09/20/2021 - Prehľad TDP | | |

Norma
TDP
Ocele
Tabuľka rozmerov


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>API  norma</b></f

API norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASME  norma</b></

ASME norma


Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A 213/A1016&nbsp; </b></fo

A 213/A1016  Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A 335/A999&nbsp; </b></fon

A 335/A999  Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre vysokoteplotné účely.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A106/A530&nbsp; </b></font

A106/A530  Bezšvíkové oceľové rúry z uhlíkových ocelí pre vysoké teploty.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A106/A530&nbsp; </b></font

A106/A530  Bezšvíkové oceľové rúry z uhlíkových ocelí pre vysoké teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A161/A450&nbsp; </b></font

A161/A450  Bezšvíkové rúry z nízkouhlíkovej a uhlík-molybdénovej ocele pre rafinérie. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A161/A450&nbsp; </b></font

A161/A450  Bezšvíkové rúry z nízkouhlíkovej a uhlík-molybdénovej ocele pre rafinérie. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A179/A450&nbsp; </b></font

A179/A450  Bezšvíkové za studena ťahané rúry z nízkouhlíkových ocelí pre tepelné výmeníky a kondenzátory.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A192/A450&nbsp; </b></font

A192/A450  Bezšvíkové kotlové rúry z uhlíkových ocelí pre vysokotlakové rozvody.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A199/A450&nbsp; </b></font

A199/A450  Bezšvíkové za studena ťahané rúry zo stredne uhlíkových ocelí pre výmeníky tepla a kondenzátory.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A199/A450&nbsp; </b></font

A199/A450  Bezšvíkové za studena ťahané rúry zo stredne uhlíkových ocelí pre výmeníky tepla a kondenzátory. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A209/A1016&nbsp; </b></fon

A209/A1016  Bezšvíkové rúry z uhlík-molybdénových a legovaných ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A209/A1016&nbsp; </b></fon

A209/A1016  Bezšvíkové rúry z uhlík-molybdénových a legovaných ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A210/A450&nbsp; </b></font

A210/A450  Bezšvíkové rúry zo stredne-uhlíkových ocelí pre kotly a prehrievače. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A213/A1016&nbsp; </b></fon

A213/A1016  Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A213/A1016&nbsp; </b></fon

A213/A1016  Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / VVšeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A213/A1016&nbsp; </b></fon

A213/A1016  Bezšvíkové rúry z feritických a austenitických legovaných ocelí pre kotly, prehrievače a výmeníky. / Všeobecné podmienky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A234/A 960&nbsp; </b></fon

A234/A 960  Rúrové tvarovky z tvárnenej uhlíkovej a legovanej ocele pre stredné a vyššie teploty.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A333/A999&nbsp; </b></font

A333/A999  Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A333/A999&nbsp; </b></font

A333/A999  Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavkyna legované a koróziivzdorné oceľové rúry (Pipe).

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A334/A1016&nbsp; </b></fon

A334/A1016  Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. / Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A334/A1016&nbsp; </b></fon

A334/A1016  Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry z uhlíkových a legovaných ocelí pre nízke teploty. /Všeobecné požiadavky pre legované, austenitické a koróziivzdorné rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A335/A530&nbsp; </b></font

A335/A530  Bezšvíkové rúry z legovaných feritických ocelí pre použitie pro vysokých teplotách. / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry (Pipe).

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A519&nbsp; </b></font><img

A519  Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie,

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A519&nbsp; </b></font><img

A519  Bezšvíkové uhlíkové a legované oceľové rúry pre mechanické použitie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A524/A530&nbsp; </b></font

A524/A530  Bezšvíkové rúry z uhlíkových oclí pre teplotu okolia a nižšie teploty (Pipe). / Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A53/A530&nbsp; </b></font>

A53/A530  Všeobecné požiadavky na špeciálne uhlíkové a legované oceľové rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A556/A450&nbsp; </b></font

A556/A450  Bezšvíkové rúry z ulíkových ocelí pre napájacie okruhy.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A556/A450&nbsp; </b></font

A556/A450  Bezšvíkové rúry z ulíkových ocelí pre napájacie okruhy. / Všeobecné podmienky pre rúry z uhlíkových, feritických a austenitických ocelí.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A795&nbsp; </b></font><img

A795  Čierne a žiarovo pozinkované (galvanizované) zvárané a bezšvíkové rúry pre protipožiarne použitie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>A822/A450&nbsp; </b></font

A822/A450  Bezšvíkové rúry žahané za studena z uhlíkových ocelí pre hydraulické systémy.


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN ISO  norma</b>

EN ISO norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>JIS  norma</b></f

JIS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN ŽP  norma</b>

PN ŽP norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma