NORMA Skratky organizácií pre normalizáciu
TDP Zoznam výrobkov podľa technicko dodacích podmienok