Prehľad noriem rúr pre tlakové účely - používané pri teplote okolia

VYHĽADÁVANIE: vo výrobkoch | všeobecné | v atlase ocelí

| | |

Norma
Rozmerová norma
Rozmerová tabuľka
TDP
OceleHide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma


ASTMA53  A53/A530  Grade A

ASTMA53  A53/A530  Grade B

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


BS3600  3601  360

BS3600  3601  430

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma


ČSN42 5715  42 0250  11 353

ČSN42 5715  42 0250  11 453

ČSN42 5715  42 0250  11 503

ČSN42 5715  42 0250  11 523

ČSN42 5715  42 0250  11 550

ČSN42 5715  42 0250  11 650

ČSN42 5715  42 0250  12 040

ČSN42 5715  42 0250  12 050

ČSN42 5715  42 0250  12 060

ČSN42 5716  42 0250  12 060

ČSN42 5716  42 0250  11 353

ČSN42 5716  42 0250  11 453

ČSN42 5716  42 0250  11 503

ČSN42 5716  42 0250  11 523

ČSN42 5716  42 0250  11 550

ČSN42 5716  42 0250  11 650

ČSN42 5716  42 0250  12 040

ČSN42 5716  42 0250  12 050

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma


DIN2391-1  1630  St 37.4

DIN2391-1  1630  St 44.4

DIN2391-1  1630  St 52.4

DIN2448  1629  St 37.0

DIN2448  1629  St 44.0

DIN2448  1629  St 52.0

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma


EN10216-1  10216-1  P195TR1

EN10216-1  10216-1  P195TR2

EN10216-1  10216-1  P235TR1

EN10216-1  10216-1  P235TR2

EN10216-1  10216-1  P265TR1

EN10216-1  10216-1  P265TR2

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


GOST8732  8731 / 1050  10

GOST8732  8731 / 1050  20

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>JIS  norma</b></f

JIS norma


JISG3454  G3454  STPG370

JISG3454  G3454  STPG410

JISG3455  G3455  STS370

JISG3455  G3455  STS410

JISG3455  G3455  STS480

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


NF A49-112  49-112  TU E220A

NF A49-112  49-112  TU E235A

NF A49-210  49-210  TU 37B

NF A49-210  49-210  TU 42B

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma


PN - H74219  74219 / 84018  18G2A

PN - H74219  74219 / 84023  R35

PN - H74219  74219 / 84023  R45

PN - H74219  74219 / 84023  R55

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


STN42 5715  42 0250  11 353

STN42 5715  42 0250  11 453

STN42 5715  42 0250  11 503

STN42 5715  42 0250  11 523

STN42 5715  42 0250  11 550

STN42 5715  42 0250  11 650

STN42 5715  42 0250  12 040

STN42 5715  42 0250  12 050

STN42 5715  42 0250  12 060

STN42 5716  42 0250  12 060

STN42 5716  42 0250  11 353

STN42 5716  42 0250  11 453

STN42 5716  42 0250  11 503

STN42 5716  42 0250  11 523

STN42 5716  42 0250  11 550

STN42 5716  42 0250  11 650

STN42 5716  42 0250  12 040

STN42 5716  42 0250  12 050

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma


UNI7287  7287  Fe 320