Výroba komponentov strojov, zariadení a výroba nástrojov

Oceľové rúry majú nenahraditeľné postavenie pre ich jedinečné charakteristiky, t.j. široké spektrum rozmerov, rôznorodosť dostupných oceľových akostí a zvariteľnosť. Vo všeobecnosti sú oceľové rúry vstupným konštrukčným materiálom pre stabilné alebo pohybujúce stroje, vozidlá.

Torn yellow page Icon Rúry pre mechanické obrábanie a časti strojov
Torn yellow page Icon Presné rúry, štandardné
Torn yellow page Icon Presné rúry pre výrobu ložísk
Torn yellow page Icon Oblúky
Torn yellow page Icon Redukcie


Možnosti použitia oceľových rúr:

- tlakové nádoby
- časti a osi strojárskych jednotiek
- konštrukčné prvky obrábacích strojov
- podklady a podpery strojov
- konštrukčné prvky zásobníkov a kontajnerov
- prípravky pre náradie
- časti poľnohospodárskych strojov
- dopravné pásy
- prvky lodí


Oceľové rúry z našej produkcie používajú:

Vítkovice Cylinders, Česká republika - výroba tlakových nádob,
Freudenberg & Co., Nemecko - výroba podvozkov železničných vagónov,
Fischer  Vyškov, Česká republika - spojovací materiál

Rury pre mechanicke obrabanie ŽP a.s.ocelove obluky-ŽP a.s.ocelove bezsvikove rury - hydraulicke sucasti strojnych mechanizmov-ŽP a.s.