09/20/2021 - Prehľad TDP | | |

Norma
TDP
Ocele
Tabuľka rozmerov


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>API  norma</b></f

API norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASME  norma</b></

ASME norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma


Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10083-2&nbsp; </b></font><

10083-2  Ocele na zušľachťovanie. Diel 2 - Technické dodacie podmienky pre kvalitné nelegované ocele.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10084&nbsp; </b></font><im

10084  Cementačné ocele. TDP.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10210-1&nbsp; </b></font><

10210-1  Za tepla tvárnené konštrukčné kruhové profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10216-1&nbsp; </b></font><

10216-1  Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové účely. Nelegované ocele so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10216-2&nbsp; </b></font><

10216-2  Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 2 - Nelegované a legované oceľové rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10216-3&nbsp; </b></font><

10216-3  Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 3 - Rúry z nelegovaných a legovaných jemnozrnných ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10216-4&nbsp; </b></font><

10216-4  Bezšvíkové oceľové rúry pre tlakové použitie. Diel 4 - Rúry z nelegovaných a legovaných ocelí so špecifickými vlastnosťami pri nízkych teplotách.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10224&nbsp; </b></font><im

10224  Oceľové rúry a fitingy pre dopravu tekutín obsahujúcich vodu, vrátane pitnej vody.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10253-1&nbsp; </b></font><

10253-1  Tvarovky pre naváranie. Diel 1 - Nelegované ocele pre všeobecné použitie a bez zvláštnych skúšobných požiadaviek.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10253-2&nbsp; </b></font><

10253-2  Tvarovky pre naváranie. Diel 2 - Nelegované a legované ocele so zvláštnymi skúšobnými požiadavkami.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10255&nbsp; </b></font><im

10255  Nelegované oceľové rúry pre závitovanie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10256-1&nbsp; </b></font><

10256-1  Tvarovky pre naváranie. 1 - Nelegované ocele pre všeobecné použitie a bez zvláštnych skúšobných požiadaviek.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10294-1&nbsp; </b></font><

10294-1  Oceľové rúry pre trieskové obrábanie. Diel 1 - Nelegované a legované ocele.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10297-1&nbsp; </b></font><

10297-1  Oceľové bezšvíkové rúry pre konštrukčné účely a všeobecné použitie. Diel 1 - Nelegované a legované oceľové rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10305-1&nbsp; </b></font><

10305-1  Presné oceľové rúry. Diel 1 - Bezšvíkové za studena ťahané rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>10305-4&nbsp; </b></font><

10305-4  Presné oceľoé rúry. Diel 4 - Bezšvíkové rúry ťahané za studena pre hydraulické a pneumatické tlakové vedenia.


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN ISO  norma</b>

EN ISO norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>JIS  norma</b></f

JIS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN ŽP  norma</b>

PN ŽP norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma