VYHĽADAJ VÝROBOK VO VÝROBNOM PROGRAME ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ A.S.

- PODĽA VÝROBKU A ÚČELU POUŽITIA
Druh výrobku
Účel použitia výrobku (podmienené druhom výrobku )
- PODĽA POVRCHOVEJ ÚPRAVY
Legenda: - Bez povrchovej ochrany; - Fosfátovanie; - Galvanické pozinkovanie; - Galvanické pozinkovanie plus polyesterový náter;
- Galvanické pozinkovanie plus PVC povlak
Povrchová úprava
- PODĽA NORIEM
Štátna norma
Akosť ocele (podmienené štátnou normou )
Rozmerová norma
TDP
 

VÝSTUP Z VYHĽADÁVANIA

 
  Druh výrobku

Použitie

Norma Rozmery TDP Povrchová úprava Oceľ
- Bez povrchovej ochrany; - Fosfátovanie; - Galvanické pozinkovanie;
- Galvanické pozinkovanie plus polyesterový náter; - Galvanické pozinkovanie plus PVC povlak