Presné rúry pre mechanické obrábanie - typ HPZ

Rozmery presných rúr pre mechanické obrábanie

VNÚTORNÝ PRIEMER (D)40,0 - 115,0 mm
HRÚBKA STENY (t)5,0 - 10,0 mm
.
Presné oceľové rúry sú dodávané podľa
EN 10305-1, DIN 2391,
STN a ČSN 42 6711, 42 6712
tabuľka rozmerov podľa európskych noriem
.Ocele pre presné rúry pre mechanické obrábanie

EN 10305-1
EN 10 294-1
E355
20MnV6
Pozri - systém značenia ocelí pre rúry podľa EN
STN 42 0260
DIN 2391-2
DIN 17100
11 523
St52
St52-3
Chemické zloženie a mechanické vlastnosti ocelí podľa DIN, STN, ČSN a ENDĺžky presných rúr pre mechanické obrábanie

výrobné dĺžky presných rúr v rozsahu 3 – 6 metrov
presné dĺžky max. 6 metrovTolerancie presných rúr pre mechanické obrábanie

Tolerancie vonkajšieho priemeru (D) HPZ rúr sú v súlade s príslušnými rozmerovými tabuľkami noriem.
Hodnoty tolerancií vnútorného piemeru (d) uvádzame v tabuľke .
Tolerancia hrúbky steny je -/+ 7,5 % z hrúbky steny.
Excentricita HPZ rúry je zahrnutá v tolerancii hrúbky steny.
 
 


Konce presných rúr pre mechanické obrábanie

Konce rúr kolmé k pozdĺžnej
osi rúry a bez otrepov.
konce oceľových rúr

Rúry s odhranenými koncami
alebo koncami upravenými pre zvar.
konce železných rúr

Konce rúr sú kolmé k osi rúry, na základe dohody je možné konce rúr uzatvoriť plastovými zátkami.Značenie presných rúr a balíkov z presných rúr

Rúry sú značené po celej dĺžke rúry, pričom sa používajú nasledujúce údaje:

logo výrobcu,
rozmer (D x d),
oceľ,
číslo tavby,
číslo normy,
iné údaje podľa požiadaviek zákazníka.Balenie presných rúr pre mechanické obrábanie

Rúry sú dodávané v balíkoch s kruhovým alebo šesťuholníkovým prierezom s hmotnosťou maximálne 2 000 kg.
Skúšanie presných rúr pre mechanické obrábanie

Výber skúšok je podľa normy alebo podľa dohody s odberateľom:

chemická analýza,
ťahová skúška,
kontrola rozmerov,
vizuálna kontrola
nedeštruktívne skúšanie (vírivými prúdmi).
Ostatné skúšky sú možné na základe dohody.Atesty pre presné rúry pre mechanické obrábanie

Podľa noriem: EN 10 204 - 3.1 alebo
DIN 50049 - 3.1.BPriamosť presných rúr pre mechanické obrábanie

1 mm / m (1 : 1 000) merané na vonkajšom povrchu.Stav dodávky a tepelné spracovanie presných rúr pre mechanické obrábanie

Rúry sú dodávané ako ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia BKS (+SR).
Iné stavy dodávky sú možné po dohode.
Prehľad iných stavov nájdete tu.Ochrana povrchu presných rúr pre mechanické obrábanie

Povrch rúr je olejovaný.

bezšvíkové rúry - hydraulické súčasti strojných mechanizmovbezšvíkové oceľové rúry - hydraulické súčasti strojných mechanizmovoceľové rúry - hydraulické súčasti strojných mechanizmov