12/04/2021 - Prehľad TDP | | |

Norma
TDP
Ocele
Tabuľka rozmerov


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>API  norma</b></f

API norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASME  norma</b></

ASME norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN ISO  norma</b>

EN ISO norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>JIS  norma</b></f

JIS norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74 245&nbsp; </b></font><i

74 245  Oceľové bezšvíkové rúry valcované alebo ťahané za studena pre špecifické použitie.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74219 / 84018&nbsp; </b></

74219 / 84018  Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74219 / 84019&nbsp; </b></

74219 / 84019  Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74219 / 84023&nbsp; </b></

74219 / 84023  Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74219 / 84023&nbsp; </b></

74219 / 84023  Oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla pre potrubia a konštrukčné účely. / Ocele pre špeciálne použitie. Ocele pre rúry.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74220 / 84023&nbsp; </b></

74220 / 84023  Bezšvíkové rúry ťahané za studena všeobecného určenia.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74240 / 84018&nbsp; </b></

74240 / 84018  Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74240 / 84019&nbsp; </b></

74240 / 84019  Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74240 / 84023&nbsp; </b></

74240 / 84023  Oceľové bezšvíkové rúry ťahané za studena, presné.

Show details for [<td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=center><p align=center><font color=#861C1C><b>74252 / 84024&nbsp; </b></

74252 / 84024  Oceľové bezšvíkvé rúry kotlové.


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN ŽP  norma</b>

PN ŽP norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


Show details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=40% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma