Google plusLinkedinYoutube

Oceľové rúry

Portál je určený odberateľom oceľových bezšvíkových rúr a presných bezšvíkových rúr, ktorí nakupujú oceľové rúry ako polotovar pre následné spracovanie a skladníkom hutného materiálu. Pre malých odberateľov sú určené stránky Podnikovej predajne Železiarni Podbrezová a.s.

Z hľadiska technológie výroby v Železiarňach Podbrezová rozoznávame
valcované bezšvíkové oceľové rúry a presné bezšvíkové rúry, ťahané za studena. Bezšvíkové oceľové rúry sú popísané v technických normách - rozmermi a ich toleranciami, druhom ocele a technicko - dodacími podmienkami. Bezšvíkové oceľové rúry sa používajú v strojárstve, energetike a stavebníctve, ale tiež ich nachádzame v iných výrobných a priemyselných aplikáciách. V potrubných systémoch sa oceľové rúry používajú pre dopravu kvapalín a plynov pre komerčné a obytné budovy.

Súvisiace články

bezsvikove ocelove rurybezsvikove ocelove rury - ZPbezsvikove rury
bezsvikove rury pre automobilovy priemyselbezsvikove rury + malé veľkostiboilerTubes
HPL ruryRúry pre hydraulikubezsvikove ocelove rury - Zeleziarne Podbrezova