Bezšvíkové rúry pre tepelné výmenníky

Rozmery a tolerancie rúr pre tepelné výmenníky


VONKAJŠÍ PRIEMER (D)16,0 mm - 51,0 mm (podľa DIN 28180)
12,7 mm (1/2 inch) - 76,2 mm (3 inch) (podľa ASTM A179)
.
Rúry pre tepelné výmenníky je možné dodávať aj podľa iných noriem a to v rozmeroch od 4 mm.
Podrobnejší prehľad uvádzame v tabuľkách a to podľa BS, NF A, UNI, STN, ČSN, GOST noriem, podľa EN 10216 a podľa JIS noriem.Ocele pre rúry pre tepelné výmenníky

EN 10216-2P235GH
Pozri - systém značenia ocelí pre rúry podľa EN

DIN 1629
DIN 17175
DIN 17173

St 37.0
St35.8, 15Mo3
TTSt35N

ASTM A179


Ďalšie druhy ocelí podľa BS 3606, NF A 49-215, UNI 5462, GOST 550, GOST 1060, JIS 3461, JIS 3462, STN 42 0251 a ČSN 42 0251 a ich chemické zloženie a mechanické vlastnosti sú uvedené v osobitnom prehľade.Dĺžky rúr pre tepelné výmenníky

Na základe dohody je možné dodávať výmenníkové rúry s dĺžkami do 20 m.

 
 

Konce rúr pre tepelné výmenníky

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej
osi rúry a bez otrepov.
konce oceľových rúr
Značenie rúr a balíkov rúr

Rúry sú značené nástrekom dohodnutých údajov. Balíky rúr sú značené štítkami s dohodnutými údajmi.Balenie rúr pre výmenníky

Balenie po dohode:
Skúšanie rúr pre tepelné výmenníky

Mimo predpísaných mechanických skúšok sa každá rúra skúša na nepriepustnosť skúškou vírivými prúdmi.
Na základe dohody je možná i skúška vodným pretlakom prípadne skúška ultrazvukom.Atesty

Atesty sú vydávané podľa príslušných noriem TDP:

EN 10204
      atest 2.2, 3.1 alebo 3.2.
ASTM/ASME A450
DIN 50049
      atest 2.2 alebo 3.1.B.Priamosť rúr pre výmenníky

Odchýlka priamosti pre celú dĺžku rúry L nesmie prekročiť hodnotu 0,0015 x L.
V prepočte na dĺžku 1m to znamená, že nesmie byť prekročená hodnota 3 mm.Stav dodávky a povrchu rúr pre tepelné výmenníky

Za tepla valcované rúry z uhlíkových ocelí nie sú ďalej tepelne spracovávané a ich stav zodpovedá stavu normalizovane žíhané.
Rúry ťahané za studena sú po tvárnení tepelne spracované tak, aby sa splnili požiadavky príslušných noriem na stav dodávky a na mechanické hodnoty.
Vonkajší a vnútorný povrch rúr zodpovedá spôsobu výroby.Ochrana povrchu rúr

Vonkajší a vnútorný povrch je chránený ľahkým olejovým náterom.
Na základe dohody môže byť chránený ľahko odstrániteľným olejovým náterom len vonkajší povrch.
Konce rúr môžu byť uzavreté plastovými zátkami.

Bezšvíkové rúry pre tepelné výmenníkyBezšvíkové rúry pre tepelné výmenníky - inštalácia boileraBezšvíkové rúry pre tepelné výmenníky - priame