ŽP: virtuálny príklad čoraz pozornejšej výroby ocele

Výroba ocele je nepochybne spojená s nečistým, ktoré má vplyv na životné prostredie a na komunity žijúce v okolí oceliarskych podnikov.

V posledných rokoch sa však ukázalo, že tento predpoklad už neplatí. V skutočnosti je čoraz viac oceliarní schopných dodržiavať prísne environmentálne predpisy a integrovať sa s prírodným prostredím v okolí. Naša oceliarne, Železiarne Podbrezová, patrí medzi tieto spoločnosti.

Železiarne sú úzko späté s obcou Podbrezovou, v ktorej sa nachádza naša oceliareň. Renovácia odprašovacieho systému oceliarne z roku 2013, prispela významne k zdravšiemu ovzdušiu, trvalej udržateľnosti životného prostredia a integrácie fabriky s územím.

Odprašovacie zariadenia sú základnými komponentmi každej modernej oceliarne, ktorá používa elektrické oblúkové pece. V týchto zariadeniach dochádza k tvorbe splodín silne kontaminovaných prachom. Jemné častice sú strhávané do prúdu plynu, ktorý opúšťa elektrickú oblúkovú pec.

Odprašovacie zariadenie je určené na zachytávanie prachu pomocou špecifických filtrov, ktoré prachové častice zachytávajú a zabraňujú ich rozptýleniu v atmosfére, čo by poškodzovalo zdravie a ekosystém.
Plyny opúšťajúce budovu oceliarne sú dopravované do filtrov, tieto spaliny pochádzajúce z odsávacieho otvoru elektrickej oblúkovej pece, z tzv. „doghouse“ veľkého pohyblivého krytu v ktorom je umiestnená samotná pec a pracovný priestor panvovej pece a z špeciálneho odťahového zvonu, ktorý je umiestnený v strope haly oceliarne.

Prach však nie je jediným elementom, ktorý odprašovanie „zachytáva“. Pri renovácii v roku 2013 sa naskytla príležitosť na zhodnotenie odpadového tepla z oceliarne.
V moderných elektrických oblúkových peciach viac ako pätina celkovej energie dodávanej do systému odchádza z procesu vo forme spalín. Možnosť rekuperácie tohto významného množstva tepla, ktoré by sa inak stratilo, sa nedávno stalo prioritou pre najpokročilejšie oceliarne, čo viedlo k viacerým riešeniam. Napríklad, dostupná tepelná energia sa používa na diaľkové vykurovanie, na výrobu pary, ako aj na dodávku elektriny, využitím v špecifických energetických cykloch. Prístup založený na integrovaných obchodných modeloch, môže tiež viesť k využívaniu tepla na konkrétnejšie účely, ako je napríklad chov rýb.

Vzhľadom na drsnosť miestnej slovenskej klímy je pochopiteľné, že vykurovanie budov je prirodzeným spôsobom využitia tepelnej energie dostupnej v splodinách. Bula vybudovaná sieť na distribúciu tepla do kancelárií a iných priestorov oceliarne. Získané teplo je navyše schopné vykurovať múzeu, ktoré zhromažďuje storočnú históriu skupiny ZP (založenej v roku 1840), ale aj rekreačné zariadenia v blízkosti oceliarne, ako napríklad bazén a miestny „Dom športu“, kde sa trénuje bowling, šport, v ktorom medzinárodne vyniká tím Podbrezová. A nakoniec využíva sa aj na vykurovanie trávnika futbalového štadióna, ktorý má pod hracou plochou zabudovanú vykurovanie, a tak zaisťuje optimálne pôdne podmienky aj počas mrazivého zimného obdobia.

Vďaka odprašovaciemu zariadeniu, sa našej spoločnosti podarilo zvýšiť efektivitu výrobného procesu a zabrániť úniku emisiám skleníkových plynov, ktoré by inak boli spojené s používaním bežných zdrojov na vykurovanie. Práca vykonaná ZP v roku 2013 je preto dokonalým príkladom toho, ako môže výroba ocele koexistovať s miestnou realitou bez toho, aby to malo vplyv na zdravie a životné prostredie.

Článok napísal:

Luca Orefici

Environmentálny manažér @Pipex Italia
lorefici@pipex.it

Ak potrebujete ďalšie informácie, podrobnosti alebo požiadavky, neváhajte kontaktovať autorov tohto článku.

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.

Stiahnuť príručku používateľa

+421 48 6451111

Pošlite dopyt