Oceľové rúry pre výrobu kotlov

Moderné energetické zariadenia, ktoré pracujú s vysokým stupňom účinnosti, vyžadujú použitie vhodných oceľových rúr, aby bola zaručená ich dlhodobá, bezpečná a bezporuchová prevádzka. Oceľové rúry sú dôležité konštrukčné materiály používané v týchto zariadeniach. Tieto rúry sú v praxi často nazývané ako kotlové rúry.

Torn yellow page Icon Kotlové rúry - rúry pre zvýšené teploty
Torn yellow page Icon Bezšvíkové rúry pre tlakové zariadenia, používané pri teplote okolia
Torn yellow page Icon Oblúky
Torn yellow page Icon Redukcie

Železiarne Podbrezová a.s. vyrábajú široký sortiment oceľových rúr. Rúry pre energetické zariadenia sú z hľadiska noriem zaradené do skupiny rúr pre tlakové použitie pri zvýšených teplotách. Na výrobu a preverovanie týchto rúr sú kladené vysoké požiadavky. Železiarne Podbrezová a.s. vlastnia potrebné certifikáty systému riadenia kvality a výrobkové certifikáty.

Tlakové zariadenia vyrobené z rúr pre tlakové použitie musia spĺňať nasledovné európske predpisy:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EV platná pre vymedzené tlakové zariadenia. Tlakové zariadenia v zmysle tejto smernice odolávajú max. dovolenému tlaku (PS) väčšiemu ako 0,5 bar, pričom sa jedná o tlak nad normálnym
atmosférickým tlakom t.j. pretlak.

2. Podľa smernice 2014/68/EV sa tlakové zariadenia rozdeľujú do troch typov, pre ktoré platia harmonizované EN normy:
2.1 Parné a horúcovodné kotly - EN 12952 a EN 12953
2.2 Tlakové nádoby (nevyhrievané) - EN 13445
2.3 Kovové priemyselné potrubia - EN 13480

3. Diely 2 týchto harmonizovaných noriem predpisujú materiály, ktoré sa používajú na konštrukciu častí zariadení namáhaných tlakom. (V prípade, že sa použijú iné materiály než sú uvedené v časti 2 citovaných noriem, je na posúdenie týchto materiálov potrebné použiť špeciálny postup). Oceľové rúry musia byť dodané v súlade s EN 10216-2, EN 10216-3, EN 10216-4, EN 10217-2, EN 10217-3, EN 10217-4, EN 10217-5, EN 10217-6 ( platí pre uhlíkové a nízkolegované ocele).
Poznámka: v minulosti sa aj v medzinárodnom merítku používali nemecké predpisy pre tlakové zariadenia TRD, TRB, TRR, ADMerkblatt. Pre prechodné obdobie boli spracované predpisy AD2000 - Merkblatt, kde sú ocele podľa EN.

Kotlové rúry z našej produkcie boli použité:

2012
Elekráreň Jaworzno II, Poľsko
Konštrukcia kotla na biomasu, typ Ofz 201
EVI Abfallverwertung, Nemecko
Generálna oprava elektrárne

2010
Jadrová elektráreň, Mochovce, Slovensko
Blok 3 a 4, sekundárny okruh generátora pary
Elektrárna Prunéřov II a Tušimice, skupina ČEZ, Česká republika
Rekonštrukcia zariadenia s parametrami pary: 13,53 Mpa / 540 °C

2009
Elektráreň Bocamina v meste Puerto Coronel (Čile),
Projekt výstavby nového bloku 1×370 MWe s 1215 t/h kotlom s granulačným ohniskom.

Súvisiace články

Bezsvikove rury pre_tlakove zariadenia-pouzivane pri teplote okolia-ZP a.s.Kotlove rury - rury pre zvysene teploty ŽP a.s.Rúrové tvarovky-oblúky-ŽP a.s.