Deň detí v Taliansku so slovenskou chuťou aj vďaka Železiarňam Podbrezová

V Taliansku žije takmer 80 tisíc Slovákov. Väčšina ich detí vyrastá v zmiešaných slovensko-talianskych rodinách, a tak sa kontakt s domovinou ich rodičov postupne vytráca. Priblížiť im slovenskú kultúru, zvyky, tradície, no najmä jazyk pomáha slovenská víkendová škola a škôlka, ktorá tento rok oslávila prvé narodeniny. Podporovateľmi projektu sú aj Železiarne Podbrezová a PIPEX Italia.

Slovenská škola a škôlka v Miláne je v Taliansku jediná svojho druhu. S myšlienkou otvorenia prišli slovenské mamičky, ktoré chceli, aby si ich deti udržali vzťah s „druhou domovinou“ a dokázali komunikovať napríklad aj so starými rodičmi v slovenskom jazyku.

Financovanie projektu je na samotných rodičoch, príspevok poskytuje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a samozrejme pomáhajú sponzorské dary, napríklad aj od Železiarní Podbrezová.
Vzdelávací proces prebieha alternatívnou formou za pomoci rozprávok, kníh, časopisov, hudby, ale aj didaktických pomôcok, ktoré si deti vyrábajú samé.

„Máme tridsaťdeväť detí v rozmedzí 2 – 14 rokov. Každá trieda má 6 až 8 žiakov na jednu učiteľku a deti sú rozdelené podľa komunikačnej úrovne. Silným bodom víkendovej školy a škôlky je práve naša škôlka, v ktorej sa nachádza aj najviac detí a pôsobia v nej dve učiteľky. Familiárne ju nazývame trieda našej budúcnosti. Vyučovanie je vo všeobecnosti hravé, alternatívne a dokonca máme aj spevokol, ktorý je tiež prostriedkom ako priblížiť slovenčinu. Veľmi pekne nám rastie aj slovenská knižnica pre deti, vďaka slovenským rodinám a učiteľkám. Na triedu oteckov a jednej mamičky som obzvlášť hrdá.“ povedala riaditeľka víkendovej školy a škôlky Veronika Bella, ktorá zároveň pracuje na Honorárnom Generálnom Slovenskom konzuláte v Miláne.

Nedávno sa totiž k deťom do školy pridali aj ich talianski rodičia, ktorí majú taktiež záujem o slovenský jazyk. Víkendová škola funguje každý druhý víkend a oslavuje aj všetky sviatky, ktoré sú typické pre Slovensko a zároveň nie sú v Taliansku oslavované, ako napríklad Mikuláš či Deň detí.

Podobne tomu bolo aj 27. mája, kedy sa pre komunitu z Lombardie konali hneď dva veľké dni – koniec školského roka a Deň detí. Spoločného pikniku v Neruda Parku sa zúčastnilo 170 ľudí, ktorí si okrem skvelej zábavy a slovenského jedla mohli pochutnať aj na tradičných slovenských pochutinkách, ktoré im spolu s pitným režimom zabezpečili Železiarne Podbrezová. Deti a ich rodičia z celého severného regiónu Talianska tak mohli vďaka ŽP a.s. aspoň na jeden deň okúsiť ako sladko „chutí“ domovina ich rodičov.

Pôvodná myšlienka oslavy Dňa detí v Taliansku vznikla v roku 2018. Z pôvodných piatich rodín, vzrástol počet do dvoch týždňov na päťdesiat ľudí, čo už bolo pre víkendovú školu a samotnú riaditeľku nemožné zasponzorovať samostatne. „O pomoc som poprosila generálneho riaditeľa PIPEX Italia – pán Luigi Cuzzolin je zároveň aj honorárnym konzulom SR v Miláne. O rok neskôr som sa s prosbou obrátila aj na obchodného riaditeľa ŽP a.s., pána Vladimíra Sotáka ml., ktorý bol taktiež veľmi ochotný a Železiarne Podbrezová pripravili deťom balíčky na Mikuláša. Od toho roku boli pravidelným sponzorom aj Dňa detí. Touto cestou chcem v mene všetkých rodín poďakovať Železiarňam Podbrezová aj Pipex Italia, že sú súčasťou našich detských osláv už niekoľko rokov,“ dodala Veronika Bell
Podobné projekty a spolupráce sú dôkazom toho, že kdekoľvek na svete sa nachádzate, časť vášho srdca bude vždy patriť krajine, kde ste vyrastali.

Deň detí v Taliansku so slovenskou chuťou aj vďaka Železiarňam Podbrezová

Článok napísal:

Petra Szczepaniaková

Oddelenie marketingu
szczepaniakova.petra@zelpo.sk

Pre viac informácií kontaktujte autora tohto článku.

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa