Oceľové srdce Podbrezovej bije už tridsať rokov

Rok 1993 bol pre Železiarne Podbrezová prelomový – do prevádzky bola uvedená nová elektrická oblúková pec, vďaka ktorej sa Podbrezová stala sebestačnou vo výrobe ocele pre potreby valcovne bezšvíkových rúr. Elektrickej oblúkovej peci sa hovorí aj srdce fabriky, ktoré od tej doby bije nepretržite už tri desaťročia.

Jednej z najväčších investičných akcií v histórií horehronskej fabriky predchádzali roky príprav. Efektivita a ekologická stránka výroby bola riešená už v roku 1969, v štúdií rozvoja fabriky. Vtedajšie siemenes-martinské pece a dve elektrické pece boli zastaralé a morálne opotrebované. Tavba v „martinkách“ trvala šesť, v oblúkových peciach štyri hodiny. Plánovaná nová oblúková elektrická pec (EAF) mala vyrobiť oceľ rýchlejšie, lacnejšie a vďaka odsávaniu aj šetrnejšie k životnému prostrediu. V roku 1982 bolo spustené nové zariadenie plynulého odlievania a ž po jedenástich rokoch bola spustená nová moderná EAF. Dovtedy na jej mieste fungovala valcovňa profilov, ktorá bola neskôr demontovaná. Vybudovaním elektrickej oblúkovej pece sa v Železiarňach Podbrezová začala písať nová éra.

Míľnik na Horehroní

Základný kameň stavby EAF bol položený v máji 1990. V septembri toho istého roku bola odstavená valcovňa profilov a hneď na to sa začalo s budovaním základov pre novú elektrooceliareň. Prvého novembra 1992 boli odstavené aj siemens-martinské a elektrické oblúkové pece. Začali sa všetky potrebné práce súvisiace s inštaláciou a aj procesom dobudovania. Vo februári 1993 bolo všetko pripravené na spustenie novej pece. Počas tohto obdobia výroba v ŽP aj naďalej prebiehala, oceľové bloky pre valcovňu boli nakupované od Třineckých železiarní.

Prvá skúšobná tavba bola úspešne odpichnutá 24. februára 1993, po šiestich hodinách od nasadenia prvého vsádzacieho koša. Slávnostne uvedenie do prevádzky bolo 19. marca a išlo o jeden z najväčších míľnikov v histórii podbrezovských železiarní.

Najmodernejšia svojho druhu v strednej Európe

EAF patrila k najmodernejším svojho druhu v strednej Európe. Na začiatku trvala jedna tavba šesť hodín, dnes približne hodinu. Medzi jej najväčšie výhody patrila, a stále aj patrí, automatická regulácia elektród, zaváženie prísad cez dopravné pásy, chladenie panelov, ale aj automatizované ovládanie pece a odsávanie spalín vznikajúcich počas tavenia vsádzky. Dnes majú pracovníci prehľad o všetkých činnostiach, ktoré v procese tavby prebiehajú. Pec má kapotáž, čo je zároveň najdôležitejší bezpečnostný prvok, ktorý tlmí hluk a zároveň bráni spalinám šíriť sa do ovzdušia.

Súčasťou budovania novej elektrooceliarne bola aj výstavba panvovej pece (LF), v ktorej dochádza k finálnemu dohotoveniu produktu. EAF vyrobí nespracovanú oceľ a vďaka LF peci z nej vieme vyrobiť kvalitnejšiu oceľ.

Neustále inovácie sú pre výrobu aj životné prostredie nevyhnutné

Počas tridsiatich rokov bolo v elektrooceliarni realizovaných mnoho inovácií, ktoré sú ešte viac šetrné k životnému prostrediu, zlepšili kvalitu produktov, ale aj spotrebu materiálov. Inovácie a modernizácia sú v ŽP jednou z priorít. Jednou z najväčších inovácií bolo zakúpenie náhradnej nísteje, aby výroba bola ešte viac efektívna, nakoľko pri oprave výmurovky, bola odstávka výroby nevyhnutná. Ďalšou veľkou investíciou bolo zabudovanie prefúkovacích tvárnic na dno nísteje, slúžiacich na premiešavanie ocele za účelom skrátenia doby tavby v EAF.

V roku 2007 boli zabudované nové kyslíkovo-palivové horáky, ktoré zrýchlili výrobu ocele. Pre zvýšenie kvality bola zakúpená kamera na snímanie úniku pecnej trosky počas odpichu. Krátko na to sa uskutočnila inštalácia nového zariadenia na odber vzorky a meranie teploty ocele.

Pred desiatimi rokmi bolo postavené nové modernejšie zariadenia na odsávanie spalín, ktorého súčasťou je rekuperácia tepla, ktoré je využívané na ohrev budov, ale aj trávnika v Zelpo aréne či vody v bazéne kúpaliska v Podbrezovej. Medzi najnovšie inovácie patrí aj zakúpenie zariadenia na nastavovanie elektród, čím sa ešte viac zvýšila bezpečnosť zamestnancov pri obsluhovaní pece.

V súčasnosti je EAF neodmysliteľnou súčasťou fungovania celej akciovej spoločnosti. Zabezpečuje plynulosť a dostatočnú efektívnosť výroby a neustálymi inováciami drží krok s modernými zariadeniami.

Zaujímavosti o EAF
• za jednu hodinu dokáže pec roztaviť šesťdesiat ton šrotu
• teplota procesu tavenia dosahuje 1620 stupňov Celzia
• pri ročnej produkcii 370 tisíc ton by bolo možné oceľovými blokmi spojiť Podbrezovú a Brusel, vzdialenosť medzi nimi je 1430 kilometrov
• do konca roka 2022 bolo v podbrezovskej oceliarni odliatych deväť miliónov ton ocele

Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa