Presné rúry opracované na hotovo - typ HP

Rozmery HP rúr

VNÚTORNÝ PRIEMER (D)40,0 - 110,0 mm
HRÚBKA STENY (t)4,0 - 10,0 mm
.
Presné oceľové rúry sú dodávané podľa
EN 10305-1, DIN 2391,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712
tabuľka rozmerov podľa európskych noriem
.Ocele pre HP rúry

EN 10305-1
EN 10 294-1
E355S
20MnV6
Pozri - systém značenia ocelí pre rúry podľa EN
STN 42 0260
DIN 2391-2
DIN 17100
11 523
St52
St52-3
Chemické zloženie a mechanické vlastnosti ocelí podľa DIN, STN, ČSN a ENDĺžky HP rúr

(a), výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 6 metrov
(b), presné dĺžky max. 6 metrovTolerancie HP rúr

Tolerancie vonkajšieho priemeru (D) HP rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem DIN 2391-1, EN 10305-1, STN a ČSN 426712.
Hodnoty tolerancií vnútorného piemeru (d) H8 a H9 uvádzame v tabuľke.
Tolerancia hrúbky steny je -/+ 7,5 % alebo 10 % z hrúbky steny.
Excentricita HP rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.
 
 


Konce HP rúr

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej
osi rúry a bez otrepov.
konce oceľových rúr

Rúry s odhranenými koncami
alebo koncami upravenými pre zvar.
konce železných rúr

Konce rúr sú kolmé k osi rúry, na základe dohody je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.Značenie HP rúr

Rúry sú značené po celej dĺžke rúry, pričom sa používajú nasledujúce údaje:

(a), logo výrobcu,
(b), rozmer (D x d),
(c), oceľ,
(d), číslo tavby,
(e), číslo normy,
(f), iné údaje podľa požiadaviek zákazníka.Balenie HP rúr

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg.
Skúšanie HP rúr

Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom:

chemická analýza,
ťahová skúška,
kontrola rozmerov,
vizuálna kontrola
nedeštruktívne skúšanie (vírivými prúdmi).
Ostatné skúšky sú možné na základe dohody.Atesty pre HP rúry

Podľa noriem: EN 10 204 - 3.1 alebo
DIN 50049 - 3.1.BPriamosť HP rúr

1 mm / m (1 : 1 000) merané na vonkajšom povrchu.Stav dodávky a tepelné spracovanie HP rúr

Rúry sú dodávané ako ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia BKS (+SR).
Iné stavy dodávky sú možné po dohode.
Prehľad iných stavov nájdete tu.Ochrana povrchu HP rúr

Povrch rúr je olejovaný.

HP rúryPresné bezšvíkové oceľové rúry opracované na hotovo - typ HPPresné rúry opracované na hotovo - typ HP