Vyhľadaj si výrobok

Norma TDP Akosť ocele Použitie Rozmerová norma Rozmery (D x t)
rozmerová tabuľka
GOST 12132-1050 rúry pre štandardné použitie 12132
GOST 8733-1050 rúry pre štandardné použitie 8734
GOST 8733-1050 rúry pre štandardné použitie 8734
GOST 8733-1050 rúry pre štandardné použitie 8734
GOST 21729-1050 rúry pre štandardné použitie 9567
GOST 8733-19281 rúry pre štandardné použitie 9567
GOST 12132-1050 rúry pre štandardné použitie 12132
GOST 12132-1050 rúry pre štandardné použitie 12132
GOST 8733-4543 rúry pre štandardné použitie 9567
GOST 21729-4543 rúry pre štandardné použitie 9567
GOST 12132-1050 rúry pre štandardné použitie 12132
GOST 12132-19281 rúry pre štandardné použitie 12132
GOST 8733-1050 rúry pre štandardné použitie 8734
GOST 8733-4543 rúry pre štandardné použitie 9567
EN 10256-1 navarovacie redukcie 10253-1
STN 13-2370 navarovacie redukcie 13 2385
DIN 2609-a navarovacie redukcie 2616-2
STN 13-2370 navarovacie redukcie 13 2200
ČSN 13-2370 navarovacie redukcie 13 2385
DIN 2609-fg navarovacie redukcie 2616-2
ČSN 13-2370 navarovacie redukcie 13 2200
ASME a420-a-960 oblúky pre použitie pri nízkych teplotách ASME B16.9
ASTM a234-a-960 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách ANSI B16.9
ASTM a234-a-960 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách ANSI B16.9
EN 10253-1 oblúky pre všeobecné použitie 10253-1
DIN 2609r oblúky z jemnozrnných ocelí 2605-1, 2
PN ŽP zp-05-05 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách ŽP 42 5760
DIN 2609-c oblúky pre použitie pri teplote okolia 2605-1, 2
PN ŽP zp-05-04 oblúky pre všeobecné použitie ŽP 42 5760
EN 10253-2 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách 10253-2
EN 10253-2 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách 10253-2
EN 10253-2 oblúky pre použitie pri nízkych teplotách 10253-2
DIN 2609-fg oblúky pre použitie pri vysokých teplotách 2605-1, 2
DIN 2609-d oblúky pre potrubné vedenia 2605-1, 2
EN 10253-2 oblúky pre potrubné vedenia 10253-2
EN 10253-2 oblúky pre použitie pri teplote okolia 10253-2
EN 10253-2 oblúky pre použitie pri teplote okolia 10253-2
DIN 2609t oblúky z jemnozrnných ocelí 2605-1, 2
PN ŽP zp-05-04 oblúky pre použitie pri nízkych teplotách ŽP 42 5760
DIN 2609s oblúky z jemnozrnných ocelí 2605-1, 2
PN ŽP zp-05-04 oblúky pre rozvody plynu a vody ŽP 42 5760
DIN 2609-h oblúky pre použitie pri vysokých teplotách 2605-1, 2
NF A 49-281 oblúky pre použitie pri teplote okolia 49-281
NF A 49-281 oblúky pre použitie pri teplote okolia 49-281
NF A 49-281 oblúky pre použitie pri teplote okolia 49-281
DIN 2609-a oblúky pre použitie pri teplote okolia 2605-1, 2
NF A 49-186 oblúky pre použitie pri teplote okolia 49-186
PN ŽP zp-05-05 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách ŽP 42 5760
DIN 2609-e oblúky pre potrubné vedenia 2605-1, 2
DIN 2609-a oblúky pre rozvody plynu a vody 2605-1
DIN 2609-b oblúky pre použitie pri teplote okolia 2605-1, 2
PN ŽP zp-05-04 oblúky pre použitie pri teplote okolia ŽP 42 5760
DIN 2609-a oblúky pre všeobecné použitie 2605-1, 2
PN ŽP zp-05-05 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách ŽP 42 5760
EN 10253-1 oblúky pre všeobecné použitie 10253-1
EN 10253-2 oblúky pre použitie pri nízkych teplotách 10253-2
BS 1965-1 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách 1965-1
EN 10253-2 oblúky z jemnozrnných ocelí 10253-2
EN 10253-2 oblúky z jemnozrnných ocelí 10253-2
DIN 2609-b oblúky pre všeobecné použitie 2605-1, 2
EN 10253-2 oblúky pre použitie pri vysokých teplotách 10253-2
PN ŽP zp-05-04 oblúky pre použitie pri nízkych teplotách ŽP 42 5760
PN ŽP zp-05-04 oblúky pre použitie pri nízkych teplotách ŽP 42 5760
DIN 2609-c oblúky pre všeobecné použitie 2605-1, 2
EN 10253-2 oblúky z jemnozrnných ocelí 10253-2
ČSN by-customers-specification pre výrobu ložísk by customers specification
DIN 17230 pre výrobu ložísk by customers specification
STN by-customers-specification pre výrobu ložísk by customers specification
ČSN 42-0260 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP 42 6712
STN 42-0260 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP 42 6711
STN 42-0260 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP 42 6712
DIN 17100 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP 2391
ČSN 42-0260 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP 42 6711
EN 10305-1 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP 10305-1
DIN 2391 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HP 2391
STN 42-0260 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ 42 6712
DIN 17100 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ 2391
STN 42-0260 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ 42 6711
DIN 2391 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ 2391
ČSN 42-0260 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ 42 6711
ČSN 42-0260 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ 42 6712
EN 10305-1 pre výrobu hydraulických a pneumatických valcov HPZ 10305-1
BS 7416 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 7416
DIN 1630-2445-2 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 2445-2
UNI 7945 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 7945
NF A 49-330 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 49-330
PN - H 74-245 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 74245
ČSN 42-0260 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 42 6711
BS 7416 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 7416
ČSN 42-0260 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 42 6712
UNI 7945 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 7945
BS 7416 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 7416
UNI 7945 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 7945
NF A 49-330 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 49-330
PN - H 74-245 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 74245
PN - H 74-245 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 74245
EN 10305-4 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 10305-4
NF A 49-330 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 49-330
DIN 1630-2445-2 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 2445-2
DIN 1630-2445-2 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 2445-2
ČSN 42-0260 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 42 6711
STN 42-0260 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 42 6711
DIN 2391-2c-2445-2 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 2391-1
STN 42-0260 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 42 6712
ČSN 42-0260 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 42 6712
STN 42-0260 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 42 6711
EN 10305-4 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 10305-4
EN 10305-4 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 10305-4
STN 42-0260 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 42 6712
UNI 7945 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 7945
UNI 7945 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody 7945
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a822-a450 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody A822
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 pre automobilový priemysel A519
ASTM a519 rúry pre štandardné použitie A519
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
DIN 2391-2 pre automobilový priemysel 2391-1
DIN 2391-2 rúry pre štandardné použitie 2391-1
DIN 2391-2 pre automobilový priemysel 2391-1
BS 6323-14 rúry pre štandardné použitie 6323-4
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
BS 6323-14 pre automobilový priemysel 6323-4
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
BS 6323-4 pre automobilový priemysel 6323-4
BS 6323-4 pre automobilový priemysel 6323-4
BS 6323-4 pre automobilový priemysel 6323-4
BS 6323-14 rúry pre štandardné použitie 6323-4
BS 6323-4 pre automobilový priemysel 6323-4
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
PN - H 74240-84019 rúry pre štandardné použitie 74240
NF A 49-312 rúry pre štandardné použitie 49-312
NF A 49-310 rúry pre štandardné použitie 49-310
UNI 7945 rúry pre štandardné použitie 7945
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
PN - H 74240-84019 rúry pre štandardné použitie 74240
PN - H 74240-84018 rúry pre štandardné použitie 74240
PN - H 74240-84023 rúry pre štandardné použitie 74240
BS 6323-14 rúry pre štandardné použitie 6323-4
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
BS 6323-4 pre automobilový priemysel 6323-4
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
DIN 2391-2 pre automobilový priemysel 2391-1
EN 10305-1 rúry pre štandardné použitie 10305-1
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
PN - H 74240-84019 rúry pre štandardné použitie 74240
NF A 49-310 rúry pre štandardné použitie 49-310
PN - H 74240-84023 rúry pre štandardné použitie 74240
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
PN - H 74240-84019 rúry pre štandardné použitie 74240
PN - H 74240-84023 rúry pre štandardné použitie 74240
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
BS 6323-14 rúry pre štandardné použitie 6323-4
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
BS 6323-14 rúry pre štandardné použitie 6323-4
UNI 7945 rúry pre štandardné použitie 7945
UNI 7945 rúry pre štandardné použitie 7945
NF A 49-310 pre automobilový priemysel 49-310
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
BS 6323-4 pre automobilový priemysel 6323-4
NF A 49-310 rúry pre štandardné použitie 49-310
PN - H 74240-84019 rúry pre štandardné použitie 74240
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6712
UNI 7945 rúry pre štandardné použitie 7945
NF A 49-312 rúry pre štandardné použitie 49-312
PN - H 74240-84023 rúry pre štandardné použitie 74240
BS 6323-14 rúry pre štandardné použitie 6323-4
STN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
PN - H 74240-84018 rúry pre štandardné použitie 74240
DIN 2391-2 rúry pre štandardné použitie 2391-1
UNI 7945 rúry pre štandardné použitie 7945
NF A 49-310 pre automobilový priemysel 49-310
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
DIN 2391-2 rúry pre štandardné použitie 2391-1
ČSN 42-0260 rúry pre štandardné použitie 42 6711
NF A 49-310 pre automobilový priemysel 49-310
EN 10305-1 pre automobilový priemysel 10305-1
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2391-1
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2391-1
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2391-1
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2391-1
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2391-1
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2391-1
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2391-1
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2391-1
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
ČSN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
BS 3606 pre tepelné výmeníky 3606
DIN 17175 pre tepelné výmeníky 2391-1
DIN 1630 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 2391-1
GOST 1060-1050 pre tepelné výmeníky 1060
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
BS 3606 pre tepelné výmeníky 3606
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
NF A 49-215 pre tepelné výmeníky 49-215
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
NF A 49-215 pre tepelné výmeníky 49-215
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
GOST tu-14-3-460-4543 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové TU 14-3-460
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
UNI 5462 pre tepelné výmeníky ISO 1129
DIN 1630 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 2391-1
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
DIN 1630 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 2391-1
NF A 49-215 pre tepelné výmeníky 49-215
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
GOST tu-14-3-190-1050 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 8734
GOST tu-14-3-460-4543 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové TU 14-3-460
BS 3606 pre tepelné výmeníky 3606
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
GOST 550-1050 pre tepelné výmeníky 8734
DIN 17175 pre tepelné výmeníky 2391-1
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
GOST tu-14-3-190-1050 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 8734
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6710
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
GOST 550-4543 pre tepelné výmeníky 8734
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 6711
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
NF A 49-215 pre tepelné výmeníky 49-215
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
DIN 1629 pre tepelné výmeníky 2391-1
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
BS 3606 pre tepelné výmeníky 3606
GOST 550-1050 pre tepelné výmeníky 8734
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
GOST tu-14-3-460-20072 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové TU 14-3-460
BS 3606 pre tepelné výmeníky 3606
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6710
NF A 49-215 pre tepelné výmeníky 49-215
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6710
STN 42-0251 pre tepelné výmeníky 42 6711
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 6711
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
API api-5l-psl1 pre prepravu horľavých médií API 5L (EN 10220)
API api-5l-psl1 pre prepravu horľavých médií API 5L (EN 10220)
API api-5l-psl1 pre prepravu horľavých médií API 5L (EN 10220)
API api-5l-psl1 pre prepravu horľavých médií API 5L (EN 10220)
API api-5l-psl1 pre prepravu horľavých médií API 5L (EN 10220)
API api-5l-psl1 pre prepravu horľavých médií API 5L (EN 10220)
API api-5l-psl1 pre prepravu horľavých médií API 5L (EN 10220)
API api-5l-psl1 pre prepravu horľavých médií API 5L (EN 10220)
UNI 8863 pre závitovanie a zváranie 8863
UNI 6363 pre závitovanie a zváranie 6363
DIN 1629 pre závitovanie a zváranie 2442
UNI 6363 pre závitovanie a zváranie 6363
DIN 1629 pre závitovanie a zváranie 2460
UNI 6363 pre závitovanie a zváranie 6363
ČSN 42-0250 pre závitovanie a zváranie 42 5710
BS 1387 pre závitovanie a zváranie 1387
NF A 49-115 pre závitovanie a zváranie 49-115
STN 42-0250 pre závitovanie a zváranie 42 5711
EN 10255 pre závitovanie a zváranie 10255
GOST 3262-1050 pre závitovanie a zváranie 3262
DIN 2440 pre závitovanie a zváranie 2440
STN 42-0250 pre závitovanie a zváranie 42 5710
PN - H 74220-84023 pre závitovanie a zváranie 74220
DIN 2441 pre závitovanie a zváranie 2441
EN 10255 pre závitovanie a zváranie 10255
DIN 1629 pre závitovanie a zváranie 2460
ČSN 42-0250 pre závitovanie a zváranie 42 5711
PN - H 74220-84023 pre závitovanie a zváranie 74220
DIN 17175 pre tepelné výmeníky 28180
DIN 17175 pre tepelné výmeníky 28180
DIN 1629 pre tepelné výmeníky 28180
DIN 17173 pre tepelné výmeníky 28180
ASTM a161-a450 pre tepelné výmeníky A161
ASTM a199-a450 pre tepelné výmeníky A199
ASTM a161-a450 pre tepelné výmeníky A161
ASTM a199-a450 pre tepelné výmeníky A199
ASTM a179-a450 pre tepelné výmeníky A179
JIS johs-102 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody JOHS-102
JIS johs-102 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody JOHS-102
JIS johs-102 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody JOHS-102
JIS johs-102 pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody JOHS-102
JIS g3456 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3456
JIS g3458 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3458
JIS g3458 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3458
JIS g3458 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3458
JIS g3455 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia G3455
JIS g3454 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia G3454
JIS g3456 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3456
JIS g3455 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia G3455
JIS g3458 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3458
JIS g3456 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3456
JIS g3458 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3458
JIS g3455 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia G3455
JIS g3454 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia G3454
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3445 rúry pre štandardné použitie G3445
JIS g3462 pre tepelné výmeníky G3462
JIS g3462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3462
JIS g3462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3462
JIS g3462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3462
JIS g3462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3462
JIS g3462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3462
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3461 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3461
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3462
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3461 pre tepelné výmeníky G3461
JIS g3462 pre tepelné výmeníky G3462
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3461 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3461
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3461 pre tepelné výmeníky G3461
JIS g3461 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové G3461
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3461 pre tepelné výmeníky G3461
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
JIS g3445 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie G3445
ASTM a53-a530 pre závitovanie a zváranie A53
ASTM a106-a530 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové ANSI B36.10
ASME sa53-sa530 pre závitovanie a zváranie SA53
ASME sa53-sa530 pre závitovanie a zváranie SA53
ASTM a333-a999 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASTM a333-a999 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASTM a333-a999 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASME sa333-sa999 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASTM a333-a999 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASTM a335-a530 pre tepelné výmeníky ANSI B36.10
ASTM a524-a530 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASTM a106-a530 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové ANSI B36.10
ASTM a53-a530 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia A53
ASME sa333-sa999 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASME sa333-sa999 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASTM a53-a530 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A53
ASTM a53-a530 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia A53
ASTM a795 pre závitovanie a zváranie A795
ASTM a106-a530 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové ANSI B36.10
ASTM a53-a530 pre závitovanie a zváranie A53
ASTM a53-a530 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A53
ASTM a795 pre závitovanie a zváranie A795
ASME sa333-sa999 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách ANSI B36.10
ASTM a213-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A213
ASTM a-335-a999 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A335
ASTM a-335-a999 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A335
ASME sa334-sa1016 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách SA334
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a334-a1016 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách A334
ASTM a334-a1016 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách A334
ASTM a334-a1016 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách A334
ASME sa334-sa1016 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách SA334
ASTM a213-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A213
ASTM a213-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A213
ASTM a-335-a999 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A335
ASTM a-335-a999 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A335
ASTM a-335-a999 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A335
ASTM a-213-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A213
ASTM a-335-a999 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A335
ASTM a213-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A213
ASTM a209-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A209
ASTM a-335-a999 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A335
ASTM a-335-a999 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A335
ASTM a556-a450 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A556
ASTM a209-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A209
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a334-a1016 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách A334
ASME sa334-sa1016 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách SA334
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASME sa334-sa1016 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách SA334
ASTM a556-a450 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A556
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a213-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A213
ASTM a213-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A213
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a192-a450 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A192
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a210-a450 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A210
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a209-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A209
ASTM a213-a1016 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A213
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a519 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie A519
ASTM a556-a450 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A556
ASTM a210-a450 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové A210
GOST 8731-1050 pre oceľové konštrukcie 8732
GOST 8731-1050 pre oceľové konštrukcie 8732
GOST 8731-1050 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 8732
GOST 8731-1050 pre oceľové konštrukcie 8732
GOST 8731-19281 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 8732
GOST 8731-1050 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 8732
GOST 8731-1050 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 8732
GOST 8731-1050 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 8732
GOST 8731-1050 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 8732
GOST 8731-1050 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 8732
GOST 8731-1050 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 8732
GOST 8731-1050 pre oceľové konštrukcie 8732
GOST 8731-1050 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 8732
GOST 8731-19281 pre oceľové konštrukcie 8732
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
STN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
UNI 7287 pre prepravu horľavých médií 7287
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
STN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
BS 3059-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3059-2
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
EN ISO 3183-psl2 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl2 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl2 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl2 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl1 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl1 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl1 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl1 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl1 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl1 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN ISO 3183-psl1 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
UNI 5462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové ISO 1129
NF A 49-211 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-211
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
BS 3604-1 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3604-1
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
PN - H 74219-84019 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
UNI 7729 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 7729
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
DIN 2470-2-17172 pre prepravu horľavých médií 2448
EN 10224 pre závitovanie a zváranie 10224 (10220)
UNI 5949 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 4991
UNI 5949 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 4991
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
PN - H 74252-84024 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 74252
PN - H 74252-84024 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 74252
UNI 5462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové ISO 1129
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
UNI 5462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové ISO 1129
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
DIN 2470-1-1629 pre prepravu horľavých médií 2448
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
NF A 49-215 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 49-215
NF A 49-215 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 49-215
EN 10216-4 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 10216-4 (10220)
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
BS 3603 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 3600
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
UNI 663 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie ISO 4200
UNI 663 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie ISO 4200
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
PN - H 74252-84024 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 74252
NF A 49-501 pre oceľové konštrukcie 49-501
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
NF A 49-311 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 49-311
NF A 49-501 pre oceľové konštrukcie 49-501
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
EN 10216-2 pre tepelné výmeníky 10216-2 (10220)
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
PN - H 74219-84023 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 74219
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
DIN 2470-2-17172 pre prepravu horľavých médií 2448
DIN 2470-2-17172 pre prepravu horľavých médií 2448
NF A 49-210 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 49-210
DIN 17121 pre oceľové konštrukcie 2448
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2448
EN 10294-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10294-1
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
BS 6323-13 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 6323-3
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10294-1
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10294-1
UNI 663 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie ISO 4200
UNI 7287 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 7287
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10084 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2448
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
PN - H 74252-84024 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 74252
PN - H 74219-84018 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 74219
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
NF A 49-112 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 49-112
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
EN 10216-1 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 10216-1 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
EN 10294-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10294-1
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
EN 10224 pre závitovanie a zváranie 10224 (10220)
EN 10224 pre závitovanie a zváranie 10224 (10220)
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
EN 10216-1 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 10216-1 (10220)
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2448
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
PN - H 74252-84024 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 74252
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
DIN 1629 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
EN 10294-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10294-1
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
BS 3604-1 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3604-1
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2448
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
DIN 1630 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
BS 3601 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 3600
DIN 1629 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 2448
NF A 49-211 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-211
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
BS 3059-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3059-2
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
EN 10216-1 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 10216-1 (10220)
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
UNI 7088 pre prepravu horľavých médií 7088
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
NF A 49-211 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-211
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10294-1
BS 3059-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3059-2
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
PN - H 74219-84019 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
DIN 1629 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
UNI 663 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie ISO 4200
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
EN 10084 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
EN 10216-4 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 10216-4 (10220)
DIN 17200 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
EN 10216-1 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 10216-1 (10220)
BS 3604-1 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3604-1
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
DIN 17121 pre oceľové konštrukcie 2448
DIN 1630 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
BS 3059-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3059-2
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
DIN 2470-2-17172 pre prepravu horľavých médií 2448
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
BS 3059-1 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3059-1
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
UNI 5462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové ISO 1129
DIN 17210 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
BS 3602-1 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3602-1
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
PN - H 74219-84023 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
DIN 17210 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
PN - H 74219-84023 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 74219
PN - H 74219-84023 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
UNI 7088 pre prepravu horľavých médií 7088
EN 10294-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10294-1
DIN 17210 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
UNI 663 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie ISO 4200
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2448
EN ISO 3183-psl1 pre prepravu horľavých médií ISO 3183 (EN 10220)
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
DIN 17173 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 2448
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
PN - H 74219-84019 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
NF A 49-112 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 49-112
EN 10084 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
NF A 49-215 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 49-215
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
BS 3604-1 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3604-1
PN - H 74252-84024 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 74252
DIN 1629 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
BS 6323-13 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 6323-3
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2448
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
DIN 17121 pre oceľové konštrukcie 2448
PN - H 74219-84018 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
EN 10084 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
BS 3059-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3059-2
PN - H 74219-84023 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10216-2 pre tepelné výmeníky 10216-2 (10220)
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
NF A 49-312 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 49-312
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
DIN 17121 pre oceľové konštrukcie 2448
NF A 49-501 pre oceľové konštrukcie 49-501
EN 10216-1 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 10216-1 (10220)
BS 3059-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3059-2
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
DIN 17210 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
NF A 49-501 pre oceľové konštrukcie 49-501
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
DIN 17173 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 2448
PN - H 74219-84019 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
DIN 17210 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
DIN 17210 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5715
EN 10297-1 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
NF A 49-210 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 49-210
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
UNI 7729 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 7729
EN 10084 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10216-1 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 10216-1 (10220)
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
NF A 49-213 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 49-213
DIN 2470-2-17172 pre prepravu horľavých médií 2448
PN - H 74219-84023 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
BS 3601 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 3600
NF A 49-311 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 49-311
PN - H 74219-84019 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
EN 10084 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
UNI 7729 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 7729
PN - H 74219-84018 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 74219
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
DIN 1630 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
BS 3603 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 3600
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2448
ČSN 42-0165 pre tlakové účely - používané pri nízkych teplotách 42 5716
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
EN 10084 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
BS 6323-13 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 6323-3
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
UNI 663 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie ISO 4200
BS 6323-13 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 6323-3
EN 10210-1 pre oceľové konštrukcie 10210-2 (10220)
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
DIN 17121 pre oceľové konštrukcie 2448
DIN 1629 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 2448
EN 10216-2 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 10216-2 (10220)
NF A 49-312 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 49-312
UNI 663 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie ISO 4200
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5715
ČSN 42-0250 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 42 5716
BS 3602-1 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 3602-1
DIN 17179 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 2448
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
STN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5716
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
DIN 17175 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 2448
DIN 17124 pre oceľové konštrukcie 2448
ČSN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5716
PN - H 74219-84023 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 74219
EN 10216-3 pre tlakové účely z jemnozrnných ocelí 10216-3 (10220)
DIN 1629 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 2448
UNI 663 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie ISO 4200
STN 42-0250 pre oceľové konštrukcie 42 5715
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5716
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
DIN 2470-2-17172 pre prepravu horľavých médií 2448
UNI 5462 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové ISO 1129
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
ČSN 42-0251 pre tlakové účely - používané pri zvýšených teplotách - kotlové 42 5715
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
ČSN 42-0250 pre tlakové účely - používané pri teplote okolia 42 5715
EN 10083-2 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 10297-1 (10220)
DIN 17204 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 2448
NF A 49-311 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 49-311
NF A 49-311 pre mechanické obrábanie - časti strojov a všeobecné použitie 49-311
API api-5ct olejárske rúry API 5CT
API api-5ct olejárske rúry API 5CT
API api-5ct olejárske rúry API 5CT
API api-5ct olejárske rúry API 5CT

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.

Stiahnuť príručku používateľa

+421 48 6451111

Pošlite dopyt