10/18/2021 - Prehľad TDP | | |

Norma
TDP
Ocele
Tabuľka rozmerov


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>API  norma</b></f

API norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASME  norma</b></

ASME norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma


Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>1629&nbsp; </b></font><img

1629  Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>1630 / 2445-2&nbsp; </b></

1630 / 2445-2  Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>1630&nbsp; </b></font><img

1630  Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17100&nbsp; </b></font><im

17100  Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17121&nbsp; </b></font><im

17121  Bezšvíkové kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17124&nbsp; </b></font><im

17124  Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17173&nbsp; </b></font><im

17173  Bezšvíkové oceľové rúry kruhového prierezu na nízke teploty.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17173&nbsp; </b></font><im

17173  Bezšvíkové oceľové rúry kruhového prirezu pre nízke teploty.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17175&nbsp; </b></font><im

17175  Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17179&nbsp; </b></font><im

17179  Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17200&nbsp; </b></font><im

17200  Ocele pre zušľachtenie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17204&nbsp; </b></font><im

17204  Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17210&nbsp; </b></font><im

17210  Cementačné ocele.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2391-2C / 2445-2&nbsp; </b

2391-2C / 2445-2  Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2391-2&nbsp; </b></font><i

2391-2  Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2391&nbsp; </b></font><img

2391  Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2440&nbsp; </b></font><img

2440  Oceľové závitové rúry, stredne ťažká rada.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2441&nbsp; </b></font><img

2441  Oceľové závitové rúry, ťažká rada.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2470-1/1629&nbsp; </b></fo

2470-1/1629  Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2470-2/17172&nbsp; </b></f

2470-2/17172  Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (A)&nbsp; </b></font>

2609 (A)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (A)&nbsp; </b></font>

2609 (A)  Tvarovky pre naváranie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (B)&nbsp; </b></font>

2609 (B)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (C)&nbsp; </b></font>

2609 (C)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (D)&nbsp; </b></font>

2609 (D)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (E)&nbsp; </b></font>

2609 (E)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Hide details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (F,G)&nbsp; </b></fon

2609 (F,G)  Rúrové navarovacie oblúky. TDP.

DIN norma2609 (F,G)  Rúrové navarovacie oblúky. TDP. St 35.8Zobraziť rozmerovú tabuľku
DIN norma2609 (F,G)  Rúrové navarovacie oblúky. TDP. St 35.8Zobraziť rozmerovú tabuľku
Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (H)&nbsp; </b></font>

2609 (H)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609(R)&nbsp; </b></font><

2609(R)  Tvarovky pre naváranie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609(S)&nbsp; </b></font><

2609(S)  Tvarovky pre naváranie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609(T)&nbsp; </b></font><

2609(T)  Tvarovky pre naváranie.


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN ISO  norma</b>

EN ISO norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>JIS  norma</b></f

JIS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN ŽP  norma</b>

PN ŽP norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma