre hydraulické cylindre

pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ

Tolerancie vonkajšieho priemeru (D) HPZ rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem.
Hodnoty tolerancií vnútorného priemeru (d) uvádzame v tabuľke.

Tolerancia hrúbky steny je -/+ 7,5 % z hrúbky steny.
Excentricita HPZ rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.

pre HP rúry

Tolerancie vonkajšieho priemeru (D) HP rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem DIN 2391-1, EN 10305-1, STN a ČSN 426712.
Hodnoty tolerancií vnútorného priemeru (d) H8 a H9 uvádzame v tabuľke.

Tolerancia hrúbky steny je -/+ 7,5 % alebo 10 % z hrúbky steny.
Excentricita HP rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.

Dĺžky rúr pre hydraulické cylindre

(a), výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 6 metrov
(b), presné dĺžky max. 6 metrov

Skúšanie rúr pre hydraulické cylindre

Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom:

• chemická analýza,
• ťahová skúška,
• kontrola rozmerov,
• vizuálna kontrola,
• nedeštruktívne skúšanie (vírivými prúdmi).

Ostatné skúšky sú možné na základe dohody.

Konce rúr pre hydraulické cylindre

Konce - kotlové rúry - odhranené
Rúry s odhranenými koncami alebo koncami upravenými pre zvar.
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov
Konce rúr kolmé k pozdĺžnej osi rúry a bez otrepov.

Konce rúr sú kolmé k osi rúry, na základe dohody je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.

Ochrana povrchu rúr pre hydraulické cylindre

Povrch rúr je olejovaný.

Balenie rúr pre hydraulické cylindre

Rúry sú balené do kruhových alebo šesťhranných balíkov s maximálnou hmotnosťou 2 000 kg, stiahnuté oceľovou páskou.

Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou
Balenie STANDARD - zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD – zväzok stiahnutý oceľovou páskou podloženou baliacim papierom
Balenie STANDARD + (PLUS) - balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie STANDARD + (PLUS) – balenie do pásky a polyetylénovej fólie
Balenie PREMIUM A - balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM A – balenie do drevenej debny
Balenie PREMIUM B - balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM B – balenie do drevenej debny+zväzok rúr je zabalený do fólie
Balenie PREMIUM C - balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM C – balenie do plastového obalu a fólie
Balenie PREMIUM D - balenie do fólie+vysatie vzduchu
Balenie PREMIUM D – balenie do fólie+vysatie vzduchu

Značenie rúr pre hydraulické cylindre

Rúry sú značené po celej dĺžke rúry, pričom sa používajú nasledujúce údaje:

(a), logo výrobcu,
(b), rozmer (D x d),
(c), oceľ,
(d), číslo tavby,
(e), číslo normy,
(f), iné údaje podľa požiadaviek zákazníka.

Označenie štítkom
Značenie razením
Značenie striekaním

Podľa normy EN 10 204 – 3.1.


1 mm / m (1 : 1 000) merané na vonkajšom povrchu.

Rúry sú dodávané ako ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia BKS (+SR).

Iné stavy dodávky sú možné po dohode.

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa