08/16/2022 - Prehľad TDP | | |

Norma
TDP
Ocele
Tabuľka rozmerov


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>API  norma</b></f

API norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASME  norma</b></

ASME norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma


Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>1629&nbsp; </b></font><img

1629  Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvláštne požiadavky.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>1630 / 2445-2&nbsp; </b></

1630 / 2445-2  Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>1630&nbsp; </b></font><img

1630  Bezšvíkové kruhové rúry z nelegovaných ocelí pre zvlášť vysoké požiadavky.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17100&nbsp; </b></font><im

17100  Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17121&nbsp; </b></font><im

17121  Bezšvíkové kruhové rúry zo všeobecných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17124&nbsp; </b></font><im

17124  Bezšvíkové kruhové rúry z jemnozrnných konštrukčných ocelí pre oceľové konštrukcie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17173&nbsp; </b></font><im

17173  Bezšvíkové oceľové rúry kruhového prierezu na nízke teploty.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17173&nbsp; </b></font><im

17173  Bezšvíkové oceľové rúry kruhového prirezu pre nízke teploty.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17175&nbsp; </b></font><im

17175  Oceľové bezšvíkové rúry zo žiarupevných ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17179&nbsp; </b></font><im

17179  Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z jemnozrnných ocelí pre zvláštne požiadavky.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17200&nbsp; </b></font><im

17200  Ocele pre zušľachtenie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17204&nbsp; </b></font><im

17204  Bezšvíkové rúry kruhového prierezu z ocelí na zušľachťovanie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>17210&nbsp; </b></font><im

17210  Cementačné ocele.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2391-2C / 2445-2&nbsp; </b

2391-2C / 2445-2  Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou. / Presné oceľové bezšvíkové rúry pre prahové namáhanie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2391-2&nbsp; </b></font><i

2391-2  Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2391&nbsp; </b></font><img

2391  Presné oceľové bezšvíkové rúry so zvláštnou presnosťou.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2440&nbsp; </b></font><img

2440  Oceľové závitové rúry, stredne ťažká rada.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2441&nbsp; </b></font><img

2441  Oceľové závitové rúry, ťažká rada.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2470-1/1629&nbsp; </b></fo

2470-1/1629  Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2470-2/17172&nbsp; </b></f

2470-2/17172  Oceľové plynové potrubia s prevádzkovým tlakom nad 16 bar.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (A)&nbsp; </b></font>

2609 (A)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (A)&nbsp; </b></font>

2609 (A)  Tvarovky pre naváranie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (B)&nbsp; </b></font>

2609 (B)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (C)&nbsp; </b></font>

2609 (C)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (D)&nbsp; </b></font>

2609 (D)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (E)&nbsp; </b></font>

2609 (E)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (F,G)&nbsp; </b></fon

2609 (F,G)  Rúrové navarovacie oblúky. TDP.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609 (H)&nbsp; </b></font>

2609 (H)  Rúrové oblúky. 1 - Znížený stupeň využitia. 2 - Plný stupeň využitia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609(R)&nbsp; </b></font><

2609(R)  Tvarovky pre naváranie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609(S)&nbsp; </b></font><

2609(S)  Tvarovky pre naváranie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>2609(T)&nbsp; </b></font><

2609(T)  Tvarovky pre naváranie.


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN ISO  norma</b>

EN ISO norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>JIS  norma</b></f

JIS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN ŽP  norma</b>

PN ŽP norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma