BLOG – oceľové rúry Železiarne Podbrezová a.s.

Zdroje kovového šrotu dnes vysychajú rýchlejšie

ŽP EKO QELET a.s., ako člen ŽP Group, patrí na Slovensku medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú zberom, výkupom a spracovaním oceľového šrotu a farebných kovov. Spoločnosť je kľúčovým dodávateľom oceľového šrotu pre materskú spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., ktorá vyrába oceľ recyklovaným oceľového odpadu v elektrickej oblúkovej peci. Výhodou recyklácie je vyššia energetická efektivita procesu…

celý článok

Naše nadácie pomáhali počas celého roka

Neoddeliteľnou súčasťou akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sú nadácie. Prostredníctvom nich putuje každoročne množstvo prostriedkov na pomoc a podporu jednotlivcom alebo rôznym zoskupeniam. Nadácie získavajú financie z dvoch percent daní, ale aj z darov od fyzických či právnických osôb. V roku 2023 darovala Nadácia Železiarne Podbrezová pre oblasť školstva sumu viac ako 74-tisíc eur. Zdravotníctvo bolo…

celý článok

Napriek všetkým problémom ukončíme rok s kladným hospodárskym výsledkom

Vážení spolupracovníci,viete, že výnosy z roka 2022, ktorý bol pre nás z hľadiska tvorby zisku historicky najúspešnejší, sme veľmi starostlivo rozdelili a už vlani sme deklarovali, že i v tomto roku chceme zamestnancom vyplatiť vianočné odmeny. Rok 2023 bol pre nás, v porovnaní s predchádzajúcim, ťažký. V prvom polroku bola zákazková náplň ešte v dostatočných…

celý článok

Vynovená nemocnica v Brezne vďaka Nadácií Železiarní Podbrezová

Železiarne Podbrezová a.s. sa už roky podieľajú na podpore najmä regiónu Horehronie formou sponzorských príspevkov a darov. Od roku 2000 túto činnosť prevzala Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa zameriava hlavne na podporu sociálnej sféry, ale aj školstva, zdravotníctva, športu a kultúry. Túto pomoc orientuje predovšetkým do regiónu Horehronie, pretože je v ňom jednou z mála…

celý článok

Pätnásť rokov ŽP Výskumno-vývojového centra

ŽP Výskumno-vývojové centrum si v tomto roku pripomenulo 15 rokov od svojho založenia. Za obdobie svojej činnosti bolo v podnikových novinách Podbrezovan publikovaných každoročne niekoľko článkov a rozhovorov, ktoré poodhaľovali výskumno-vývojové aktivity našej spoločnosti, vrátane skúseností s budovaním spoločných laboratórií so slovenskými univerzitnými pracoviskami, informáciami o našich účastiach na domácich i zahraničných konferenciách a aj…

celý článok

Hutníctvo má svoje cykly, v ktorých dobré roky striedajú slabšie

Letné obdobie býva pre pohyb výrobkov problematické, nakoľko sú viaceré sklady v južnej Európe na dlhšie obdobie zatvorené. Zvýšenú aktivitu však naši obchodníci museli vyvinúť už v júni, kedy sa naplno prejavil prepad spotreby a s ním súvisel aj pokles predaja našich výrobkov. Aký bol úvodný polrok v našej spoločnosti a ako vyzerá situácia dnes?…

celý článok

Železiarne Podbrezová a.s.: Európsky líder vo výrobe zelenej ocele

Vďaka rozsiahlym investíciám patria Železiarne Podbrezová a.s., k európskym lídrom v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a v produkcii tzv. zelenej ocele. K transformácii výroby pritom podnik nepotreboval diktát Bruselu, ale pevné odhodlanie zvýšiť energetickú efektívnosť a chrániť životné prostredie. S cieľom redukovať uhlíkovú stopu začalo vedenie realizovať priam vizionárske kroky, a to už v…

celý článok

Film o novodobej histórii podbrezovských železiarní si môžete pozrieť na známej platforme

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová je na poli hutníctva významnou značkou. Takmer dve storočia nepretržitej výroby zanechali nezmazateľnú stopu v histórii slovenského priemyslu. No aj pestrá aktivita spoločnosti v rôznych oblastiach každodenného života si zaslúži uznanie a obdiv. Vedenie prezentuje svoju činnosť rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj kanál na známej videoplatforme YouTube, pod názvom…

celý článok

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa