09/20/2021 - Prehľad TDP | | |

Norma
TDP
Ocele
Tabuľka rozmerov


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>API  norma</b></f

API norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASME  norma</b></

ASME norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>13 2370&nbsp; </b></font><

13 2370  Rúrové prechody. TDP.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>42 0165&nbsp; </b></font><

42 0165  Plechy a rúrky z feriticko-perlitických ocelí so zaručenými hodnotami vrubovej húževnatosti pri znížených teplotách.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>42 0250&nbsp; </b></font><

42 0250  Bezšvíkové rúry tvárnené za tepla z ocelí tried 10 až 16.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>42 0251&nbsp; </b></font><

42 0251  Oceľové bezšvíkové rúry so zaručenými vlastnosťami za vyšších teplôt.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>42 0260&nbsp; </b></font><

42 0260  Presné bezšvíkové rúry tvárnené za studena z ocelí tried 10 až 16.


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN ISO  norma</b>

EN ISO norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>JIS  norma</b></f

JIS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN ŽP  norma</b>

PN ŽP norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma