BLOG – oceľové rúry Železiarne Podbrezová a.s.

Na strechách hál vznikne najväčšia fotovoltická priemyselná elektráreň na Slovensku

Súčasná energetická kríza patrí k najdiskutovanejším témam súčasnosti. Nepredvídateľne rastúce ceny energií, spolu s absenciou štátnej pomoci, vyvolávajú obavy o ich úrovniach na nasledujúce roky. Tieto aspekty majú za následok hľadanie alternatívnych zdrojov, čím by sa znížila závislosť od externého prostredia. Výnimkou nie je ani akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová, ktorá sa pripravuje na jednu z…

celý článok

Exkurzie sú pre návštevníkov zážitkom

Kopy železného šrotu, mohutné konštrukcie, ohnivá pec, žeravá oceľ, dynamika výroby… To všetko a ešte viac majú možnosť vidieť účastníci exkurzií v Železiarňach Podbrezová. Tie majú u nás dlhoročnú tradíciu. Už v minulosti vyhľadávali železiarne návštevníci, aby sa zoznámili s výrobou oceľových rúr v jednej z najväčších hutníckych fabrík na Slovensku. Počas desiatok rokov prešlo…

celý článok

Horúce briketované železo: prebiehajúce skúšky

Znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) je jednou z priorít oceliarskeho priemyslu vo svete. Jednou z najrýchlejších možností dekarbonizácie je prechod výroby ocele z konvenčných konvertorov na elektrické oblúkové pece. To bude zahŕňať zvýšenie dopytu po šrote a potenciálny nedostatok takejto cennej suroviny. Železiarne Podbrezová (ZP) už dlhé desaťročia prevádzkujú oceliarsky cyklus založený na recyklácii šrotu…

celý článok

Deklarácia o environmentálnom vplyve výrobku (EPD)

Železiarne Podbrezová (ŽP) v týchto dňoch zverejnili svoju prvú Deklaráciu o environmentálnom vplyve výrobku (EPD). Zverejnený dokument podrobne popisuje environmentálne dopady a dôsledky procesu výroby bezšvíkových rúr valcovaných za tepla. Bezšvíkové rúry sa používajú pri výrobe energií, transporte horľavých kvapalín ako aj pre mechanické opracovanie a stavbu konštrukcií. EPD dokumentácia je nástroj, ktorým sa hodnotí…

celý článok

Vodíkové potrubia: stredomorská spolupráca medzi spoločnosťami SNAM, Corinth Pipeworks, Pipex Italia

„Tento významný míľnik by nebolo možné dosiahnuť bez prispenia spoločnosti Pipex a to doslova od prvého momentu. Ďakujem Luigimu (CEO @Pipex Italia) a celému tímu v Pipex – e, ktorý na tom pracoval! “ komentoval Ilias Bekiros, výkonný riaditeľ spoločnosti Corinth Pipeworks (cit. LinkedIn). Spolupráca so spoločnosťami SNAM a CORINTH PIPEWORKS je veľkou pýchou pri…

celý článok

ŽP: virtuálny príklad čoraz pozornejšej výroby ocele

Výroba ocele je nepochybne spojená s nečistým, ktoré má vplyv na životné prostredie a na komunity žijúce v okolí oceliarskych podnikov. V posledných rokoch sa však ukázalo, že tento predpoklad už neplatí. V skutočnosti je čoraz viac oceliarní schopných dodržiavať prísne environmentálne predpisy a integrovať sa s prírodným prostredím v okolí. Naša oceliarne, Železiarne Podbrezová,…

celý článok

Plynule odlievané oceľové bloky: vysoká kvalita, vysoký zisk

Kontinuálne odlievané bloky sú dôležitý a nepostrádateľný produkt, ktorý má nezastupiteľné miesto vo výrobnom reťazci rôznych odvetví. Najväčšia spotreba materiálov získaných kontinuálnym odlievaním je v petrochemickom priemysle. V tomto špecifickom priemysle je hlavným „hrdinom“ príruba: diel nevyhnutný na pripojenie potrubí a ventilov. Odliatky a výkovky vyrobené z kontinuálne odlievaných blokov nachádzajú uplatnenie však aj: V Poľnohospodárstvo…

celý článok

Plán pre dosiahnutie Čistej nuly do roku 2050

Množstvo krajín a spoločností vyjadruje v tomto období zámer resp. záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu v priebehu niekoľkých desaťročí. Uvedomovanie si rizík v spojitosti s nečinnosťou v súvislosti so zmenou podnebia podporuje túto snahu. Okrem toho na trhu existuje jasný trend uprednostňovať a zhodnocovať výrobky a služby, ktoré rešpektujú zásady trvalej udržateľnosti, a to nielen z ekonomického hľadiska,…

celý článok

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.

Stiahnuť príručku používateľa

+421 48 6451111

Pošlite dopyt