Presné oceľové bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel

Rozmery presných rúr pre automobilový priemysel

VONKAJŠÍ PRIEMER (D)4,0 - 125,0 mm
HRÚBKA STENY (t)0,5 - 13,0 mm
.
Presné oceľové rúry sú dodávané podľa
EN 10305-1, DIN 2391,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712,
BS 6323/4, NF A 49-310,
UNI 7945, PN-H 74240 a 74220.
tabuľka rozmerov podľa európskych noriem
.

GOST 8734, 9567, 12132

tabuľka rozmerov podľa ruských noriem

ASTM A519tabuľka rozmerov podľa amerických noriem ASTM

JIS G3445

tabuľka rozmerov podľa japonských noriemOcele pre presné rúry pre automobilový priemysel

EN 10305-1
E235, E255, E355, E410, 26Mn5, C35E, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4

Pozri - systém značenia ocelí pre rúry podľa EN
STN 42 0260
DIN 2391-2
11 353, 11 453, 11 503, 11 550, 11 650, 12 040, 12 050, 12 060
St35, St45, St52

Ďalšie druhy ocelí podľa BS 6323/1 a BS 6323/4, NF A 49-310 a NF A 49-312, UNI 7945, GOST 8733, GOST 21729, PN-H 74840, ASTM 519, JIS G3445, spolu s ich chemickým zložením a ich mechanickými vlastnosťami uvádzame v osobitnom prehľade.Dĺžky presných rúr pre automobilový priemysel

(a), výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 7 (9) m
(b), približné dĺžky s toleranciou +/- 500 mm
(c), presné dĺžky s toleranciou –0 / +x mm (x podľa dohody)
(d), rúry pre automobilový priemysel je možné dodávať ako delené rúry alebo ako rúrové ohybyTolerancie presných rúr pre automobilový priemysel

Tolerancie presných rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem.
Obvyklá hodnota pre vonkajší priemer (D) je menej ako 0,5% (D) pri stave tepelne nespracovaný (+C a +LC podľa európskych noriem),
Hodnoty tolerancií pre tepelne spracované rúry, sú v závislosti od pomeru medzi hrúbkou steny a priemerom rúr (t/D) väčšie jeden až dvojnásobne.
V tolerancii vonkajšieho priemeru (D) je zahrnutá aj povolená odchýlka kruhovitosti.
Pri objednávke podľa hrúbky steny je tolerancia 10% z hrúbky steny.
Excentricita presnej rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.

Železiarna Podbrezová a.s. ponúkajú presné rúry so zúženými toleranciami, tj. s toleranciami zníženými oproti normovaným hodnotám.
Zúžené tolerancie uvádzame v osobitnej tabuľke.

Hrúbky stien štandardných presných rúr, podľa normy ASTM A450 sú v tabuľke udávané v BWG a prepočítané na palce a mm.
Rúry sa obvykle dodávajú s toleranciou hrúbky steny –0 +20% (vypočítanej z minimálnej hrúbky steny).
Presné rúry sa dodávajú po dohode aj s toleranciami hrúbky steny 10% (vypočítanej zo strednej hrúbky steny).
 
 


Konce presných rúr pre automobilový priemysel

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej
osi rúry a bez otrepov.
konce oceľových rúr

Rúry s odhranenými koncami
alebo koncami upravenými pre zvar.
konce bezšvíkových rúr

Na základe dohody je možné dodávať rúry s mechanicky opracovanými koncami a tiež je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.Značenie presných rúr a balíkov z presných rúr

Značenie štandardných presných rúr sa realizuje podľa normy alebo na základe dohody systémom InkJet a to miestne alebo po celej dĺžke rúry.
Značenie balíkov rúr je jedným alebo viacerými štítkami s požadovanými údajmi.Balenie presných rúr pre automobilový priemysel

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg.

Balenie do fólie alebo do bední je možné po dohode.Skúšanie presných rúr pre automobilový priemysel

Skúšanie sa robí podľa príslušných noriem.
Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom.

Povinné skúšky pre štandardné presné rúry sú:
(a), chemická analýza,
(b), ťahová skúška,
(c), kontrola rozmerov a
(d), vizuálna kontrola.

Špecifikované skúšanie – preberací skúšobný atest 3.1 (3.2).

Voliteľné skúšky:
(a), skúška stlačením alebo skúška rozširovaním,
(b), meranie drsnosti a NDT
(c), na dôkaz pozdĺžnych vád:
• vírivé prúdy (EN ISO 10 893-2 E3, E3H; STN 01 5054, ČSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, Trieda E3 pre OD > 6 mm, WT > 0,5 mm),
• rozptylové toky (EN ISO 10893-3 F3; STN 01 5047, ČSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, pre OD > 32 mm, WT > 2 mm) a
• ultrazvuk (EN ISO 10 893-10 (L) U3B; STN 01 5028, ČSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, pre OD >10 mm, WT > 2 mm),
(d), NDT na dôkaz tesnosti alebo skúška tesnosti vírivými prúdmi EN ISO 10 893-1.Atesty pre presné rúry

Podľa noriem:
nešpecifikované skúšanie – 2.2,
špecifikované skúšanie 3.1 alebo 3.2
EN 10 204Rovinnosť presných rúr pre automobilový priemysel

Rovinnosť rúr je ovplyvnená mechanickými vlastnosťami ocele rúr.
Pre materiál s medzou sklzu ReH <= 500 MPa je rovinnosť maximálne 0,0015 x L (L - dĺžka rúry), prípustná rovinnosť jedného metra je 1,5 : 1000.
Pre materiál s medzou sklzu ReH > 500 MPa je prípustná rovinnosť na celú dĺžku rúr maximálne 0,0020 x L, prípustná rovinnosť jedného metra 2 : 1000.Stav povrchu presných rúr pre automobilový priemysel

Stav povrchu rúr zodpovedá príslušným normám a závisí od postupu výroby rúr a ich tepelného spracovania.
Presné rúry musia mať hladký vonkajší i vnútorný povrch.
Hodnota drsnosti (Ra) je menšia alebo rovná ako 4 micrometre (0,004 mm) pre vonkajší povrch u rúr v stave +SR, +A a +N a menšia alebo rovná ako 4 micrometre (0,004 mm) pre vonkajší i vnútorný povrch u rúr v stave +C a +LC.Ochrana povrchu presných rúr pre automobilový priemysel

Rúry sú dodávané s ochranou proti korózii.
Druh ochrany je predmetom osobitného dohovoru.

Presné rúry pre automobilyBezšvíkové presné rúry pre automobilový priemyselPresné bezšvíkové oceľové rúry pre automobilový priemysel
Oceľové bezšvíkové rúry pre automobilový priemyselOceľové rúry pre automobilový priemyselPresné bezšvíkové rúry pre automobilový priemysel
Presné oceľové bezšvíkové rúry pre automobilový priemyselPresné oceľové rúry pre automobilový priemyselPresné rúry pre automobilový priemysel