Oceľové rúry pre hydrauliku a pneumatiku

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú široké spektrum výrobkov a služieb určených pre výrobcov hydrauliky, hydraulických valcov a hydraulických tlakových rozvodov. Podľa použitia rozoznávame nasledujúce typy rúr.

Torn yellow page Icon Presné rúry pre mechanické obrábanie - typ HPZ
Torn yellow page Icon Presné rúry opracované na hotovo - typ HP
Torn yellow page Icon Presné rúry pre tlakové hydraulické a pneumatické obvody - typ HPL
Torn yellow page Icon Pozinkované rúry


Rúry pre mechanické obrábanie – typ HPZ
HPZ rúry sú presné bezšvíkové rúry pre výrobu hydraulických valcov alebo tesnení piestnic. Pracovný vnútorný povrch sa získa ich mechanickým obrábaním a to honovaním alebo lúpaním a následným valčekovaním.

Rúry určené pre priame použitie vo valcoch - typ HP
HP rúry sú presné bezšvíkové rúry s presne opracovaným vnútorným povrchom, ktoré sú priamo určené pre výrobu hydraulických valcov. Pracovný vnútorný povrch sa v podmienkach našej spoločnosti dosahuje lúpaním a následným valčekovaním vnútorného povrchu rúr.

Rúry určené pre piestnice a teleskopické valce - typ HPK
HPK rúry sú bezšvíkové za studena ťahané rúry, určené pre piestnice, teleskopické valce a vložky valcov. Použitie rúrových piestnych tyčí a piestov je často výhodnejšie ako použitie plného materiálu. Použitie rúrového materiálu, ktorý vykazuje rovnakú odolnosť pri namáhaní v tlaku, ohybe a pri krútení, znamená významné zníženie hmotnosti valca.

Rúry určené pre hydraulické a pneumatické tlakové rozvody - typ HPL
HPL sú bezšvíkové za studena ťahané oceľové rúry, ktoré nachádzajú uplatnenie v tlakových rozvodoch a okruhoch v hydraulicky a pneumaticky ovládaných zariadeniach. Rýchlosť a tlak média sa výrazne menia a pre tieto zariadenia sú charakteristické tlakové rázy na vnútorný povrch rúr.

Na výrobu a preverovanie týchto rúr sú kladené vysoké požiadavky. Železiarne Podbrezová a.s. vlastnia potrebné certifikáty systému riadenia kvality a výrobkové certifikáty.

Oceľové rúry z našej produkcie využívajú:

National Hydraulic Company, Rusko
Výroba hydraulických valcov

NIMET, Rumunsko
Výroba chrómovaných rúr pre hydraulické aplikácie

SICAM, Taliansko
Distribúcia komponentov pre hydrauliku a pneumatiku

Rúry pre hydrauliku-ŽP a.s.HP ocelove rury - ZP a.s.HPL rúry-ŽP a.s.