Oceľové rúry pre výmenníky tepla

Dnes ešte prevláda používanie rúr s hladkým povrchom pri stavbe výmenníkov tepla a iných energetických zariadení a to aj navzdory faktu, že rúry s povrchovou štruktúrou (rúry s vnútorným rebrovaním) prispievajú pozitívne k zvýšeniu výkonu týchto zariadení.

Torn yellow page Icon Kotlové rúry - rúry pre zvýšené teploty
Torn yellow page Icon Bezšvíkové rúry pre tepelné výmenníky

Rúry s vnútorným rebrovaním sú určené pre výrobu výmenníkov tepla, ale aj kotly, kde v dôsledku ich špeciálneho tvaru prispievajú k lepšej výmene tepla medzi médiom a rúrou. Vnútorné rebrá spôsobujú, že v dôsledku odstredivých síl dochádza k oddeleniu pary a tekutiny, pričom tekutá fáza (voda) je vytláčaná smerom k stene rúry. Výsledkom tohto javu je zvýšenie tzv. kontaktnej plochy medzi kvapalným podielom a stenou rúry, čo prináša nasledujúce výhody. Zlepšuje sa stupeň prenosu tepla aj pri vyššom podiele pary, zachováva sa veľmi dobrá úroveň prenosu tepla aj pri menšom prúde, dochádza k znižovaniu strednej teploty na stene rúry a vytvára sa možnosť pre zlepšenie prenosu tepla optimalizáciou geometrie rebier. V neposlednom rade, rebrá majú zaujímavý tlmiaci účinok, ktorý pôsobí proti usadzovaniu pevných častíc prítomných v médiu, čo prispieva k obmedzeniu podmienok pre vznik koróznych procesov a to má priaznivý vplyv na zvýšenie životnosti rúr. Z toho je zrejmí všeobecný ekonomický aj ekologický prínos takýchto rúr.

Na výrobu a preverovanie týchto rúr sú kladené vysoké požiadavky. Železiarne Podbrezová a.s. vlastnia potrebné certifikáty systému riadenia kvality a výrobkové certifikáty.

Súvisiace články

Bezsvikove ocelove rury pre tepelne vymenniky-U ohyby ŽPBezsvikove rury pre tepelne zariadenia-s vnutornym rebrovanim ŽPRury s nizkym rebrom ŽP