Kontakty

😷 Na základe Príkazu č.10/2020 GR ŽP a.s. ohľadom Prevencie pred šírením koronavírusu COVID-19 sú vodiči externých špedičných služieb, vodiči osobných motorových vozidiel so zahraničným evidenčným číslom a zamestnanci externých spoločností vstupujúci do areálu ŽP a.s. povinní používať počas celej prítomnosti v areáli ŽP a.s. vlastné respirátory.

Železiarne Podbrezová a.s.
korešpondenčná adresa
tel.: + 421 48 645 1111
e-mail: admin@zelpo.sk
 
1. Nový závod - Nákladná brána
Strojárenská ulica 24
976 43 Valaská - Piesok
48° 48' 35.49" N
19° 33' 27.72" E
Miesto príjazdu všetkých
prepravných, dopravných prostriedkov
 
2. Nový závod - Sídlo vedenia
48° 48' 37.98" N
19° 33' 47.73" E
 
3. Hlavná brána, Starý závod
48° 48' 38.87" N
19° 31' 50.99" E
 
  Tuzemský predaj
  telefón:
+ 421 48 645 3083, 3077
  telefón:
+ 421 48 645 3085, 3076.
  telefax:
+ 421 48 645 3072, 3082

  Exportný predaj
  telefón:
+ 421 48 645 3041, 3045, 3034, 3081
  telefax:
+ 421 48 645 3032, 3042, 3052

  Marketing
  telefón:
+ 421 48 645 3014, 3020, 3010
  telefax:
+ 421 48 645 3012

mapa GPS