Prehľad rozmerových noriem

Norma Rozmerová norma - popis Použitie Rozmery (D x t)
rozmerová tabuľka
APIAPI 5CTŠpecifikácia pre casing a tubing.olejárske rúry
APIAPI 5L (EN 10220)Špecifikácia pre potrubné rúry.pre prepravu horľavých médií
ASMEANSI B36.10Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry.pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách
ASMEASME B16.9Priemyselne vyrábané tvárnené oceľové navarovacie tvarovky.oblúky pre použitie pri nízkych teplotách
ASMESA334Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty.pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách
ASMESA53Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry čierne a žiarovo pozinkované.pre závitovanie a zváranie
ASTMA161Bezšvíkové rúry z nízkouhlíkovej a uhlík-molybdénovej ocele pre rafinérie.pre tepelné výmeníky
ASTMA179Bezšvíkové za studena ťahané rúry z nízkouhlíkových ocelí pre tepelné výmeníky a kondenzátory.pre tepelné výmeníky
ASTMA192Bezšvíkové kotlové rúry z uhlíkových ocelí pre vysokotlakové rozvody.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
ASTMA199Bezšvíkové za studena ťahané rúry zo stredne uhlíkových ocelí pre výmeníky tepla a kondenzátory.pre tepelné výmeníky
ASTMA209Bezšvíkové rúry z uhlík-molybdénových a legovaných ocelí pre kotly a prehrievače.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
ASTMA210Bezšvíkové rúry zo stredne-uhlíkových ocelí pre kotly a prehrievače.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
ASTMA213Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
ASTMA334Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty.pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách
ASTMA335Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
ASTMA519Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie.rúry pre štandardné použitie
ASTMA53Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry čierne a žiarovo pozinkované.pre závitovanie a zváranie
ASTMA556Bezšvíkové rúry z uhlíkových ocelí pre napájacie okruhy.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
ASTMA795Čierne a žiarovo pozinkované (galvanizované) zvárané a bezšvíkové rúry pre protipožiarne použitie.pre závitovanie a zváranie
ASTMA822Bezšvíkové rúry ťahané za studena z uhlíkových ocelí pre hydraulické systémy.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
ASTMANSI B16.9oblúky pre použitie pri vysokých teplotách
ASTMANSI B36.10Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
BS1387Závitové a nátrubkové oceľové rúry a rúrové príslušenstvo a oceľové rúry s hladkými koncami pre zváranie alebo závitovanie podľa BS 21.pre závitovanie a zváranie
BS1965-1Navarovacie rúrove tvarovky pre tlakové účely. Uhlíkové oceleoblúky pre použitie pri vysokých teplotách
BS3059-1Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové oceľové rúry nižších pevností s nezaručenými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
BS3059-2Rúry pre kotly a prehrievače. Špecifikácia pre uhlíkové, legované a austenitické ocele so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
BS3600Rozmery a hmotnosti vztiahnuté na jednotku dĺžky pre zvárané a bezšvíkové tlakové oceľové rúry.pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách
BS3602-1Rúry pre tlakové účely: C a C-Mn ocele so špecifickými vlastnosťami pri vyšších teplotáchpre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
BS3604-1Rúry pre tlakové účely z feritických ocelí so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách. 1 - Špecifikácia pre bezšvíkové a elektricky odporove zvárané rúry.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
BS3606Oceľové rúry pre tepelné výmeníky.pre tepelné výmeníky
BS6323-3Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie
BS6323-4Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre automobilový, strojársky a všeobecný priemysel.rúry pre štandardné použitie
BS7416Presné oceľové za studena ťahané nízkouhlíkové rúry pre použitie v hydraulických tlakových systémoch.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
ČSN13 2200Tvarovky oceľové na privarenie na tupo.navarovacie redukcie
ČSN13 2385Prechody rúrové DN 20 - DN 500, PN 40 - PN 100.navarovacie redukcie
ČSN42 5710Rúry oceľové závitové bežné.pre závitovanie a zváranie
ČSN42 5711Rúry oceľové závitové zosilnené.pre závitovanie a zváranie
ČSN42 5715Rúry oceľové bezšvíkové tvárnené za teplapre tlakové účely - používané pri teplote okolia
ČSN42 5716Rúry oceľové bezšvíkové tvárnené za tepla s malými medznými odchýlkami.pre oceľové konštrukcie
ČSN42 6710Bezšvíkové rúry tvárnené za studena s bežnými úchylkami z ocelí tried 11 - 16.pre tepelné výmeníky
ČSN42 6711Presné oceľové bezšvíkové rúry.pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP
ČSN42 6712Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvýšenou presnosťou.pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP
ČSNby customers specificationpre výrobu ložísk
DIN2391Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP
DIN2391-1Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
DIN2440Oceľové závitové rúry, stredne ťažká rada.pre závitovanie a zváranie
DIN2441Oceľové závitové rúry, ťažká rada.pre závitovanie a zváranie
DIN2442Závitové rúry s osvedčením o kvalite.pre závitovanie a zváranie
DIN2445-2Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
DIN2448Bezšvíkové oceľové rúry.pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí
DIN2460Oceľové rúry pre vodovody.pre závitovanie a zváranie
DIN2605-1Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.oblúky pre rozvody plynu a vody
DIN2605-1, 2Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.oblúky pre použitie pri vysokých teplotách
DIN2616-2Navarovacie oblúky a redukcie. Plný stupeň využitia.navarovacie redukcie
DIN28180Bezšvíkové oceľové rúry pre tepelné výmenníky.pre tepelné výmeníky
DINby customers specificationpre výrobu ložísk
EN10210-2 (10220)Za tepla tvárnené duté profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.pre oceľové konštrukcie
EN10216-1 (10220)Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okoliapre tlakové účely - používané pri teplote okolia
EN10216-2 (10220)Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotáchpre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
EN10216-3 (10220)Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí
EN10216-4 (10220)Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 4 - Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách
EN10224 (10220)Oceľové rúry a fitingy pre dopravu tekutín obsahujúcich vodu, vrátane pitnej vody.pre závitovanie a zváranie
EN10253-1Tvarovky pre naváranie. Diel 1 - Nelegované ocele pre všeobecné použitie a bez zvláštnych skúšobných požiadaviek.navarovacie redukcie
EN10253-2Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.oblúky pre použitie pri teplote okolia
EN10255Nelegované oceľové rúry pre závitovanie.pre závitovanie a zváranie
EN10294-1Oceľové rúry pre trieskové obrábanie. Diel 1 - Nelegované a legované ocele.pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie
EN10297-1 (10220)Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie
EN10305-1Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP
EN10305-4Presné oceľoé rúry. Diel 4 - Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové vedenia.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
EN ISOISO 3183 (EN 10220)Oceľové rúry pre potrubné transpotrné systémypre prepravu horľavých médií
GOST1060Bezšvíkové oceľové rúry formované za studena pre stavbu lodí.pre tepelné výmeníky
GOST12132Zvárané a bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel a výrobu bicyklov.rúry pre štandardné použitie
GOST3262Oceľové rúry pre vodovody a plynovody.pre závitovanie a zváranie
GOST8732Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za tepla.pre oceľové konštrukcie
GOST8734Oceľové bezšvíkové rúry tvárnené za studena.rúry pre štandardné použitie
GOST9567Presné oceľové rúry. Rozmery.rúry pre štandardné použitie
GOSTTU 14-3-460Oceľové bezšvíkové rúry pre parné kotly a rúrové vedenia.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
JISG3445Oceľové uhlíkové rúry pre strojné súčiastky.rúry pre štandardné použitie
JISG3454Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pre tlakové rozvody.pre tlakové účely - používané pri teplote okolia
JISG3455Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých tlakoch.pre tlakové účely - používané pri teplote okolia
JISG3456Rúry z uhlíkových ocelí pre použitie pri vysokých teplotách.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
JISG3458Rúry z legovaných ocelí.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
JISG3461Rúry z uhlíkových ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
JISG3462Rúry z legovaných ocelí pre kotly a tepelné výmeníky.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
JISJOHS-102Presné rúry z uhlíkových ocelí pre hydraulické rozvody.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
NF A49-112Oceľové bezšvíkové za tepla valcované rúry s hladkými koncami so zaručenými vlastnosťami pri teplote okolia.pre tlakové účely - používané pri teplote okolia
NF A49-115Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla závitové.pre závitovanie a zváranie
NF A49-186Rúrové príslušenstvo. Oceľové rúrové tvarovky pre naváranie, vyrobené z bezšvíkových rúr pre všeobecné použitie. Rozmery. TDP.oblúky pre použitie pri teplote okolia
NF A49-210Oceľové bezšvíkové za studena ťahané rúry pre dopravu kvapalín.pre tlakové účely - používané pri teplote okolia
NF A49-211Oceľové nelegované bezšvíkové rúry s hladkými koncami pre dopravu kvapalín pri zvýšených teplotách.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
NF A49-213Oceľové bezšvíkové rúry nelegované a chróm-niklové pre použitie pri vysokých teplotách.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
NF A49-215Oceľové bezšvíkové rúry pre výmenníky tepla z nelegovaných a legovaných feritických ocelí.pre tepelné výmeníky
NF A49-281Rúrové príslušenstvo. Oceľové rúrové tvarovky pre naváranie, vyrobené z bezšvíkových rúr so špecifikáciou kvality. Rozmery. TDP.oblúky pre použitie pri teplote okolia
NF A49-310Presné bezšvíkové rúry pre mechanické použitie.rúry pre štandardné použitie
NF A49-311Oceľové bezšvíkové rúry na mechanické použitie.pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie
NF A49-312Oceľové bezšvíkové rúry so zlepšenou opracovateľnosťou pre mechanicky opracované konštrukčné súčasti.rúry pre štandardné použitie
NF A49-330Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
NF A49-501Oceľové bezšvíkové alebo zvarované kruhové profily tvárnené za tepla pre konštrukčné účely.pre oceľové konštrukcie
PN - H74219Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie
PN - H74220Bezšvíkové rúry ťahané za studena všeobecného určenia.pre závitovanie a zváranie
PN - H74240Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.rúry pre štandardné použitie
PN - H74245Oceľové bezšvíkové rúry valcované alebo ťahané za studena pre špecifické použitie.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
PN - H74252Oceľové bezšvíkové rúry kotlové.pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové
PN ŽPŽP 42 5760Rúrové oblúky.oblúky pre rozvody plynu a vody
STN13 2200Tvarovky oceľové na privarenie na tupo.navarovacie redukcie
STN13 2385Prechody rúrové DN 20 - DN 500, PN 40 - PN 100.navarovacie redukcie
STN42 5710Rúry oceľové závitové bežné.pre závitovanie a zváranie
STN42 5711Rúry oceľové závitové zosilnené.pre závitovanie a zváranie
STN42 5715Rúry oceľové bezšvíkové tvárnené za teplapre tlakové účely - používané pri teplote okolia
STN42 5716Rúry oceľové bezšvíkové tvárnené za tepla s malými medznými odchýlkami.pre tlakové účely - používané pri teplote okolia
STN42 6710Bezšvíkové rúry tvárnené za studena s bežnými úchylkami z ocelí tried 11 - 16.pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách
STN42 6711Presné oceľové bezšvíkové rúry.pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP
STN42 6712Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvýšenou presnosťou.pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP
STNby customers specificationpre výrobu ložísk
UNI4991Štandardné bezšvíkové a zvárané oceľové rúry s hladkými koncami. Rozmery.pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách
UNI6363Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry pre vodovodné potrubia.pre závitovanie a zváranie
UNI7088Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - hladké plynové rúry pre vysoké tlaky.pre prepravu horľavých médií
UNI7287Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - hladké plynové rúry pre vysoké tlaky.pre prepravu horľavých médií
UNI7729Nelegované oceľové bezšvíkové rúry - s hladkými koncami pre mechanické účely. Kvalita, požiadavky, skúšanie.pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie
UNI7945Presné oceľové bezšvíkové rúry s hladkými koncami.pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody
UNI8863Nelegované oceľové bezšvíkové rúry vhodné na závitovanie v súlade s UNI ISO 7/1.pre závitovanie a zváranie
UNIISO 1129Oceľové rúry pre kotly, prehrievače a tepelné výmeníky.pre tepelné výmeníky
UNIISO 4200Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry s hladkými koncami. Všeobecné rozmery a hmotnosti na jednotku dĺžky.pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa