Prehľad noriem rúr pre závitovanie a zváranie

VYHĽADÁVANIE: vo výrobkoch | všeobecné | v atlase ocelí

| | |

Norma
Rozmerová norma
Rozmerová tabuľka
TDP
OceleHide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASME  norma</b></

ASME norma


ASMESA 53  SA53/SA530  Grade A

ASMESA 53  SA53/SA530  Grade B

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ASTM  norma</b></

ASTM norma


ASTMA 53  A53/A530  Grade A

ASTMA 53  A53/A530  Grade B

ASTMA 795  A795  Grade A

ASTMA 795  A795  Grade B

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>BS  norma</b></fo

BS norma


BS1387  1387  1387

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>ČSN  norma</b></

ČSN norma


ČSN42 5710  42 0250  11 353

ČSN42 5711  42 0250  11 353

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>DIN  norma</b></f

DIN norma


DIN2440  2440  St 33-2

DIN2441  2441  St 33-2

DIN2442  1629  St 37.0

DIN2460  1629  St 37.0

DIN2460  1629  St 52.0

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>EN  norma</b></fo

EN norma


EN10224  10224  L235

EN10224  10224  L275

EN10224  10224  L355

EN10255  10255  L195T

EN10255  10255  S235JRH

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>GOST  norma</b></

GOST norma


GOST3262  3262 / 1050  10

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>NF A  norma</b></

NF A norma


NF A49-115  49-115  TU 34-1

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>PN - H  norma</b>

PN - H norma


PN - H74220  74220 / 84023  R35

PN - H74220  74220 / 84023  R45

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>STN  norma</b></f

STN norma


STN42 5710  42 0250  11 353

STN42 5711  42 0250  11 353

Hide details for [</td><br><td bgcolor=#D4D4D4 width=35% align=left> <p align=center><font color=#861C1C><b>UNI  norma</b></f

UNI norma


UNI6363  6363  Fe 360

UNI6363  6363  Fe 410

UNI6363  6363  Fe 510

UNI8863  8863  Fe 330